Pokročilá parametrizace

Pro pokročilé zákazníky je zapotřebí přizpůsobit chování FlexiBee přáním klienta. Pokročilá parametrizace umožňuje změnit vlastnosti FlexiBee tak, aby více vyhovovaly požadavkům uživatele.

Mnoho funkcí je již ve FlexiBee parametrizovatelných. Parametrizaci využívají pracovníci technické podpory a konzultanti pro přizpůsobení FlexiBee jejich potřebám. Není určena pro běžného koncového zákazníka.

Příkladem využití pokročilé parametrizace je parametrizace výchozí tiskárny dle tiskového reportu.