10.17.1

Přehled změn ve FlexiBee 10.17.1 (17. 9. 2012)

Hlavní změny:

 • Výrazná aktualizace anglického překladu.
 • Povolit zadání čísla účtu odběratele u vydaných faktur.
 • Na dokladech doplněn datum trvanlivosti a datum výroby (k dnešní expiraci a šarži).
 • Zpřístupnění zodpovědné osoby i u varianty Profi+.
 • Aktualizace tiskového modulu pro podporu Java 7 (knihovna Jasper).
 • Saldo k datu.
 • Možnost převést firmu z podvojného účetnictví na daňovou evidenci. Toto vymaže kompletní zaúčtování. Pro zákazníky, kteří si omylem založili špatný typ organizace a již mají zadané faktury.
 • Kasa – nyní se vyplňuje forma úhrady.
 • Do tabulky Ruční tvorba spojení úhrady doplněn sloupeček Zbývá uhradit.
 • Umožněno odeslání e-mailu na více e-mailových adres (v nastavení kontaktu lze nastavit, jaké doklady se mají zasílat).
 • V ceníku lze pomocí hromadné změny upravit Platí od a Platí do.
 • Účetní deník – pokud má položka interního dokladu uveden text, negroupuje se.
 • V okně O aplikaci je uvedena latence (odezva) serveru. Lze tak určit rychlost připojení k serveru.

Majetek:

 • Úprava tisku karty majetku.
 • Tisk daňových odpisů a událostí.
 • Stav majetku k měsíci v období.
 • Přidány přílohy k majetku a leasingu.

Mzdy:

 • Přehled čerpání dovolené.
 • Sestava pracovních úvazků a mezd.
 • Neodpracovaná doba nemocenského pojištění.
 • Drobné úpravy ISPV.
 • Opravy při výpočtu nemocenské při zkráceném pravidelném úvazku.
 • Úprava při nemoci.

REST API:

 • Oprava pro některé distribuce Linuxu + podpora PostgreSQL přímo z Postgresql.org pro Linux.
 • Úpravy pro webhook a sledování změn (Changes API).
 • Některé číselníky mají nově štítky, podle kterých je lze lépe klasifikovat při použití přes REST API. Jmenovitě:
  • Typ aktivity,
  • Skupina zboží,
  • Dodavatel,
  • Banka/Pokladna/Sklad,
  • Forma úhrady,
  • Forma dopravy,
  • Typ smlouvy,
  • Středisko,
  • Činnost,
  • Stav smlouvy,
  • Položky dokladů.
 • Přidání podpory pro klíčová slova „eq“, „ne“, „gt“, „gte“, „lt“, „lte“ do filtrace.
 • Pokud ve filtraci odkážete na záznam, který neexistuje, nebude se vracet 404, ale prázdný seznam.
 • Zpřístupněny další reporty přes REST API (např. stav účtu, hlavní kniha, saldo k datu). Tyto seznamy je nutné filtrovat.

10.17.0

Přehled změn ve FlexiBee 10.17.0 (25. 7. 2012)

Zlepšení párování úhrad:

 • Při tvorbě příkazu k úhradě je nabízen i dobropis (resp. faktura se zápornou hodnotou).
 • Podpora párování dobropisů v bance.
 • Možnost párovat záporné částky v bance.
 • Při faktuře s duplicitním variabilním symbolem u stejné firmy se páruje nejstarší.
 • Při párování plateb lze zadat částku, o kterou se mohou částky lišit.
 • Vylepšena podpora párování různých měn (např. faktura v Kč je uhrazena na eurový účet v dolarech).

Zrychlení aplikace:

 • Zrychlení aplikace přes internet až o 70 %.
 • Optimalizace skladu při práci ve skladech v minulosti.

Vylepšení e-mailů:

 • Možnost definice šablony e-mailu.
 • Možnost změny textu u typu dokladu.
 • Lze povolit odeslání přílohy vydaného dokladu.

Mzdy:

 • Výpočet zůstatku dovolené – při přegenerovávání složek nepřítomnosti jsou akceptovány pouze složky počítaných osob.
 • Na přehled mzdových složek – vstup a výběry – doplnit sloupce Jméno, Příjmení a Os. číslo.
 • Nová sestava pracovních úvazků a mezd.
 • Přidáno potvrzení o zdanitelných příjmech 2012.
 • Úprava příplatku za práci ve ztíženém prostředí.
 • Podpora účtování cestovních náhrad ve mzdách (neřeší cestovní příkazy).

REST API:

 • Sledování změn.
 • Nové webové rozhraní – toto bude celou řadu 10.17 ve stavu beta.
 • Žurnál změn je přístupný i přes REST API.
 • Podpora opakovaného a inkrementálního importu výpisů z FIO (ostatní banky nejsou zatím testovány).

