10.19.1

Přehled změn ve FlexiBee 10.19.1 (10. 10. 2013)

Velké novinky:

 • Ceník umožňuje ceny i v jiných měnách (bez ohledu na kurz).
 • Automatické načítání výpisů FIO. (placené rozšíření)
 • Zpřístupnit slevu na objednávce vydané.

Další drobnosti a opravy:

 • Automatické vyplnění střediska u dokladu dle střediska u firmy v adresáři.
 • PPL – do přijaté objednávky umožnit zadat počet balíků.
 • Slovenské XML přiznání DPH a telefonní čísla.
 • Souhrnné hlášení pro slovenskou legislativu.
 • Oprava automatického spuštění FlexiBee na Mac OS X, i když není žádný uživatel přihlášen.
 • Oprava e-mailování s Apple Mail na Mac OS X.
 • Oprava automatického e-mailování, pokud měl příjemce v názvu háčky a čárky.

REST API:

 • Batch API – dávková administrace FB.
 • Přidat podporu externích identifikátorů do zástupností ve workflow.
 • Optimalizace rychlosti exportu ceníku.
 • Objednávka vydaná – již lze filtrovat dle sumZklCelkem.
 • Opravena chyba při velkém množství současných volání vytvořených workflow.
 • Již nelze zaregistrovat hook s nevalidní URL.
 • Přes JSON již jdou přidat vícenásobné identifikátory.
 • Opraven import nákupní ceny u dobropisu.
 • Export výrobních čísel u výdejek a příjemek.

10.19.0

Přehled změn ve FlexiBee 10.19.0 (1.8.2013)

Velké novinky:

 • Podpora pro dopravce PPL (přidělení čísla balíků, tisk štítků, export XML). (placené rozšíření)
 • Podpora dodavatelských smluv (generuje přijaté faktury nebo závazky). (placené rozšíření)
 • Evidence odpadů EKO-KOM. (placené rozšíření)
 • Podpora pro Single Sign On (SAMLv2, OpenID, Google).
 • Umožněny hromadné změny v majetku.
 • Možnost importovat souhrnné výpisy České pošty pro poštovní poukázky A jako bankovní výpis a párovat platby. (placené rozšíření)
 • Možnost importovat souhrnné výpisy České pošty pro bezdokladovou dobírku jako bankovní výpis a párovat platby. (placené rozšíření)
 • Přidána podpora workflow – (beta). (placené rozšíření)
 • Přidána podpora pro skupiny štítků (je možná i exkluzivita štítku z jedné skupiny).
 • Export všech výstupů do Excelu.
 • Měrné jednotky umožňují překlad zkratky.
 • U cenové úrovně je možné nastavit, aby se již neaplikovala sleva z dokladu.
 • Umožnit dvouřádkový název firmy.
 • Filtrace v aplikaci umožňuje u datových polí i „počet dnů před/po“.
 • Podpora ISDOC verze 5.3.1.
 • SEPA platby.

Další drobnosti a opravy:

 • Do analýzy prodeje doplněna zodpovědná osoba a výrobce.
 • Objednávka přijatá by měla mít stát DPH – přidání státu DPH na objednávku.
 • Datum posledního pohybu na skladové kartě.
 • Výkaz zisků a ztrát pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu.
 • Rozvaha pro nevýdělečné organizace.
 • Podpora výrobních čísel v ISDOC.
 • Změna typu dokladu s jiným státem DPH změní i sazby DPH.
 • Umožnit, aby každý tisk byl proveden na jiné tiskárně.
 • Přidána do položky faktury cenu před slevou (lze i tisknout).
 • Předvybraný defaultní sklad v objednávce přijaté.
 • Drobné úpravy pro paragraf 92.
 • Doplněno varování při odpočtu záloh od 1.1.2013 (kvůli změně DPH).
 • Opraveno, aby program nenabízel rezervaci stornovaných položek.
 • Do kurzových rozdílů se zkopíruje i zakázka.
 • Zakázka rozšířena o předpokládanou cenu a náklady.
 • Při generování přeplatku přenést i číslo účtu, ze kterého přišly peníze.
 • Sumace na saldu k datu.
 • Právo měnit zaúčtování u skladových položek.
 • Přidána podpora importu české pošty – poštovní poukázky A.
 • Opravy v Intrastatu (zálohové doklady).
 • Hromadná objednávka umí fungovat na základě uloženého dotazu.
 • Na dobropis doplněno datum a podpis převzetí (Převzal dne).
 • Do zakázky bylo přidáno Místo určení.
 • Při odesílání e-mailu respektovat výchozí tisk.
 • U převodky je možné zadat cílový sklad i u prvního kroku.
 • Uložené dotazy je možné tisknout (nutno vytvořit tiskovou sestavu).
 • Do majetku doplněny nové sloupce (SKP, lokalizace, informace o voze).
 • Do skupiny zboží je přidáno pole pro daňovou evidenci (pouze u DE).
 • Doplněna podpora pro dobropisy s vazbou (evidenční i kvůli změně nákupní ceny).
 • Generování variabilního symbolu z čísla došlé.
 • Oprava odesílání e-mailů.
 • Nová tisková sestava majetku se sumacemi za skupiny.
 • Do smluv byla doplněna Zodpovědná osoba.
 • V aplikaci je možné měnit stav odeslání e-mailu (stavMailK).
 • Při naskenování špatného kódu u kontroly objednávky se okno nezavře, ale klient obdrží oznámení.
 • Kontrola objednávky čtečkou nyní používá barvy.
 • Objednávka vydaná – nový sloupec číslo vydané objednávky u dodavatele.
 • Jednostranný zápočet pohledávek a závazků.
 • Při změně ceníkové skupiny firmy je klient dotázán, zda požaduje přepočítat cenotvorbu.
 • Oprava generování vydané faktury u přijatých objednávek zasahující do více období.
 • Ukládá se původní sazba DPH pro tisk (u přenesené daňové povinnosti).
 • Přidána podpora pro sloupec REF u formátu multicache jako Číslo objednávky.
 • Oprava exportu XML pro Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty.
 • Umožnit podpis k úhradě na dobropisu faktury vydané.

