2021.10

Přehled změn v ABRA Flexi (21. 1. 2022):

Legislativa

 • Aktualizace výstupů a kódů transakcí pro české hlášení Intrastat (změny od ledna 2022).

Nové funkce

 • V případě zapomenutí uživatelského hesla lze nyní v klientské aplikaci využít odkaz pro nastavení nového hesla. Podmínkou úspěšného využití je unikátní e-mail zaevidovaný v centrální evidenci uživatelů.
 • Přidána podpora pro načítání výpisů z platební brány shoptet PAY.
 • V API byla zpřístupněna nová evidence /zamek pro zamykání období.
 • Na formuláře faktur byla doplněna podpora generování švýcarského QR kódu pro platbu.

Vylepšení

 • Kontrola uzamčeného období, známá z hlaviček dokladů, byla doplněna také do editace položek dokladu. Nově nebude možné změnit na položce dokladu datum zaúčtování, pokud se položka nalézá v uzamčeném období a nebo by naopak do uzamčeného období vstoupila.
 • Vylepšení účetních výstupů
  • Podklady DPH
   • V případě slovenské firmy jsou v rekapitulaci za stát opravné řádky sečteny samostatně.
   • Česká firma – doplněna tisková sestava, která vychází z řádků DPH (přidáno pro potřeby OSS).
   • Na průvodci pro vytvoření výstupu byl přesunut výběr státu DPH na začátek (2. krok) a vedle volného výběru států lze zvolit nové možnosti stát legislativy / ostatní státy EU.
  • Kontrolní hlášení
   • Doplnění součtu odpočtené daně.
 • Drobné vylepšení rezervací na položce objednávky (GUI):
  • Při vynulování hodnoty Rezervovat MJ se zruší příznak Rezervovat na skladě.
  • Zadaná hodnota Rezervovat MJ se automaticky poníží, pokud přesahuje množství zbývající k realizaci.
 • Rozšíření hromadných změn dokladů o dalších 27 polí z oblasti intrastatu, upomínek, zaokrouhlení, ale nově lze hromadně nastavovat také například středisko, zakázka a činnost.
 • API umožňuje řazení podle relačních vlastností z 1. úrovně, tj. lze zadat například ?order=stredisko.nazev.
 • Import SSL certifikátu přes API je nyní možný bez přihlášení uživatele s využitím tzv. serverové autentizace (viz server-auth.xml).

Opravy chyb

 • Na licencích bez možnosti práce s API nebylo možné vyvolat servisní funkce Aktualizace požadavků na výdej, Přepočet stavů účtů atd.
 • Optimalizace API požadavku na fakturaci smluv. Požadavek trval na velké firmě desítky sekund v případě, že již není v aktuálním období co fakturovat.
 • Při importu dokladů / položek mohly již naimportované záznamy změnou svých hodnot ovlivnit chování importéru pro následující záznamy. Například položka vyvolávající přepočet cenaMj způsobí, že se vlastnost cenaMj přepočte i na všech následujících položkách.
 • Příkaz k úhradě ve formátu Pain.001 měl, v případě banky ČSOB, uveden v elementu CtrlSum chybný počet desetinných míst.
 • Validace na sklad v záporu nedovolovala naskladnit zboží.
 • Chybná aktualizace stavu skladové karty v případě souběžného vytváření (či mazání) skladových pohybů nad stejnou kartou. Velmi ojediněle mohlo dojít k tomu, že se do stavu karty promítl pouze jeden ze souběžných pohybů.
 • Oprava zpracování rezervací při realizaci objednávky. Skladový pohyb nyní končí správně jako požadavek na výdej nebo skutečné vyskladnění v závislosti na stavu rezervací pro tuto objendávku.
 • Oprava aktualizace rezervací při doplnění / výmazu / změně firmy na hlavičce objednávky. V závislosti na režimu rezervací se v případě doplnění firmy vytvářejí rezervace (jako při vytvoření objednávky s uvedenou firmou). Při výmazu firmy se rezervace smažou a rovněž záměna firmy se promítne do existujících rezervací.
 • Textový řádek na faktuře způsoboval na daňové evidenci, že uhrazující doklad zůstával po spárování nezaúčtovaný.
 • Import faktur z ISDOC formátu v některých případech na dokladu přednastavoval nepovolený výpočet ceny s DPH s použitím koeficientu.
 • Opravy chyb na instalacích s databází PostgreSQL 8.3:
  • Nebylo možné rezervovat zboží na objednávce.
  • Nefungovala služba Aktualizace požadavků na výdej.
 • Oprava zobrazení hodnot v neaktivním výběrovém poli na macOS X 12. U neaktivních polí splývala barva textu s barvou pozadí.
 • Nefungoval import SSL certifikátu se zaheslovaným privátním klíčem. Navíc byla doplněna podpora pro šifrovaný privátní klíč ve formátu PKCS#1.
 • Odesílání e-mailů prostřednictvím SMTP protokolu nepodporovalo zabezpečení TLS 1.2. Nebylo možné komunikovat s poštovními servery s vyšším zabezpečením.
 • Ve webovém rozhraní nebylo možné zakládat nové firmy.

2021.9.3

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 12. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava názvu elementu ve výsledcích standardního uživatelského dotazu pro zobrazení posledních změn ze žurnálu volaných API dotazem do evidence /uzivatelsky-dotaz. Předchozí verze zde nechtěně přejmenovala element na zmeny a nyní se jmenuje opět DotazView.
 • Hromadná fakturace skladových pohybů nastavovala chybně příznaky pro kopírování střediska, zakázky a činnosti. Při následné změně faktury mohlo docházet k validačním chybám typu: Na položce X není pole Středisko konzistentní s dokladem.
 • Oprava zobrazení velkých částek na standardním tiskovém reportu faktury. Pro částky od výše 10 milionů se úměrně zmenšuje písmo a také se přestává zobrazovat QR kód pro platbu.
 • Odesílání dokladu mailem přes API umožňuje v těle požadavku předat vlastní textu e-mailu.

2021.9.2

Přehled změn v ABRA Flexi (7. 12. 2021):

Opravy chyb

 • Doplnění chybějící databázové funkce odrezervuj v případě aktualizace ve verzi 2021.9.1.

2021.9.1


Přehled změn v ABRA Flexi (6. 12. 2021):

Nové funkce

Vylepšení

 • API výpis evidencí /evidence-list byl ve formátech XML a JSON doplněn o atribut beanKey
 • Zajištění hladké instalace na linuxu s databází PostgreSQL 11 a novější. Instalátor v případě výchozího nastavení nepodporované scram-sha-256 autentizace automaticky změní algoritmus na md5.

Opravy chyb

 • Opravy skladových rezervací
  • Při realizaci objednávky docházelo ke dvojímu odečtení rezervací. V první řadě z rezervace pro položku objednávky, ale současně také z rezervace pro odběratele (bez vazby na konkrétní objednávku).
  • Množství uvolněné z upravené rezervace je dostupné pro jiné objednávky.
  • Sjednocení chování pole Rezervovat MJ na položce přijaté objednávky. Všechny části aplikace zde nyní očekávají aktuální množství rezervací navýšené již realizovaným množstvím.
  • Oprava zpracování vstupu rezervací na položce objednávky a službách Rezervovat a Vytvořit hromadnou objednávky.
 • Opravy chyb slovenského Kontrolního výkazu v XML formátu:
  • snížená sazba DPH v sekcích B.1 až B.3 se přičítala do základní sazby,
  • v sekci C.1 byl každý doklad uveden duplicitně.
 • Oprava nastavení typu sazby DPH na položce dokladu, kdy docházelo k zobrazení chyby: Hodnota [typSzbDph.dphZakl] nesmí být vyplněná.
 • Průvodce Rozúčtování vedlejších nákladů pro intrastat respektuje zápornou hodnotu nákladů.
 • Import SSL certifikátu nyní ověřuje platnost pouze koncového certifikátu. Je tak možné importovat například Let’s Encrypt certifikát podepsaný již neplatným DST Root CA X3.
 • Oprava XML výstupu s přehledem o výši pojistného (PVPOJ) za období 7/2019 až 5/2020.
 • Odeslání dokladu mailem mohlo končit chybou aplikace při generování ISDOC přílohy.
 • Import faktury v ISDOC formátu vytvářel nevalidní doklad v případě ceníku s definovaným balením.

2021.9

Přehled změn v ABRA Flexi (3. 12. 2021):

Legislativa

 • Nový vzor českého formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty č. 23.

