10.19.0

Přehled změn ve FlexiBee 10.19.0 (1.8.2013)

Velké novinky:

 • Podpora pro dopravce PPL (přidělení čísla balíků, tisk štítků, export XML). (placené rozšíření)
 • Podpora dodavatelských smluv (generuje přijaté faktury nebo závazky). (placené rozšíření)
 • Evidence odpadů EKO-KOM. (placené rozšíření)
 • Podpora pro Single Sign On (SAMLv2, OpenID, Google).
 • Umožněny hromadné změny v majetku.
 • Možnost importovat souhrnné výpisy České pošty pro poštovní poukázky A jako bankovní výpis a párovat platby. (placené rozšíření)
 • Možnost importovat souhrnné výpisy České pošty pro bezdokladovou dobírku jako bankovní výpis a párovat platby. (placené rozšíření)
 • Přidána podpora workflow – (beta). (placené rozšíření)
 • Přidána podpora pro skupiny štítků (je možná i exkluzivita štítku z jedné skupiny).
 • Export všech výstupů do Excelu.
 • Měrné jednotky umožňují překlad zkratky.
 • U cenové úrovně je možné nastavit, aby se již neaplikovala sleva z dokladu.
 • Umožnit dvouřádkový název firmy.
 • Filtrace v aplikaci umožňuje u datových polí i „počet dnů před/po“.
 • Podpora ISDOC verze 5.3.1.
 • SEPA platby.

Další drobnosti a opravy:

 • Do analýzy prodeje doplněna zodpovědná osoba a výrobce.
 • Objednávka přijatá by měla mít stát DPH – přidání státu DPH na objednávku.
 • Datum posledního pohybu na skladové kartě.
 • Výkaz zisků a ztrát pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu.
 • Rozvaha pro nevýdělečné organizace.
 • Podpora výrobních čísel v ISDOC.
 • Změna typu dokladu s jiným státem DPH změní i sazby DPH.
 • Umožnit, aby každý tisk byl proveden na jiné tiskárně.
 • Přidána do položky faktury cenu před slevou (lze i tisknout).
 • Předvybraný defaultní sklad v objednávce přijaté.
 • Drobné úpravy pro paragraf 92.
 • Doplněno varování při odpočtu záloh od 1.1.2013 (kvůli změně DPH).
 • Opraveno, aby program nenabízel rezervaci stornovaných položek.
 • Do kurzových rozdílů se zkopíruje i zakázka.
 • Zakázka rozšířena o předpokládanou cenu a náklady.
 • Při generování přeplatku přenést i číslo účtu, ze kterého přišly peníze.
 • Sumace na saldu k datu.
 • Právo měnit zaúčtování u skladových položek.
 • Přidána podpora importu české pošty – poštovní poukázky A.
 • Opravy v Intrastatu (zálohové doklady).
 • Hromadná objednávka umí fungovat na základě uloženého dotazu.
 • Na dobropis doplněno datum a podpis převzetí (Převzal dne).
 • Do zakázky bylo přidáno Místo určení.
 • Při odesílání e-mailu respektovat výchozí tisk.
 • U převodky je možné zadat cílový sklad i u prvního kroku.
 • Uložené dotazy je možné tisknout (nutno vytvořit tiskovou sestavu).
 • Do majetku doplněny nové sloupce (SKP, lokalizace, informace o voze).
 • Do skupiny zboží je přidáno pole pro daňovou evidenci (pouze u DE).
 • Doplněna podpora pro dobropisy s vazbou (evidenční i kvůli změně nákupní ceny).
 • Generování variabilního symbolu z čísla došlé.
 • Oprava odesílání e-mailů.
 • Nová tisková sestava majetku se sumacemi za skupiny.
 • Do smluv byla doplněna Zodpovědná osoba.
 • V aplikaci je možné měnit stav odeslání e-mailu (stavMailK).
 • Při naskenování špatného kódu u kontroly objednávky se okno nezavře, ale klient obdrží oznámení.
 • Kontrola objednávky čtečkou nyní používá barvy.
 • Objednávka vydaná – nový sloupec číslo vydané objednávky u dodavatele.
 • Jednostranný zápočet pohledávek a závazků.
 • Při změně ceníkové skupiny firmy je klient dotázán, zda požaduje přepočítat cenotvorbu.
 • Oprava generování vydané faktury u přijatých objednávek zasahující do více období.
 • Ukládá se původní sazba DPH pro tisk (u přenesené daňové povinnosti).
 • Přidána podpora pro sloupec REF u formátu multicache jako Číslo objednávky.
 • Oprava exportu XML pro Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty.
 • Umožnit podpis k úhradě na dobropisu faktury vydané.

Mzdy:

 • Změna minimální mzdy.
 • Úpravy měsíčního bonusu nad 50 Kč.
 • Zaokrouhlení srážkové daně.
 • Srážka II. pilíř zaokrouhlení a export do XML.

REST API

 • Nové dávkové rozhraní pro hromadnou správu firem (Batch API).
 • API umožňuje vypsat všechny hodnoty typu select /c/{firma}/{evidence}/properties/{property}/values.json.
 • Opraven import faktury z XML a použití předpisu zaúčtování na položce.
 • Opraveno Changes API.
 • Oprava ve WebHooks.
 • REST API umožňuje podepsat doklad k úhradě.
 • Filtrace dříve ignorovala aliasy pro REST API.
 • Přes REST API je možné vyvolat úhradu dokladu z přeplatků.
 • Přes REST API je možné dokončit převodku (musí být vyplněn cílový sklad).
 • Uživatelé již také obsahují štítky.
 • Oprava odpočtu neuhrazené zálohy přes REST API.
 • Přes REST API je možné zamknout a odemknout doklad.
 • Možnost doplnit externí ID nově vytvářeného dokladu při realizaci objednávky.