Mzdy:

 • Změna minimální mzdy.
 • Úpravy měsíčního bonusu nad 50 Kč.
 • Zaokrouhlení srážkové daně.
 • Srážka II. pilíř zaokrouhlení a export do XML.

REST API

 • Nové dávkové rozhraní pro hromadnou správu firem (Batch API).
 • API umožňuje vypsat všechny hodnoty typu select /c/{firma}/{evidence}/properties/{property}/values.json.
 • Opraven import faktury z XML a použití předpisu zaúčtování na položce.
 • Opraveno Changes API.
 • Oprava ve WebHooks.
 • REST API umožňuje podepsat doklad k úhradě.
 • Filtrace dříve ignorovala aliasy pro REST API.
 • Přes REST API je možné vyvolat úhradu dokladu z přeplatků.
 • Přes REST API je možné dokončit převodku (musí být vyplněn cílový sklad).
 • Uživatelé již také obsahují štítky.
 • Oprava odpočtu neuhrazené zálohy přes REST API.
 • Přes REST API je možné zamknout a odemknout doklad.
 • Možnost doplnit externí ID nově vytvářeného dokladu při realizaci objednávky.

10.18.0

Přehled změn ve FlexiBee 10.18.0 (14. 12. 2012)

Hlavní novinky:

 • Našeptávání firem

Našeptávání všech firem v ČR a většiny v SR při zakládání položky adresáře a vytváření firmy. Stačí jen napsat část názvu firmy a ostatní údaje jsou automaticky doplněny (včetně IČ a DIČ).

naseptavani-firem

qrcode

 • QR-Platba.cz

Podpora nového standardu České Bankovní Asociace (ČBA) pro elektronickou fakturaci pomocí QR kódů. Na fakturách bude uveden QR kód, který je možné naskenovat pomocí mobilního telefonu, a uhradit jej tak přímo pomocí mobilní aplikace banky. Již nyní tento standard podporuje Raiffeisenbank a Komerční Banka. FlexiBee je prvním ekonomickým systémem, který tyto kódy podporuje.

QR-Platba.cz…

 • Rozšířená podpora pro internetové obchody

Internetové obchody jsou pro nás důležité, a proto jsme rozšířili jejich podporu formou nového rozšíření. Je tedy možné pro podporované e-shopy pracovat pouze z prostředí FlexiBee a kompletně spravovat katalog nebo vyřizovat objednávky.

Podporovány jsou tyto oblasti:

 1. Atributy a skupiny atributů (např. uhlopříčka, rozlišení, materiál),
 2. příslušenství (vazba na položky katalogu, které jsou příslušenstvím),
 3. dodací lhůty u zboží a dodavatelů,
 4. stavy zboží,
 5. kontaktní osoba na dokladech (jméno, e-mail, telefon),
 6. klíčová slova, technický popis apod.,
 7. formy úhrady a formy dopravy.
 • Přeplatky

Nyní je možné lépe pracovat s přeplatky faktur. Je možné je vrátit pomocí příkazu k úhradě, nebo odložit. Je dostupné nové rozšíření umožňující např. automaticky spárovat po vytvoření další faktury.

 • Obecné vazby

Nově je možné spárovat ve FlexiBee libovolný doklad či položku. Můžete tak např. spárovat související firmy v adresáři, nebo interní doklady.

Můžete navrhnout libovolný počet typů vazeb a ty následně využívat.