Nové funkce

 • API nabízí novou službu pro fakturaci skladových pohybů.
 • V API je dostupný přehled změn vybraného záznamu.
 • Zajištěna kompatibilita s novějšími verzemi databáze PostgreSQL 11, 12 a 13.
  • Odpovídajícím způsobem byly aktualizovány závislosti linuxových instalačních balíčků DEB a RPM.
   • Instalace se nezdaří, pokud má PostgreSQL ve výchozí konfiguraci nastaveno šifrování hesel algoritmem scram-sha-256. Například při instalaci z přidaného PostgreSQL repozitáře.
   • Lze vyřešit samostatnou instalací postgresql-server a změnou algoritmu zpět na md5 v konfiguračních souborech postgresql.conf (volba password_encryption) a pg_hba.conf.
  • Pro ostatní platformy zůstává databáze zatím beze změny.
 • Agenda cen pro odběratele/skupiny odběratelů byla doplněna o tzv. množstevní ceny.
  • Zadané množství a ceny se zohledňují všude v kalkulacích cen, kde se dosud pracovalo se samostatnou prodejní cenou.
 • Všechny formy hromadných přepočtů dat (přepočet skladu, stavu účtů, daňové evidence a aktualizace požadavků na výdej) byly doplněny pojistkou proti vícenásobnému spuštění.
  • Pojistka minimalizuje šanci, že v jeden okamžik poběží více stejných či kolidujících přepočtů (např. přepočet skladu s aktualizací požadavků na výdej). V případě zjištění kolize nově spouštěný přepočet okamžitě končí chybou s údaji o již běžícím přepočtu.
  • API požadavek na kolizní přepočet vrací HTTP status 409 Conflict.
  • Souběžný přepočet generoval zbytečnou zátěž, ale především zde bylo riziko nekonzistence ve výpočtu.
  • Pro samotné zjištění, zda lze přepočet vyvolat, je možné použít odpovídající API volání doplněné parametrem dry-run (např. /danova-evidence/prepocet.xml?ucetniObdobi=code:2020&dry-run=true).
  • Přepočet iniciovaný v klientské GUI aplikaci je nově volán formou API požadavku na server, v jehož režii probíhá celá transakce.
 • V rámci oprav skladových rezervací byla v databázovém schématu přidána na položky dokladů reference na zdrojovou objednávku (pouze pro interní použití).

Vylepšení

 • Realizace objednávky v API umožňuje nově zadat šarže a expirace.
 • Vylepšení API evidence Stav úhrad k datu:
  • výstup lze nyní ovlivnit parametry: datum, modul a dleUcto,
  • byly přidány sloupce Zbývá uhradit v domácí a cizí měně,
  • evidence podporuje Sumace.
 • Vylepšeno vyplňování formuláře Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny.
  • Automaticky se vyhledají pracovní poměry (PP), u kterých by v daném měsíci mělo dojít k přihlášení/odhlášení.
  • V případě dohod (2-DPP, 3-DPČ, 8-ČLEN DRUŽSTVA, DOBROVOLNÝ PRACOVNÍK) a pravidelného PP se jako datum přihlášení uvede datum první směny. V ostatních případech první den v měsíci.
  • Jako datum odhlášení se použije datum konce PP.
  • Průvodce umožňuje vytvářet samostatně přihlášku / odhlášku ZP.

 • Významné zrychlení API importů a API dotazů obsahujících výrazy s filtrem podle relačních vlastností s použitím nepřímých identifikátorů záznamů. Došlo k eliminaci opakujících se dotazů do databáze.
 • Zrychlení přidávání položek do inventury. Zpětné zjišťování skladové dostupnosti k datu zahájení inventury, při přidávání položky, se na skladech s velkým množstvím pohybů zrychlilo řádově ze sekund na milisekundy. Projevuje se jak v GUI aplikaci, tak i především v API.
 • Hotovostní úhrada v API umožňuje zadat vlastní kurz a kurzové množství.

Údržba

 • Doplnění a aktualizace číselníku měn včetně doplnění měny v číselníku států.
  • k dohledání v menu Nástroje – Číselníky – Státy:

Opravy chyb

 • Opravy skladových rezervací:
  • Doplněna kontrola dostupného množství s ohledem na rezervace při příjmu do výroby a při fakturaci.
  • Kontroly rezervací mohly neoprávněně bránit realizaci objednávky nebo dokonce jakékoliv změně na položce objednávky.
  • Aktualizace rezervovaného množství se provádí jako databázový UPDATE a nikoliv smazání a znovu vytvoření.
  • V režimu rezervací “při naskladnění” se zohledňuje aktuální stav skladu.
  • Záporná objednávka již nevytváří záporné rezervace.
  • Při naskladnění se alokuje zboží nejdříve pro již existující rezervace (v chronologickém pořadí) a až poté se vytvářejí rezervace nové.
  • V API byl na rezervacích zakázán zápis do pole Obchodní položka.
 • XML importér v API kontroloval nadbytečně správnost i údajů, které se v daném kontextu vůbec neimportovaly (například cenaMj na skladové výdejce). Nově se kontrolují jen vlastnosti, které skutečně importér zpracovává.
 • Výpočet chybějících sumačních vlastností (zkl, dph, celkem) na položce dokladu v API se řídil přítomností vlastností. Nově se řídí přesněji i tím, zda lze danou hodnotu v daném kontextu importovat.
 • Oprava (prohození) anglické lokalizace časových předložek: “since-to”.
 • V linuxových instalačních balíčcích byla opravena závislost na Javě, aby vyhověla pouze verze 8 a aby bylo možné použít také AdoptOpenJDK.
 • Oprava exportu faktury do formátu ISDOC. Soubor nebyl validní, pokud položka exportované faktury neměla vazbu na objednávku, zatímco hlavička ano.
 • Oprava přenášení a editace účtů na interních dokladech s kurzovým rozdílem (KR). Automaticky vytvářený KR má nyní vyplněné účty i v případě, že aktuální uživatel nemá oprávnění na změnu zaúčtování.
 • Vlastnost ucetni na položkách dokladů byla v API historicky chybně zapisovatelná. Nyní je, stejně jako na hlavičkách dokladů, pouze pro čtení. Nastavení hodnoty je řízeno správně již jen Typem dokladu.
 • Sumace v API neobsahovaly popisek sčítaného pole (element <msg>).

2021.8.3

Přehled změn v ABRA Flexi (5. 11. 2021):

Nové funkce

 • Upozornění na poznámky štítků při volbě adresy nebo položky z ceníku ve tvorbě dokladu v klientské aplikaci. Funkce se aktivuje pokročilým parametrem upozornovatNaPoznamkyStitkuNaDokladech s hodnotou true a upozorňuje na štítky s kódem začínajícím „!!“.

Vylepšení

 • Pokročilým parametrem prepocitatCenyPriZmeneDatVyst s hodnotou false lze na dokladech potlačit aktualizaci cen při změně data vystavení dokladu. Parametr je možné omezit na vybrané typy dokladů (vazba typDokl).
 • Pokročilou parametrizací lze změnit výběr skladu při dobropisování faktury vydané. Standardně se používá sklad z dobropisované položky, ale při aktivním parametru se upřednostní sklad z Typu příjemky na Typu dokladu vytvářeného dobropisu. Změny chování se docílí parametrem paramDobropisSkladZProdejky s hodnotou true.
  • Varování: Takto upravené vytváření dobropisu neřeší automatické vytvoření skladových karet! Vytvoření dobropisu selže, pokud pro danou ceníkovou položku nebude existovat na cílovém skladu karta. Založení karet je na uživatelích.

Opravy chyb

 • Zpracování query parametru xml-args, pro předání parametrů do XSLT transformace, končilo chybou pro parametry s prázdnou hodnotou.

2021.8.1

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 10. 2021):

Opravy chyb

 • Opravy daňového přiznání OSS
  • Přidán sloupec OSS – vypočtené DPH, ve kterém je částka DPH pro každý řádek přiznání vypočtena ze sumy základu se zaokrouhlením dolů.
  • Oprava částek DPH v XML výstupu přiznání, kde se nyní uvádějí vypočtené částky ze základu, namísto dosavadních součtů za doklady.
  • Export dat z podkladů do XML (aplikační formát, nikoliv formát pro přiznání) ve variantě Řádky přiznání končil chybou aplikace. Byly odstraněny všechny nadbytečné sloupce bez hodnot.
  • V případě řazení podle některých sloupců mohlo končit zobrazení podkladů chybou aplikace.
 • Při výběru ceníku s definovaným balením se na položce dokladu nastavovalo chybně nulové množství, pokud první balení mělo jiný počet MJ než 1.
 • Úprava rekapitulace DPH na dokladech s odpočtem ZDD v cizí měně. Již se nezobrazují zavádějící částky bez odpočtu a výše odpočtu, ale pouze vzniklý rozdíl (v případě shody sazeb DPH).
 • Query parametr v API nastaveni=true přidávající do výstupu element s aktuálním (nebo k prvnímu dokladu náležejícím) nastavením firmy již nezpůsobí přeskočení prvního záznamu.

2021.8

Verze obsahuje náročné upgrade skripty, které opravují i chyby na dokladech. V případě nasazení verze na vlastní/lokální servery může trvat desítky minut, v ojedinělých případech až hodiny.

Přehled změn v ABRA Flexi (13. 10. 2021):

Legislativa

 • Průvodce účetního výstupu Daňového přiznání OSS lze kromě podkladů použít již také pro vygenerování Přiznání v XML souboru.
 • Přidána podpora pro nový typ organizace: lze vytvářet slovenské firmy v režimu Jednoduché účtovnictvo.

