Pokročilá parametrizace

Pro pokročilé zákazníky je zapotřebí přizpůsobit chování FlexiBee přáním klienta. Pokročilá parametrizace umožňuje změnit vlastnosti FlexiBee tak, aby více vyhovovaly požadavkům uživatele.

Mnoho funkcí je již ve FlexiBee parametrizovatelných. Parametrizaci využívají pracovníci technické podpory a konzultanti pro přizpůsobení FlexiBee jejich potřebám. Není určena pro běžného koncového zákazníka.

Při znalosti názvu parametru a požadované hodnoty lze parametr aktivovat importem XML souboru dle následující šablony:

<winstrom version="1.0">
 <!-- může existovat více parametrů stejného typu, použije se první vyhovující -->
 <!-- předchozí hodnotu parametru lze změnit pouze vymazáním a novým vytvořením -->
 <parametr action="delete" filter="paramK eq '${název_parametru}'"/>
 <parametr>
  <paramK>${název_parametru}</paramK>
  <hodnota>${hodnota_parametru}</hodnota>
  <!-- mohou následovat vlastnosti definující podmínky použití parametru -->
  <!-- podpora jednotlivých omezení se však liší parametr od parametru -->
  <kodReportu>${kód_reportu}</kodReportu>
  <uzivatel>${identifikátor}</uzivatel>
  <role>${identifikátor}</role>
  <bsp>${identifikátor}</bsp><!-- banka, sklad nebo pokladna (dle kontextu) -->
  <typDokl>${identifikátor}</typDokl>
  <firma>${identifikátor}</firma>
  <skupFir>${identifikátor}</skupFir>
  <zakazka>${identifikátor}</zakazka>
 </parametr>
</winstrom>  

Praktický příklad využití pokročilé parametrizace je parametrizace výchozí tiskárny dle tiskového reportu.