 • Inventura skladu

Nová funkce „inventura skladu“ zjednodušuje práci při inventuře. V několika vlnách umožňuje provádět částečné i kompletní inventury a následně vygenerovat inventurní doklady.

Můžete také zjistit, kdy byla naposledy u položky ceníku provedena inventura.

inventura

 • Analýza nákupu

FlexiBee obsahovalo nástroj pro analýzu prodeje (nejprodávanější zboží, nejziskovější zboží, největší odběratel, …). Nově je možné podobné analýzy provádět i z pohledu nákupu.

Další funkce:

 • Upozornění na duplicitní IČ/DIČ při zakládání záznamu.
 • Při fakturaci se zobrazuje obsah pole Poznámka z adresáře. Lze tak pracovníka upozornit na doplňující informace.
 • U faktury je možné odpočítat i neuhrazenou zálohu.
 • Pokud není pro určitý termín dostupný kurz, pracovník je upozorněn.
 • Při realizaci přijaté objednávky je možné odškrtávat čtečkou čárového kódu.
 • Rozšířen stav skladu k datu o požadavky na výdej.
 • Přijaté objednávky je možné realizovat i offline čtečkou.
 • V adresáři je možné zadávat individuální ceny.

Drobná vylepšení:

 • Účetnictví – zůstatky na účtech – doplněno tlačítko, které ukáže zůstatek na kurzoru.
 • Při prodeji dojde k aktualizaci cenových úrovní při změně odběratele (lze nastavit) nebo kurzu.
 • Pomocí práv je možné zakázat otevření detailu záznamu.
 • Exporty do Excelu nyní neexportují stornované doklady.
 • V bance byla rozšířena sumace o obrat aktuálního čísla výpisu.
 • Podklady DPH – doplněny dva sloupce – rozdíl vůči správné hodnotě.
 • Úpravy ve výsledovce pro 410/2009 a 504/2002 (akceptace činností).
 • Položka dokladu může mít jiné datum zaúčtování než doklad.
 • Je možné zakázat uživateli měnit předpis zaúčtování.
 • Možnost zakázat prodej pod minimální marží (dříve existovalo pouze varování).
 • Je možné na pokladně zakázat refundaci.

Opravy chyb:

 • Spouštění aplikace na 64bitové Javě ve Windows již funguje správně.
 • Lepší reportování při importu nevalidního XML.
 • Opraveny drobné chyby v kase.
 • Uživatel není varován, pokud ukládá nezaúčtovaný doklad a nemá na nastavení zaúčtování právo.
 • Při stornu dokladu s příjemkou se hlídá, aby se sklad nedostal do mínusu (pokud je to zakázáno).
 • Sumace u webové verze respektuje aktuální filtr.
 • EDI nyní podporuje i měny.
 • V daňové evidenci bylo opraveno párování EUR faktur s CZK platbou.

Mzdy:

 • Při příkazu k úhradě ve mzdách je možné určit, zda má obsahovat jména zaměstnanců.
 • Přehled čerpání dovolené byl rozšířen o sloupec proplacená dovolená.
 • Byly provedeny drobné úpravy v oznámení o nástupu.

REST API:

 • Je možné lépe řídit exportování relací jako součást výstupního XML. Nyní lze do parametru ?relations=udalosti,kontakty přidat vše ze seznamu relací /relations.
 • Výrazně zvýšen výkon při exportu velkého množství záznamů – místo dřívějších 2 minut nyní pouze 4 vteřiny.
 • Je možné vypnout export externích ID, pokud je nepotřebujete – dosáhnete tím zvýšení výkonu. Jedná se o parametr ?no-ext-ids=true. Toto umí zrychlit výstupy i o desítky procent.
 • Je možné filtrovat a ignorovat háčky a čárky takto: /c/demo/adresar(nazev like similar 'sarka') nalezne termíny „šárka“ i „sarka“. Obsah není indexovaný, jedná se tedy o sekvenční vyhledávání (stejné i pro like).
 • Ceník obsahuje nové sloupce:
  • sumární stav na všech skladech,
  • celkem rezervováno na všech skladech,
  • celkem dostupné (sumární – rezervováno),
  • smlouva obsahuje nový sloupec datum splatnosti nejstarší neuhrazené faktury,
  • stav skladu k datu; existuje nové API, které umožní pro vybraný sklad a datum zobrazit stav k datu (tedy včetně historického či budoucího).

Rozšíření datového modelu – provedli jsme velké úpravy pro podporu e-shopů (potřeba aktivovat extra volbu v licenci, která bude pro vývojáře zdarma a pro ostatní zpoplatněná):

 • dodací lhůta u „cenik“ a „dodavatel“,
 • nová pole u ceníku – klíčová slova, popis,
 • na dokladech je nově kontaktní osoba (nepovinná vazba) + jméno kontaktní osoby + e-mail + telefon,
 • atributy,
 • typy atributů,
 • skupiny atributů.