Nové funkce

 • Místo určení ovlivňuje volbu státu DPH na dokladech nově jen, pokud má zaškrtnutý nový příznak Místo plnění. Výchozí stav je vypnuto.
 • QR kód pro platbu na standardním reportu Faktura nově podporuje také slovenský PAY by square. Výběr správného QR kódu je automatický dle státu odběratele.

Vylepšení

 • Vylepšení a opravy mezd – změny se promítnou do výpočtů od 10/2021
  • Složka POHOTOVOST MIMO se nezapočítává do pracovněprávního průměru. Oprava se projeví od výpočtu mezd za říjen 2021 a ovlivní výpočty mezd v 1. čtvrtletí 2022.
  • Přidána podpora doplatku zdravotního pojištění do minima, kdy celý doplatek hradí zaměstnavatel.
   • Pro zapnutí v konkrétním měsíci je třeba do Zdravotního pojištění přidat složku ZP DOPLATEK FIRMA(složka musí mít v poli Procento/konstanta nastavenu hodnotu 1!).
  • V případě statutárního orgánu (prac. poměr 5-STATUTÁRNÍ ORGÁN) se již nebude vypočítávat náhrada za prvních 14 dnů nemoci/karantény.
 • Zpřesnění chybové zprávy o nedostatku materiálu při výrobě. Zpráva nyní obsahuje údaje o skladu, ceníku, požadovaném a dostupném množství.
 • Vylepšení tvorby dokladu při souběhu více registrací k DPH se zvláštním režimem jednoho správního místa (OSS):
  • Pokud není zadaný předpis zaúčtování OSS, tak se rozhoduje na základě registrace k DPH.
  • Pokud je zvolen předpis zaúčtování OSS, tak také tvorba dokladu probíhá v režimu OSS.
  • Optimalizace se týkaly především přednastavením vhodného řádku DPH a řádku kontrolního hlášení DPH.
 • Vylepšení průvodce výstupu daňového přiznání OSS pro zpříjemnění práce (výběr období a režimů OSS, ukládání do souboru).
 • Přidány speciální slovenské řádky Kontrolního hlášení (B.1.-KR, B.2.-KR, B.3.-KR), při jejichž použití suma DPH nevstoupí do sumy odpočítané daně, pouze do základu. Nové řádky se hodí k poměrnému odpočtu DPH.
 • API realizace objednávky do faktury umožňuje novým parametrem typDoklSkl definovat typ skladového dokladu generovaného v rámci vytvářené faktury. Je užitečný například v případě, že typDokl vytvářené faktury nemá uvedený typ skladového dokladu.

Opravy chyb

 • Možnost generování účetních odpisů u nehmotného majetku je podmíněna datem původního zařazení majetku.
 • V případě datové nekonzistence v evidenci osob (duplicitní hlavička) nebylo možné vygenerovat Přehled zaměstnanců a následně docházelo k zamrznutí aplikace.
 • Opravy chyb v rezervování sad a kompletů na objednávce přijaté (OBP). Existující rezervace pro danou položku nedovolovala v následující editaci použít množství rezervované pro sebe sama. V závislosti na stavu skladu a režimu vytváření rezervací mohlo dojít ke snížení nebo až k úplnému vymazání rezervace.
 • Vytvoření kopie záznamu v rezervacích zboží kopírovalo chybně také vazbu na položku objednávky.
 • Oprava chybně pojmenovaných polí na záložce Intrastat na dokladech.
 • Aplikace chybně zobrazovala na formuláři skladového dokladu v daňové evidenci dvě záložky Specifikace.
 • Na tiskových výstupech Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty byly nahrazený čísla řádků za číslo účtu ze standardní účetní osnovy.
 • Oprava zobrazování upozornění na změnu navázaných dokladů při změně účtů na odpočtu zálohy.
 • Spárování faktury s úhradou nedovolí, aby v případě více uhrazujících dokladů měl každý jinou měnu. Touto nepodporovanou kombinací docházelo mimo jiné k vytvoření chybného kurzového rozdílu.
 • Tiskové reporty Faktura, Dodací list, Doklad pro klienta a další již nedovolí rozdělení položky na více stránek.
 • Ukládání komunikace s pokladními zařízeními (Nástroje / Komunikace s ext. zařízením) naráželo na omezení maximální uvažované délky identifikátoru zařízení 50 znaků. Díky tomu nebylo vůbec možné, na některé HW pokladny, prodejky odesílat.
  • Maximální délka identifikátoru byla prodloužena na 127 znaků s případným odřezáváním nadbytečných znaků.
 • API realizace objednávky do již existující faktury nyní ověřuje zda není uvedená faktura uzamčená, bezpoložková, stornovaná, uhrazená nebo odeslaná do EET.
 • Hromadné změny probíhaly chybně v režimu ignorování chyb, což mohlo vést dokonce k nastavení nepovolených hodnot.
  • Opraveno změnou na tzv. neatomický režim, kdy se provede pouze ta část změn, která je v pořádku. Požadavky na nepovolené změny budou přeskočeny.
 • Oprava logického příznaku prodejka na položkách dokladu evidence Prodejní kasa:
  • Správnou hodnotu true měla pouze hlavička dokladu. Položky měly chybně false, který indikuje položky faktury vydané.
  • Hodnota příznaku na položkách bude nyní za všech okolností v souladu s hlavičkou dokladu. Opraveny byly zpětně i všechny položky v databázi.
  • Příznak prodejka na položkách bylo možné v API přepisovat. Nyní je pouze pro čtení stejně jako na hlavičce dokladu.

2021.7.7

Přehled změn v ABRA Flexi (24. 9. 2021):

Opravy chyb

 • Import skladových pohybů v API mohl končit chybou při pokusu změnit hodnotu v dané situaci needitovatelné / nesmyslné vlastnosti. Například: Hodnotu vlastnosti ‚cenaMj‘ („Cena za MJ“) není možné změnit z ‚0.0‘ na hodnotu ‚62.1‘.
  • Přesněji se problém týkal vlastností: cenaMj, cenaMjPoriz, cenaMjNakl, cenaMjProdej, sumZkl, sumZklMen, sumCelkem a sumCelkemMen. Správným řešením bylo jednoduše danou vlastnost do API neposílat. Například: na výdejce neuvádět cenaMj, když se určuje ze skladu.
  • Pro uvedené vlastnosti jsme kontrolu znovu zmírnili, importér neohlásí chybu a bude v tichosti požadavek na změnu hodnoty ignorovat.
 • API výstup pro Kontrolní hlášení chybně pracovalo s parametrem obdobi zadané ve formě čtvrtletí. Správné chování bylo pouze pro první kvartál.
 • API import vlastnosti mnozBaleni na obecné položce dokladu způsoboval interní chybu. Uvedená vlastnost má smysl pouze na ceníkové položce s definovanými baleními, v ostatních případech ji bude import ignorovat a hodnota zůstane nulová.
 • Kopie standardní účetní sestavy Výkaz zisku a ztráty nerozdělovala pro firmy typu nezisková / rozpočtová organizace hlavní a hospodářskou činnost.

2021.7.6

Přehled změn v ABRA Flexi (24. 9. 2021):

Opravy chyb

 • Výběr firmy na hlavičce dokladu způsoboval nežádoucí aktualizaci sazeb DPH na položkách dokladu hodnotami z ceníku. Nově se aktualizace provede pouze, pokud dochází ke změně státu DPH.
 • Na formuláři Prodejní kasa – Nový záznam se nezobrazoval pro zvolený ceník údaj Stav skladu.

2021.7.5

Přehled změn v ABRA Flexi (17. 9. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava chyby při aktualizaci sazeb DPH na položkách dokladu, pokud navázaný ceník nemá definovanou sazbu DPH.
 • Změna předpisu zaúčtování na dokladech mohla způsobit nežádoucí aktualizaci sazeb DPH na položkách dokladu hodnotami z ceníku. Nově se aktualizace provede pouze, pokud dochází ke změně státu DPH.
 • Při zavírání formuláře položky skladového dokladu mohlo dojít k chybě aplikace.
 • XML výstup slovenského souhrnného hlášení DPH nyní vyplňuje element kodStatu správnými kódy (např. v případě Řecka se již použije EL namísto současného GR).

2021.7.4

Přehled změn v ABRA Flexi (14. 9. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava v ukládání komunikace s HW pokladnami ELCOM, která způsobovala nefunkčnost úhrady v Prodejní kase.

2021.7.3

Přehled změn v ABRA Flexi (10.9. 2021):

Vylepšení

 • Položka výdejky zahrnuté do fakturace přijaté objednávky, na níž je položka s nulovou cenou, se standardně fakturuje cenou z ceníku. Pro zachování nulové ceny na faktuře můžete použít pokročilý parametr nulovaCenaZboziVObjednavceDoFaktury nastavený na hodnotu true.

