Načítání bankovních výpisů

Bankovní výpisy lze načíst jednoduchým požadavkem přes REST API: soubor s výpisem je třeba poslat metodou PUT nebo POST na URL /c/{firma}/bankovni-ucet/{id}/nacteni-vypisu.

U bankovního účtu musí být nastaveny příslušné vlastnosti týkající se elektronického bankovnictví (formát výpisu atd.).

Pokud se výpis načte správně, odpověď je 200. Tělo odpovědi může obsahovat informaci, že některé doklady už byly načteny:

  Výpis 223 pro účet 0000001000 - Načítání proběhlo úspěšně. Počet položek 6
   položka s popisem POPLATEK       - Tento doklad byl již načten.
   položka s popisem VYBER HOTOVOSTI   - Tento doklad byl již načten.

V případě chyby je odpověď 400 a tělo odpovědi obsahuje popis problému. Např.:

  Výpis 223 pro účet 0000001000 - Pro tento výpis nebyl nalezen bankovní účet. Počet položek 6

Nebo:

U bankovního účtu není definován formát elektronického výpisu.

Tělo odpovědi, pokud je uvedeno, je momentálně vždy textové, ačkoliv požadujete XML nebo JSON. Tento problém bude v budoucnosti opraven.

Načítání výpisů online

Pomocí REST-API je možné také spustit načítání online výpisů.

Pro spuštění je nutné odeslat požadavek metodou PUT nebo POST na URL /c/{firma}/banka/nacteni-vypisu-online.

Bankovní účet, pro který se mají výpisy stahovat, musí být správně nastaven a banka musí online výpisy podporovat.