Opravy chyb

 • API – oprava nahrávání pracovních poměrů a mzdových složek.
 • Zmírnění kontroly konzistence sazby DPH na položkách dokladů – nevyplněný typ sazby se nyní považuje za „osvobozeno“ (v případě neplátce DPH je to legitimní stav), což opravuje například nemožnost zaúčtování skladových pohybů pokladnou.
 • Opravy zohledňování skladových rezervací při zjišťování stavu skladu z různých míst v aplikaci (např. průvodce realizací objednávky).
 • V API nebylo na položkách dokladů možné nastavit hodnotu vlastnosti “cisRad“. Při každém importu se pořadí automaticky resetovalo.
 • Chybně uvedené datum ve filtraci v API dříve končilo až databázovou chybou. Nově se správný formát data validuje již při zpracování filtru.
 • Přerušení nedokončeného importu faktury z formátu ISDOC již nezpůsobuje vznik děr v dokladových řadách.
 • Export faktury do ISDOC formátu získává fakturační údaje dodavatele z nastavení firmy platnému k datu uskutečnění zdanitelného plnění (pro neúčetní doklad k datu vystavení). Doposud se chybně používalo aktuálně platné nastavení.

2021.7.2

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 9. 2021):

Opravy chyb

 • Služba “Přepočítat procenta realizovatelnosti“ končila chybou aplikace.
 • V klientské aplikaci nefungovalo uživatelské tlačítko vyvolané nad prázdnou evidencí (okno bez záznamů).

2021.7.1

Přehled změn v ABRA Flexi (27. 8. 2021):

Opravy chyb

 • Desktopová aplikace zobrazovala při otevření editačního formuláře u některých textových polí, jejichž text obsahoval znaky pro zalomení řádky, falešnou chybovou zprávu Nalezena nekonzistence hodnot u těchto vlastností…
  • Problém nastával například při otevírání bankovního dokladu vytvořeného importem bankovního výpisu s položkami s víceřádkovým popisem.
 • Zajištění kompatibility nové verze s databází PostgreSQL 8.3.

2021.7

Verze obsahuje náročné upgrade skripty, které opravují i chyby na dokladech. V případě nasazení verze na vlastní/lokální servery může trvat desítky minut, v ojedinělých případech až hodiny.

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 8. 2021):

Legislativa

 • Doplněny podklady pro přiznání OSS (Účetnictví → Účetní výstupy → Daňové přiznání OSS).
 • Intrastat (CZ) – aktualizace číselníku kombinovaná nomenklatura (ze dne 6. 1. 2021).

Nové funkce

 • Na položku skladového dokladu, v případě příjemky, bylo přidáno nové pole Cena balení. Slouží pro automatický výpočet jednotkové ceny zboží.
 • Zamykání ukončených zakázek:
  • Pokud je zakázka ukončená (je ve stavu hotovo či storno), nelze ji na dokladech měnit ani se nabízí ve výběru zakázek.
  • Původní chování lze obnovit pokročilým parametrem filtrovatZamykatHotoveZakazky nastaveným na hodnotu false.
 • Přidána možnost definovat pokročilými parametry adresy pro našeptávání firem, zjišťování údajů o firmě a hromadnou aktualizaci údajů o firmách z internetu.
 • Komunikace s fiskálními pokladnami se nově ukládá do „Komunikace s ext. zařízením“ stejně jako komunikace s platebními terminály. Změna se týká pouze pokladen napojených pomocí novějšího aplikačního protokolu.
 • Nová sub-evidence ceníku pro definování typů sazeb DPH pro jednotlivé státy:

Vylepšení

 • Zamezeno přepočítávání prodejní ceny na položce výdejky vytvořené z objednávky (například změnou data vystavení).
 • U skladových dokladů, vytvářených z faktury (vydané či přijaté) nebo z objednávky přijaté, zakázáno měnit přednastavený Typ pohybu + upřesnění. V případě potřeby je možné změnu typu pohybu odblokovat pokročilým parametrem zmenaPohybuRealizace.
 • Vytvořen pokročilý parametr editMaDatiDalAPI umožňující v API měnit na všech položkách faktur zaúčtování (polezklMdUcet, zklDalUcet, dphMdUcet a dphDalUcet). Použití parametru se silně nedoporučuje, odblokuje změnu zaúčtování i na těch položkách, kam Vás ani klientská aplikaci nepustí!
 • Pokusu o import nepodporovaného “XLS” formátu již nekončí chybou aplikace, ale zobrazí se vysvětlující chybová zpráva.
 • V režimu rezervací Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží se při naskladnění zboží nově aktualizují konzistentně rezervace i na všechny ostatní položky sady.
 • PDF výstup pro Kontrolní hlášení DPH je dostupný v API.
 • Přidána možnost definovat Dodací termín na položce objednávky.
 • API volání generující QR kód pro platby vrací srozumitelnější chybové zprávy.
 • V menu Nápověda, u desktopové aplikace, je dostupný odkaz na webové rozhraní.
 • Slovenská legislativa: Dokladům odeslaným do systému eKasa se kromě identifikátorů platby nastavuje nově také Stav odeslání.
 • V seznamu faktur a dokladů prodejní kasy se nově zobrazuje UID, OKP a stav odeslání dokladu do eKasa. Změna se týká firem se slovenskou legislativou a s napojením na fiskální podkladny.
 • Vytváření vazby dobropisu nyní funguje i pro doklady prodejní kasy.
 • Nedostatek místa na disku mohl způsobit chybu aplikace. Nyní se zobrazí chybová zpráva.
 • Služba pro hromadnou aktualizaci firemních údajů Aktualizovat vše umí kromě bankovních údajů aktualizovat i fakturační údaje firem. Pro stávající firmy zůstává původní chování (aktualizace pouze bankovních údajů), pro nově založené se budou aktualizovat i fakturační údaje.
  • Změnu chování lze docílit pokročilým parametrem paramFirmyDavkaAktualizovatBanku, kde true znamená pouze bankovní údaje, zatímco false vše.

Údržba

 • Automatická aktualizace sazeb DPH pro Nizozemsko přidávající změnu snížené sazby na 9 % od 1. 1. 2019.

Opravy chyb

 • Rezervace pro sady lze znovu vytvářet i bez nutnosti aktivovat volbu Povolit rezervaci do záporu.
 • Smazání rezervace použije uvolněné zboží pro pokrytí ostatních objednávek, dříve mohlo dojít ke znovu-vytvoření rezervace na téže objednávku.
 • Ošetření chyb ve výrobě:
  • Výroba nulového množství již nezpůsobuje databázovou chybu, pouze se přeskočí vytvoření výdejky spotřebovaného materiálu.
  • Podobně, obsahuje-li kusovník daného výrobku sadu, tak místo databázové chyby “mnozMj je 0.0” se zobrazí podrobnější chybové hlášení.
 • Na nově založených Typech dokladu v obchodním modulu se mohl chybně nastavit příznak Účetní. Oprava automaticky shazuje příznak na existujících typech dokladů i samotných dokladech.
 • V případě banky Unicredit se již neuvádí v příkazech k úhradě měna bankovního účtu. Banka takové příkazy odmítala zpracovat.
 • Oprava chybně sestavovaného elementu EndToEndId v příkazech k úhradě ve formátu SEPA XML.
 • Zakázání editace vybraných polí na položkách skladových dokladů v API, aby nebylo možné měnit hodnoty, jejichž změna není podporována a především způsobuje chyby ve skladu!
  • Následující pole je možné nastavovat pouze při vytváření položky: cenik, sklad, mnozMj, baleniId, mnozBaleni, datVyroby, sumDph a sumDphMen.
 • EDI oprava výběru balení pomocí EAN a stanovení počtu balení a množství jednotek při importu objednávky.
 • Při konkurenčním přístupu v API, na relaci /vazebni-doklad, mohlo dojít k databázové chybě “ERROR: must be owner of relation vazbydokladu”.
 • Oprava chybného přepočtu na cizí měnu při párování faktury v cizí měně a úhrady v tuzemské měně přes API v případě firmy se slovenskou legislativou (kurz a kurzové množství jsou prohozené).
 • Vytváření faktury z výdejky končilo chybou aplikace, pokud byla výdejka vygenerována z objednávky, na jejíž položce došlo k odstranění reference na Ceník. Nyní se zobrazí chybová zpráva s podrobnostmi.
 • V případě firmy typu daňová evidence, se na vytvářené doklady v API nepřenášela z typu dokladu přednastavená hodnota předpisu zaúčtování (pole typUcOp).
 • Mzdy – opraven výpočet stravenkového paušálu, v případě začátku pracovního poměru uprostřed měsíce.
 • Při účtování skladu způsobem B (v nastavení firmy vypnuto Sklad nahrávat do účetnictví a skladové doklady jako neúčetní) docházelo na faktuře, při vyplnění dosud nezadaného předpisu zaúčtování, k chybě: Nelze změnit účet u navázané položky.

2021.6.4

Přehled změn v ABRA Flexi (16. 8. 2021):

Opravy chyb

 • Mzdový výstup HZUPN zkracuje maximální délku názvu OSSZ (XML element nazevOSSZ) na 30 znaků.
 • neplátců DPH mohlo docházet k rozbíjení bezpoložkových bankovních dokladů. Nejčastěji se chyba projevila při automatickém párování úhrad, kdy došlo k vynulování bankovního dokladu.
 • API přestalo pro uživatelské vazby vracet hodnotu interního ID, resp. se vždy vracela hodnota -1.
 • Okno Nastavení filtrace si nepamatovalo zadané hodnoty.
 • Nefungovalo odesílání dokladů mailem, pokud bylo v nastavení firmy zadáno “Adresa skryté kopie“.
 • V exportu faktur do EDI byl špatně vyplněn počet LIN řádek, pokud doklad obsahoval recyklační poplatky.

2021.6.3

Přehled změn v ABRA Flexi (21. 7. 2021):

Opravy chyb

 • Při použití služby Kontrola daňových odpisů docházelo k chybě aplikace, pokud začátek odpisu předcházel účetnímu období.
 • Umožněn zápočet dvou závazků (kladný a záporný) pomocí průvodce
 • Filtrační dialog pro výběr ceníku zobrazený na položce dokladu lze použít pouze na první položce, kde byl použit.
 • Při opětovném načtení ceníku na jeho editační okně se skladové karty zobrazí vícekrát (1x za každé účetní období).
 • Změna typu dokladu s jiným typem pohybu na skladovém pohybu proběhne bez chyby.
 • Při importu výpisů Slovenské spořitelny ve formátu SEPA se nenačítal název firmy.
 • Export faktur do EDI již nevyžaduje vyplnění EAN na poplatkových položkách.
 • Vypnuta automatická změna řádku DPH po změně data vystavení.
  • Na neprodejních dokladech (např. ostatní závazky nebo interní doklady) vypnuta změna řádku DPH po změně státu firmy.
 • Pokud se při importu dokladu použil obecný element “polozkyDokladu” namísto specifického “polozkyFaktury“ nedošlo v vygenerování poplatkových položek.

2021.6.2

Přehled změn v ABRA Flexi (3. 7. 2021):

Opravy chyb

 • V případě neúčetních skladů se na skladových dokladech s vyplněnou firmou počítaly částky s DPH.

2021.6.1

Přehled změn v ABRA Flexi (30. 6. 2021):

Legislativa

 • Automatický výběr státu / sazeb DPH na dokladech určoval odběratele jako plátce DPH dle vyplnění pole DIČ (IČ DPH), což mohlo vést k neočekávanému chování. Vrátili jsme původní rozhodování pouze na základě příznaku plátce DPH u odkazované firmy.
  • Upozornění: Pokud nefunguje automatický výběr státu DPH dle Vašich potřeb a nebo z jiného důvodu potřebujete na dokladech za všech okolností stát DPH z typu dokladu, použijte prosím za tímto účelem přidanou novou volbu Preferovat na dokladech:

2021.6.0

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 6. 2021):

Legislativa

 • Podpora rozšířeného zvláštního režimu jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS):
  • Nastavení firmy bylo doplněno na kartě Legislativa o nové volby zvláštních režimů DPH:
   • Jednotlivé volby OSS představují registraci k daném režimu a po jejich zvolení se na dokladech aktivuje automatický výběr státu / sazeb DPH dle zadaného odběratele, resp. státu dodání.
   • Došlo také k optimalizaci umístění některých voleb mezi kartami Firma, Legislativa a Upřesnění.
  • Předpisy zaúčtování nabízí 4 nové kódy plnění pro DPH:
   • OSS – EU služby, OSS – EU zboží, OSS – mimo EU, OSS – dovozní režim
   • Prostřednictvím předpisu s těmito kódy jsou vytvořené doklady zahrnovány do odpovídajících výstupů, případně je jím ovlivněn také řádek DPH (CZ).
  • Na vybrané typy dokladů přibyla volba preferování zvoleného státu DPH na dokladech:
   • Volbou lze potlačit automatický výběr státu / sazeb DPH na dokladech.
  • Generování podkladů a výstupů připravujeme pro vydání v novějších verzích.
 • Kurzový rozdíl při odpočtu zálohy v cizí měně se již nevytváří formou korekční položky na výsledné faktuře. Účtuje se interním dokladem, který již nevstupuje do DPH.
  • Na vydaných fakturách je kurzový rozdíl podporován při odpočtu zálohy i ZDD a nově vzniká také při odpočtu neúčetních záloh u přijatých faktur.

Nové funkce

 • Nový API resource pro vytváření objednávek vydaných (OBV) z objednávek přijatých (OBP).
  • /objednani/polozek – pro vytvoření objednávek vydaných pro zadané dodavatele a položky OBP s uvedením objednávaného množství
  • /objednani/hromadne – pro automatické vytvoření OBV ze všech položek OBP, pokud mají nastaveného primárního dodavatele
 • Zvuková signalizace upozorňující na neznámý EAN při použití čtečky čárového kódu.

Vylepšení

 • Vylepšení funkce API parametrů
  • Parametr no-ids=true nyní ovlivňuje export ve všech úrovních, tj. také položky dokladů a vložené vazby.
  • Logické parametry s možnými hodnotami true / false lze aktivovat pouhým uvedením parametru (tj. s prázdnou hodnotou). Například ?no-ids=true lze zkráceně zapsat jen jako ?no-ids.
  • Pro možnost potlačení komentářů v XML výstupu byl přidán nový logický parametr no-comments.
  • Nový režim exportu “simple”(?mode=simple) generující minimalistický výstup bez atributů ref a showAs a v případě XML navíc bez vysvětlujících komentářů.
 • Základní podpora recyklačních poplatků v exportu FAV do formátu EDI. Vyplňují se jen nezbytné vlastnosti poplatku: celkem za položku, příspěvek na jednotku a typ příspěvku.
  • Při importu z EDI se již k položce nevytvářejí poplatky dle definice v ceníku. Položka importovaná z EDI má poplatky zahrnuté do ceny položky.
 • Výkonnostní optimalizace zobrazení salda, pokud se filtruje podle variabilních symbolů.
 • Import nastavení osoby
  • Vylepšení funkce importéru nastavení osob v API – evidence /osoba. Prostřednictvím API bylo možné přerušit platnost nastavení, čímž bylo rozbíjeno správné fungování aplikace.
  • Importem lze pouze přidávat nová nastavení osoby s uvedeným začátkem platnosti a nebo mazat vybraná nastavení kromě posledního. Platnosti ostatních nastavení se adekvátně upravují.
  • Nově importovaná nastavení osoby lze kromě odkazem na hlavičku osoby identifikovat také osobním číslem zaměstnance.
 • Zvýšen limit našeptávaných firem z registru ARES na 20.
 • Do zahraničních příkazů ve formátech Gemini a SEPA XML byl doplněn zápis měny bankovního účtu plátce.
 • Výběr skladu na položkách dokladů je seřazen dle kódu.

Opravy chyb

 • Oprava zpracování poplatkových položek v API. Import nyní poplatkové položky ignoruje. Poplatková položka se generuje z primární položky na základě poplatku definovaném v ceníku.
 • V režimu manuálně vytvářených rezervací nyní nelze na položce objednávky zaškrtnout volbu “Rezervovat na skladě”, pokud není zboží skladem.
 • Aplikace křížově ověřuje úspěšné uložení záznamů, například dokladů před jejich odesláním e-mailem.
 • Pokud nejsou povoleny rezervace do záporu, bylo možné, prostřednictvím položky na objednávce, rezervovat množství, které není skladem.
 • Při nešťastném souběhu vytváření dokladů v novém účetním období mohlo dojít k vytvoření duplicitní dokladové řady.
 • Opravy některých textů ve slovenské lokalizaci.
 • Výběr osob na mzdových složkách je seřazen podle osobního čísla.
 • Naplnění výběru osob na mzdových složkách po provedení akce „Uložit a nový“.
 • V průvodci služby Rozúčtování dokladu docházelo k přepsání hodnot ve výběrech na dalších řádcích při zobrazení výběrového okna (pro pole Činnost, Řádek KH a Předpis zaúčtování).

2021.5.5

Přehled změn v ABRA Flexi (14. 6 2021):

Vylepšení

 • Na tiskovém výstupu Přehled stavu majetku se zobrazuje v poli Aktuální cena nulová hodnota, pokud byl majetek v daném roce vyřazen. Celková Aktuální cena se rovná hodnotě majetku v účetnictví.
 • Na sestavu Stav majetku k datu byly doplněny tři nové sloupce: Celkem vyřazení, Celkem tech. zhodnocení a Celkem změna ceny.
 • V uživatelské e-mailové šabloně není zapotřebí ošetřovat nedefinované hodnoty (null). Například výraz ${object.bspBan.kod} je průchozí, i pokud doklad nemá nastaven bankovní účet.
 • Oprava zobrazení náhledu šablony pro Stav úhrad k datu.

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu rozúčtování vedlejších nákladů na skladové doklady. Vlivem ztráty přesnosti při zaokrouhlování položek mohlo dojít k nežádoucí změně celkové sumy dokladu.
 • Při kompletním spárování úhrady v cizí měně, např. ruční tvorbou spojení úhrady, s více doklady(naráz i postupně uhrazovanými), mezi nimiž byl i nějaký dobropis, se vypočetl chybně kurzových rozdíl.
 • Rychlá filtrace na tabulkových seznamech nefungovala při vyhledávání velkých hodnot. Důvodem byl převod 8místných a delších čísel do vědeckého formátu, což se projevovalo také v popisu filtru z klasické filtrace.
 • Při tvorbě hromadné objednávky docházelo k chybě aplikace, pokud nebylo na některém řádku vyplněno množství.
 • Pokud v průvodci pro sestavu Stavy účtů nebylo vybráno období, došlo k interní chybě aplikace.
 • Oprava zobrazení formuláře pro interní doklady v daňové evidenci, kde docházelo ke vzájemnému překrývání popisků.
 • Opravy chyb ve zpracování mzdové složky Příspěvek ke karanténě:
  • Přidána kontrola zadání kladné částky.
  • Pro jednu osobu je možné zadat v jednom měsíci více příspěvků (v Přehledu o výši pojistného se započítá jen skutečný počet osob).
 • Průvodce pro tvorbu dobropisu již nenabízí k dobropisování položky typu: odpočet zálohy, odpočet ZDD a korekční položky. Jejich dobropisování bylo chybné a způsobovalo chybu aplikace.

2021.5.4

Přehled změn v ABRA Flexi (18. 5. 2021):

Opravy chyb

 • V klientské aplikaci scházela knihovna jazyka Groovy a workflow, která tento jazyk využívala, nebyla funkční.

2021.5.3

Přehled změn v ABRA Flexi (17. 5. 2021):

Vylepšení

 • Uživatelské e-mailové šablony lze vytvářet také pro objednávky přijaté.
 • Importér příloh povoluje zapisovat do vazebních vlastností adresar a kontakt.

Opravy chyb

 • Oprava workflow, které končilo chybou aplikace NoClassDefFoundError v důsledku chybějící knihovny commons-lang-2.X.jar.
 • Na firmě s více než 10 tisíci neuhrazenými doklady v cizí měně se během inicializace účetního období neukládaly všechny vygenerované interní doklady s kurzovým rozdílem. Pro doplnění chybějících dokladů stačí inicializaci zopakovat.
 • Příloha k žádosti o nemoc již dovoluje vybírat z nepřítomností také karanténu.
 • Na operačním systému macOS BigSur nastával problém s otevíráním dialogových oken (např. filtrace, tisky atd.). Byl způsoben systémovou volbou pro otevírání oken do záložek, kterou Java nepodporuje. Instalátor tuto volbu pro klientskou aplikaci vypíná. Je zapotřebí aplikaci reinstalovat, případně volbu globálně vypnout.
 • Výmaz faktury, jenž vznikla realizací z objednávky, snižuje na položkách realizované množství. Tím mohlo dojít k nastavení záporného stavu realizace, pokud k výmazu došlo až po změně stavu objednávky s vynulováním realizací položek.
 • Oprava popisu pole pro zobrazení EAN kódu odběratele na formulářích dokladů.
 • Při vzniku položky Korekce kurzového rozdílu odpočtu se kopírují Řádek kon. hlášení a další vlastnosti z hlavičky dokladu. Chyba nedovolovala fakturaci z cizoměnné objednávky.
 • Vytváření kopie záznamu v API, při uvedení identifikátoru pro nový záznam, nebylo idempotentní. Při opakovaném volání opět docházelo k vytvoření nového záznamu. Nově zafunguje opakované volání, pro existující záznam, jako běžná aktualizace.
  • API dokumentace doplněna o článek Kopie záznamu.
 • Přehledy – nezobrazoval se graf pro výnosy na nástěnce ve webovém rozhraní.

2021.5.2

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 4. 2021):

Vylepšení

 • Načítání výpisů PayPal nově podporuje částky ve formátu bez použití oddělovače řádů.
  • V případě potřeby je možné kombinací pokročilých parametrů paramPaypalFormatAmount (výchozí hodnota “0.0”) a paramPaypalFormatLocale (výchozí hodnota “cs-CZ”) specifikovat vlastní formát částek.

Opravy chyb

 • Účtování skladových zásob způsobem B (verze 2021.5.0) mohlo, bez ohledu na použití funkce, způsobovat chyby v zaúčtování nejen skladových dokladů:
  • Chybějící aktualizace účtů na položkách dokladu. Tzn. položky nebudou mít vyplněné účty nebo nebudou správné.
  • Chybějící zaúčtování dokladu. Přestože jsou vyplněny všechny potřebné účty, doklad zůstal nezaúčtovaný.
  • Prosíme o zvýšenou opatrnost při kontrole zaúčtování dokladů.
 • Přidána validace vstupu na průvodci pro zobrazení Pokladního deníku. Nevyplněná pokladna způsobovala interní chybu aplikace.
 • Oprava exportu faktury do formátu ISDOC. Soubor nebyl validní, pokud se faktura vázala na více objednávek.
 • Oprava načítání bankovního výpisu ve formátu SEPA XML, jehož položky obsahují kromě data i časový údaj.

2021.5.1

Přehled změn v ABRA Flexi (16. 4. 2021):

Opravy chyb

 • Odeslání dokladu e-mailem končilo chybovou zprávou: “Unsupported method for modul ‘null’”.

2021.5

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 4. 2021):

Nové funkce

 • Účtování skladových zásob způsobem B
  • V ABRA Flexi je nově umožněno účtovat zásoby způsobem B. V nastavení v záložce Moduly – sklad je volba “Nahrávat sklad do účetnictví“. Zrušením zaškrtnutí se přepnete do režimu B. V tomto nastavení musíte začít používat typy skladových dokladů, které jsou neúčetní.
  • U způsobu B se v průběhu roku účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do spotřeby. Teprve na konci účetního období se provede inventura a aktuální stav se zaúčtuje.

Vylepšení

 • Zlepšení použitelnosti e-mailových šablon
  • E-mailová šablona nezobrazuje hodnoty vlastností, na které uživatel nemá právo pro čtení.
  • Editace šablony umožňuje zobrazit náhled šablony vyplněné ukázkovými daty nebo záznamem vybraným uživatelem.
  • V šabloně je možné použít veškeré konstrukce šablonovacího jazyka FreeMarker.
 • Skladové inventury zohledňují požadavky na výdej.
  • Programový stav v inventuře nově odpovídá stavu skladové karty k datu zahájení inventury se započtením požadavků na výdej vzniklých v daném období. Před zahájením inventury tak není nezbytně nutné provádět Aktualizaci požadavků na výdej. Inventurní příjem případně dorovná požadavky z aktuálního období (jako nákupní cena se použije první dostupná: průměrná cena ze skladové karty, poslední nákupní cena ze skladové karty nebo nákupní cena z ceníku).
  • Nadále je nezbytné se vypořádat s požadavky na výdej ve všech předcházejících období. Technicky není možné inventurou vyrovnat požadavky naakumulované ze skladových karet předchozích období.

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu dovolených ve mzdách
  • Oprava výpočtu odpracovaných týdnů pro potřeby krácení dovolené v případě, kdy zaměstnanec odpracoval jen část roku. Dříve se zaokrouhlovalo matematicky, nyní se vypočtené týdny správně zaokrouhlují dolů. Dříve se při krácení dovolené vycházelo z kalendářních dnů, nyní se vychází z pracovních. Ve mzdách, v tomto případě, dojde po výpočtu mzdy k opravě hodnoty zbývající dovolené.
  • Při zadání ukončení pracovního poměru docházelo chybně ke krácení dovolené v předcházejícím roce.
 • Při vytváření kopie přijaté objednávky se kopíroval i stav rezervací bez ohledu na stav skladu. Nově se provede pro kopii objednávky standardní aktualizace rezervací dle nastavení režimu jako pro nově vytvořenou objednávku.
 • Služba Rezervace nenabízí kusy, které jsou rezervované stejnému odběrateli, ale jsou přirazené jiné objednávce.
 • V účetní uzávěrce v kroku přecenění neuhrazených dokladů mohlo dojít k chybě aplikace v případě, že pro cizí měnu nebyl dostupný kurz.
 • V případě použití více různých řádků DPH se stejným kódem v jednom zdaňovacím období (např. 001-004 s platností do roku 2019 a 001-004 s platností od roku 2020) se do Přiznání DPH (PDF a XML výstup) započetli chybně pouze doklady s novějším řádkem DPH.
 • Pokud nelze načíst soubor se seznamem centrálních serverů, zobrazí se chyba. Dříve by došlo k interní chybě aplikace.
 • Oprava filtrace podle štítků na agendě Stav skladu k datu a dalších agendách.

2021.4.0

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 3. 2021):

Legislativa

 • Přidána podpora pro Příspěvek ke karanténě – tzv. izolačku. Pokud zaměstnanec nastoupil do karantény v rozmezí 1.3.2021 až 30.4.2021 má nárok na příspěvek ke karatnéně až do výše 370 Kč/den – přidali jsme složku Příspěvek ke karatnéně (izolačka) – zde se do pole Částka zadá celkový příspěvek ke karanténě, který je v daném měsíci zaměstnanci vyplacen. Tento příspěvek navýší částku k výplatě, na výši daní, SP, ZP nemá vliv. O tento příspěvek se poníží odvody SP za firmu.
 • Přidána nová XML i PDF verze formuláře Přehled o výši pojistného.
 • Nahrazení všech výskytů slova IČ za IČO. Změna se týká formulářů v aplikaci, webového rozhraní a tiskových výstupů.

Nové funkce

 • Přepočet skladu a Přepočet stavů účtů je nově možné volat přes API.

Vylepšení

 • Server zapisuje do logu více informací o pokusech o přihlášení uživatele.
 • U skladových karet je v klientské aplikaci nově možné zobrazit sloupec s EAN ceníkové položky.
 • Nahrazení závislosti .deb balíčku na openjdk-8/9-jre za obecnější java8-runtime. V praxi to znamená ukončení podpory Java 9 a například možnost použít AdoptOpenJDK 8. POZOR: v případě AdoptOpenJDK je nutné použít verzi s HotSpot JVM, s OpenJ9 Flexi momentálně nefunguje!

Opravy chyb

 • Odstranění textové položky na objednávce mohlo měnit její stav.
 • Při tisku zebra štítků docházelo k odskoku tisku další položky, pokud by název předchozí položky příliš dlouhý. Nyní se dlouhý text přizpůsobuje.
 • Pokud uživatel na faktuře vymazal hodnotu pole Datum zdaň. plnění a následně Datum zaúčt. docházelo k chybě aplikace.
 • Na skladovém dokladu s chybně nastavenou částkou v měně mohlo docházet při změně jiných vlasností k chybě aplikace “not-null property references a null or transient value: cz.winstrom.vo.dok.PolSklad.skladovaKarta“.
 • Pokud při hotovostní úhradě faktury došlo ke smazání faktury jiným uživatelem, došlo k interní chybě aplikace.
 • Při importu objednávky nebylo možné vytvořit rezervaci pokud objednávka neměla přirazeného odběratele již před importem.
 • Nelze vytvořit Hromadné oznámení zaměstnavatele, pokud existuje více nastavení osoby pro daná kritéria.
 • Opravena chyba, která mohla nastat při pokusu zobrazit další úroveň vazeb dokladu.

2021.3.2

Přehled změn v ABRA Flexi (22. 3. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava načítání bankovních výpisů v případě, že jsou výpisy pro několik účtů téže banky ve stejné složce a nebo v jednom společném souboru.
 • Mzdy – výstup Přepočtený počet zaměstnanců nezahrnoval do výpočtu odpracované doby nepřítomnosti: prostoj, nemoc z povolání a úraz.
 • Při použití defaultního mailového klienta na MacOS docházelo k chybnému kódování textu v poli Příjemce.

2021.3.1

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 3. 2021):

Opravy chyb

 • Online načtení výpisů mohlo skočit chybou “Pro tento výpis nebyl nalezen bankovní účet.”, přestože účet existuje.
 • Vytváření příkazů k úhradě pro MONETA Money Bank bylo doplněno o nahrazování nepovolených znaků mezerou.
 • Oprava zakládání prvního uživatele v novém webovém rozhraní.
 • Nové webové rozhraní nereagovalo zcela správně na změnu pole Bank. účet. Na bankovní doklad se nepřenášela hodnota Účet banky. Podobně také pro skladové a pokladní doklady.
 • Zpřesnění popisu volby v nastavení firmy – Otočit typ pohybu a částku v modulu Banka při automatickém párování dobropisu.
 • Připojování klientské aplikace k serveru mohlo uvíznout do nekonečna v kroku Probíhá kontrola datového zdroje. Navázání spojení se serverem má nastaven 15ti sekundový limit.

2021.3.0

Přehled změn v ABRA Flexi (2. 3. 2021):

Nové funkce

 • V nastavení firmy (Moduly – Zaměstnanci – Ostatní) přibyla nová volba Krátit dovolenou za neomluvenou absenci:
 • Krácení dovolené v případě neomluvené absence: nově se krátí jen v případě, že součet hodin neomluvené absence je celým násobkem denního hodinového úvazku. Pokud se jedná o nepravidelný pracovní poměr, je třeba po prvním výpočtu mezd provést uživatelskou změnu času – úpravu počtu hodin složky Odečet dovolené za neomluvenou absenci a pak provést přepočet mezd.
 • V případě zapnutí volby nastavení v průběhu roku, se budou uplatňovat nové neomluvené absence a případné necelé násobky denních úvazků z doby před zapnutím. Případnou korekci chování lze provést korekcí hodin výše zmiňované složky.

Vylepšení

 • Načítání výpisů UnicreditBank – popis karetních operací se načítá do pole Popis namísto dřívějšího pole Poznámka.

Opravy chyb

 • V API vracíme pro evidenci /cenik zpět výchozí hodnotu příznaku „skladove“ na false(nežádoucí změna chování z verze 2020.3.1).
 • Stravenky, stravenkový paušál – nárok vzniká nově, pokud zaměstnanec odpracoval směnu v délce alespoň 3 hodin. V potaz je brána i nepřítomnost a to, že může trvat jen po část směny.
 • V případě nepodepsaného prohlášení, jiného typu pracovního poměru než je DPP a částky přesně 3.500 Kč se odvádí ještě srážková daň.
 • Vypočtený stravenkový paušál (do limitu i nad limit) se nově zaokrouhluje matematicky (doposud se zaokrouhloval nahoru).
 • Vytváření dobropisu faktury z předchozího období způsobilo chybu aplikace, pokud v novém období neexistují odpovídající skladové karty. Nyní se zobrazí chybová zpráva s podrobnostmi.

2021.2.4

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 2. 2021):

Opravy chyb

 • V API nebylo možné zapsat do evidence typ-objednavky-prijate pole bspSkl. Server odpovídal chybovým stavem 500.
 • Opravy fakturace objednávek vydaných
  • nebylo možné realizovat bezpoložkovou objednávky,
  • do ceny položek na faktuře se započítala sleva z objednávky dvakrát.

2021.2.3

Přehled změn v ABRA Flexi (25. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava příjmu výrobních čísel zpět na sklad dobropisem. Takto přijaté výrobní číslo postrádalo vazbu na výrobní číslo z dobropisovaného dokladu.
 • Služba Pokročilá automatická tvorba spojení úhrady končila chybou aplikace, pokud byly bankovní doklady seřazené dle sloupce z jiné agendy (např. Zkratka firmy, Účet firmy).

2021.2.2

Přehled změn v ABRA Flexi (24. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Nebylo možné načítat stažené bankovní výpisy, zobrazovala se chyba “Nebyl nalezen účet s odpovídajícím nastavením.”

2021.2.1

Přehled změn v ABRA Flexi (23. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Opravy fakturace objednávek vydaných
  • Do vytvářené faktury se nepřenášela nákupní cena z objednávky.
  • Fakturace objednávky ze strany faktury končila chybou aplikace.

2021.2.0

Přehled změn v ABRA Flexi (19. 2. 2021):

Legislativa

 • Slovenská legislativa
  • aktualizace řádků DPH pro přiznání DPH platné od ledna 2021. Součástí je i aktualizovaná tisková sestava pro přiznání DPH. V rámci instalace verze dojde u dokladů s Datem uskutečnění zdanitelného plnění k převodu řádků DPH, kterým byla ukončena platnost na nové řádky DPH.
  • aktualizace XML výkazů pro přiznání DPH a kontrolní hlášení.

Nové funkce

 • Podmíněné generování poplatků
  • V definici poplatku lze určit jeho typ: Obecný, Recyklační.
  • Na typu dokladu lze změnit volbu Vytvářet recyklační poplatky.

 • Přidána podpora pro formát multicash rumunské UnicreditBank – načítání výpisů zpracuje rumunský IBAN. Pokud je v subpoli :86 umístěn řetězec “Ref. “, uloží čísla, která jsou za ním jako VS.

Opravy chyb

 • Opravuje výkonnostní regrese v API, kdy došlo u několika evidencí k implicitnímu zahrnutí relací při úrovni detailu full. Například evidence /kontakt implicitně zahrnovala data z relace udalosti. Zahrnutí relací je nyní opět řízené query parametrem relations.
 • API zápis kontaktu s heslem mohl způsobit zaseknutí serveru. Projevilo se zejména na virtuálních serverech s nedostatkem entropie pro generování náhodných čísel.
 • Oprava uvádění záporné nulové slevy v exportu faktur do EDI formátu.
 • Načítání bankovních výpisů si neumělo poradit s více účty se stejným číslem, ale různou bankou. Načtený výpis se mohl přiřadit k chybné bance.
 • V tiskové sestavě Přehled daní z příjmu – zálohová daň se netiskli zaměstnanci s nulovou daní.
 • Výstup Mzdový list nezobrazoval seznam dětí zaměstnance.
 • Oprava rychlého vyhledávání psaním na klávesnici na seznamech personalistiky po kliknutí do sloupce.
 • Rodná čísla počínaje rokem 2021 byla v Personalistice převáděna na rok narození 19xx. Nyní se volba století pro převod řídí aktuálním rokem.
 • Mzdový výstup Přepočtený počet zaměstnanců
  • Neexistence nastavení osoby v období generovaného výstupu způsobovalo chybu aplikace.
  • Oprava složek zahrnovaných do výpočtu odpracované doby:
   • nepatřily sem: Otcovská dovolená, Dlouhodobé ošetřovné,
   • scházelo: Volno placené.
 • Ve výpočtu průměrného čistého výdělku se od roku 2021 pracuje se dvěma sazbami daně, stejně jako při výpočtu mezd, a výpočet od roku 2021 také nezohledňoval pojištění za zaměstnance.
 • Oprava sestavy Výkaz zisku a ztráty. V případě neziskové organizace se na sestavě zobrazují i řádky, které mají částku 0 Kč ve sloupci Hlavní činnosti.
 • Inicializace účetního období mohla přecenit i uhrazené doklady! Od verze 2020.2.0 se při vytvoření spojení kompletní úhrady dokladu v cizí měně a platby v domácí měně zapisovala do vazby menší z obou částek. V případě silnější domácí měny tomu odpovídala částka z úhrady (banky), ale správně zde měla být částka z uhrazovaného dokladu.
  • Po nasazení této verze se automaticky opraví částky ve vazbách, ale ještě je nutné uživatelsky vyvolat inicializaci následujícího období z roku 2020, čímž se odstraní chybně vytvořená přecenění.
 • Instalační soubory pro operační systém MS Windows jsou znovu podepisovány certifikátem.
 • Oprava předvyplnění pole Forma úhrady na dokladech v tzv. “obchodním kolečku”. Např. při použití služby Vytvořit přijatou objednávku z vydané nabídky zůstávala forma úhrady nenastavena. Nyní je respektována také forma úhrady nastavená na typu vytvářeného dokladu, případně forma úhrady zvolená pro firmu.
 • Oprava zobrazování dialogových oken na operačním systému macOS.
 • Ve starém webovém rozhraní nebylo funkční generování PDF výstupu Přiznání DPH.
 • Opravy chyb a zlepšení použitelnosti Hromadné fakturace objednávek
  • Fakturace již nekončí chybou v důsledky souběžné změny objednávky jiným uživatelem.
  • Během automatické realizace je zobrazován průběh s počtem zpracovávaných objednávek.
  • Vstupní formulář si pamatuje naposledy zadané parametry pro realizaci.
 • Na dokladech mohla vzniknout zaokrouhlovací položka s nekonzistentně nastavenou sazbou DPH (např. pro neplátce DPH u dokladu s uvedenými sazbami).
 • Souhrnná fakturaci objednávek scházela podpora pro 2. sníženou sazbu DPH.

2021.1.3

Přehled změn v ABRA Flexi (4. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu částek na položkách dokladu v API. V případě uvedení nulové cenaMj se pro výpočet částek použila cena z ceníku.

2021.1.2

Přehled změn v ABRA Flexi (3. 2. 2021):

Opravy chyb

 • Na některých formulářích docházelo během zadávání vstupu k nežádoucí změně aktivního pole (fokusu).
 • Služba Vytvořit fakturu ze skladového dokladu vytvořeného z objednávky mohla na položce dokladu nastavit nekonzistentně atributy sazby DPH (typ sazby z objednávky, zatímco hodnotu a vlastní sazbu z ceníku). Fakturu nebylo možné uložit s chybovou zprávou:
 • Z podobného důvodu nebylo možné importovat skladový pohyb, na jehož položce byla uvedena vlastnost typSzbDphK s jinou hodnotou než typSzbDph.dphOsv.

2021.1.1

Přehled změn v ABRA Flexi (1. 2. 2021):

Opravy chyb

Mzdy 2021 – převod dovolené

 • Složky dovolené evidují i dny dovolené (převod z roku 2020). Pokud dochází k převodu dovolené, tak nemusí u všech složek dovolené odpovídat počet dní dovolené počtům hodin dovolené.
 • Doplněn návod na výběr převáděné dovolené – v případě nepravidelného PP je potřeba upravit počet hodin ve složce Dovolená na záložce Nepřítomnost.

2021.1.0

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 1. 2021):

Legislativa

Mimořádné odpisy majetku zařazeného od 1.1.2020 do 31.12.2021 – přidány nové odpisové skupiny:
 • MIM1-2020 – Mimořádné odpisy 1. skupiny (rok 2020)
 • MIM2-2020 – Mimořádné odpisy 2. skupiny (rok 2020)
Nehmotný majetek se odepisuje daňově stejně jako účetně:
 • Přidání odpisových skupin je ponecháno na uživateli. V případě nehmotného majetku zařazeného od 1.1.2021 není možno zvolit účetní odepisování majetku.
S platností od 1.1.2021 byly přidány nové typy pracovních poměrů:
 • 7-ČLEN ZASTUPITELSTV – Neuvolněný člen zastuptelstva, SP se neodvání, ZP ano, daň (zálohová × srážková) se odvádí stejně jako v případě standardního pracovního poměru.
 • 8-ČLEN DRUŽSTVA – Člen družstva, SP se neodvádí do 3.500 Kč, ZP se neodvádí do 3.500 Kč.
Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2021:
 • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 34.766 Kč (bylo 32.510 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 1.701.168 Kč (bylo 1.672.080 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 13.088 Kč (bylo 11.607 Kč).
 • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.
 • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění z 14.600 na 15.200 Kč, ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.
 • Změna výše rozhodného měsíčního příjmu zaměstnanců pro účast na nemocenském pojištění na 3.500 Kč (má vliv i na hranici pro srážkovou daň u zaměstnání malého rozsahu).
 • Změna výše slevy na poplatníka z 24.840 Kč na 27.840 Kč pro rok 2021.
 • V rámci daňového balíčku pro rok 2021 došlo ke zrušení solidární daně a stropu pro daňový bonus. Zrušení stropu pro daňový bonus se promítne až v ročním vyúčtování za rok 2021.
Aktualizace mzdových formulářů:
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2021 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 29) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 8)
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 (MFin 5460/1 – vzor č. 25)
Stravenkový paušál:
 • Přidána podpora pro stravenkový paušál, který je součástí daňového balíčku pro rok 2021.
 • Do stálých mzdových složek a do základní mzdy v aktualizaci mezd, lze zadat novou složku Stravenkový paušál. Do pole Procento/konstanta se zadává částka za jeden odpracovaný den.
 • Při výpočtu mezd dojde k rozdělení na část do limitu a nad limit (do limitu = 70 % stravného pro 5 – 12 hodin, pro rok 2021 je to 75,6 Kč).
 • Do nastavení firmy, pracovního poměru a skupiny osob přibyla volba typu dokladu pro generování závazků ze Stravenkového paušálu do limitu.

Dovolená se nově počítá na hodiny:

 • Na základě novely Zákoníku práce platné od 1.1.2021 se nově dovolená počítá na hodiny. Složky, které upravují dovolenou musí mít nově vyplněné hodiny.
 • V nastavení pracovního poměru přibylo nové pole Hodin dovolené ročně. V přehledu zaměstnanců i aktualizaci mezd přibyla nová služba Předvyplnit počet hodin dovolené, která ve mzdách za leden 2021 nalezne složky DOVOLENÁ PŘEVOD a u pravidelných pracovních poměrů předvyplní počet hodin.
 • Před prvním výpočtem mezd v roce 2021 je potřeba upravit nastavení složek s dovolenou. A po prvním výpočtu je zapotřebí zkontrolovat a případně doplnit převod dovolených a výpočet zopakovat.
Zrušení superhrubé mzdy:
 • Na základě daňového baličku pro rok 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní daně se sazbami 15 % a 23 %. Pro rok 2021 je hranice, od které je uplatňována 23 % sazba, 141.764 Kč/měsíc. Současně s tím došlo ke zrušení solidární daně.
Slovenská legislativa:
 • Odpisy hmotného majetku v prvním roce odepisování se vypočtou jako poměrná část odpisu. V případě rovnoměrných odpisů docházelo u některých skupin (na 6 a 12 let) ke špatnému výpočtu ročního odpisu. Oprava se projeví u majetku s datem začátku daňových odpisů od 1.1.2020. U již zařazeného majetku je nutné provést manuálně přegenerování odpisů.
 • Úprava zaokrouhlování daňových odpisů, na 2 desetinná místa matematicky, se zpětnou platností od 1.1.2020. Do Hromadných operací na majetku byla přidána volba Přepočet daňových odpisů od aktuálního účetního období.

Opravy chyb

 • Vlastnosti skladové karty Požadavky MJ a Stav zásob v MJ s požadavky bylo možné uživatelsky změnit (importem / v API) a způsobit tak vznik záporných požadavků na výdej. Zmíněné vlastnosti jsou nyní pouze pro čtení.
 • Uhrazující spárovaný doklad nezobrazoval text “viz navázané uhrazené doklady” pro pole daňové evidence.
 • Na výdejce vytvářené z objednávky nebylo možné změnit výchozí typ dokladu, pokud byl v právech viditelnosti dat pro uživatele Nepřístupný.
 • Služba Vytvořit fakturu ze zálohy končila v případě neplátce DPH chybou aplikace.
 • Nebylo možné tisknout / exportovat do PDF ceník v případě řazení dle dopočítávaného sloupce (Prodejní cena bez DPH, Prodejní cena vč. DPH).