Provozní a instalační změny:

 • Úpravy na Mac OS X, aby se FlexiBee správně pouštělo po startu některých systémů.
 • Bezpečnější šifrování (hash) hesel včetně tzv. saltu.
 • Zvýšení nároků na kvalitu a délku hesla.

Další změny:

 • Je možné cenovou úroveň navázat přímo na položku ceníku (není tedy nutná pouze vazba přes skupinu zboží).
 • Podpora tiskáren Zebra.
 • Příkaz k úhradě již správně pracuje s částečně uhrazeným dokladem.
 • Drobné opravy majetku a leasingu v daňové evidenci.
 • Do analýzy prodeje byly doplněny sloupce MJ a Cena z ceníku.
 • Přidán příkaz k inkasu u KB Best.
 • U uložených dotazů je možné definovat barvy.
 • Zobrazení úhrad u dokladů (jedná se o výběr z vazeb, které se týkají úhrad).
 • U smluv lze lépe řídit přístupová práva.
 • U typu interního dokladu nelze nastavit předpis zaúčtování u DE.
 • Doplněna forma úhrady do dokladů.
 • Doplněna forma dopravy.

10.16.2

Přehled změn ve FlexiBee 10.16.2 (12. 4. 2012)

 • Tlačítko Menu na mobilní verzi.
 • Možnost vytvoření penalizační faktury při zpožděné platbě.
 • Na smlouvách je zobrazeno Datum splatnosti nejstarší neuhrazené faktury.
 • Rozšířeny možnosti hromadné změny v ceníku.
 • Smlouvy lze generovat i přes web a REST API.
 • Opravy Intrastatu.
 • Opravy ve mzdách.
 • Opravy v přenesené daňové povinnosti §92 (výstup do XML).
 • PostgreSQL 9.1 nyní patří mezi podporované databáze, včetně obnovení zálohy z novější db do starší.
 • Neuhrazené faktury před splatností jsou nyní zobrazené modře.
 • Při tvorbě variabilního symbolu z čísla dokladu se ořezávají počáteční nuly.
 • Při editaci dokladů je možné pro rychlejší navigaci používat zkratky Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 a Ctrl+4.
 • Do analýzy prodeje bylo doplněno procento zisku/marže.
 • U položky smlouvy je možné zapnout ručně pouze DPH.
 • Zlepšení osnovy, rozvahy a výsledovky pro neziskové organizace.
 • Úpravy tvorby objednávky vydané z přijaté.
 • Podpora tiskáren čárového kódu Zebra.

10.16.1

Přehled změn ve FlexiBee 10.16.1 (7.3.2012)

Rozšíření smluv:

 • Datum podepsání smlouvy.
 • Zástupná (partnerská) fakturace.
 • Doplnění tisků smluv.
 • Přidání automaticky fakturovaných objednávek do vytvořené faktury ze smlouvy.
 • Zaktivována funkce generování zakázky ze smlouvy.
 • Faktury lze generovat i pouze z označených smluv.
 • Je možné zakázat generování nulových položek (pokud je položka na nulu).
 • Je možné fakturu generovat i zpětně (tj. datum vystavení je obrátkový den a nikoliv dnešek).
 • Rozšíření položek smluv:
 1. Poznámka + popis.
 2. Místo určení.
 3. Předpis zaúčtování (kvůli pronájmům).
 • Generování smluv nad výběrem (označení).
 • Výpis faktur u smlouvy.

Slovenská legislativa:

 • Slovenský Intrastat.
 • Slovenské přiznání DPH pro rok 2012.

Nové funkce:

 • Import SIPO (placené rozšíření).
 • Nové tisky pro Českou poštu:
 1. Balík na poštu / Balík do ruky.
 2. Poštovní podací arch.
 3. Poštovní dobírková poukázka A.
 4. Podací lístek.
 • Dodatečné přiznání DPH.
 • Hromadné změny ceníku.
 • Import bankovních výpisů a generování příkazů k úhradě ve formátu GEMINI.
 • Příkaz k inkasu v Multicash (inkaso je placené rozšíření).
 • Ukládání nastavení průvodce saldo.
 • Průvodce nastavením počátečních stavů účtů (včetně tiskové sestavy).
 • Tisk faktury v ruštině.
 • Je možné rozúčtovat uhrazenou fakturu (je needitovatelná). Vytvořen průvodce rozúčtováním faktury.
 • Je možné rozúčtovat spárovanou položku bankovního výpisu (je needitovatelná). Vytvořen průvodce rozúčtování položky výpisu.
 • Webové rozhraní umožňuje prohlížet i prodejky z kasy.
 • Webové rozhraní umožňuje stažení bankovního výpisu.

Oprava chyb:

 • Prodejní kasa respektuje cenové hladiny.
 • Příkaz k úhradě Citybank a čárka v názvu firmy.
 • Mnoho rychlostních optimalizací.

REST API:

 • Možnost zavolat uložený dotaz přes REST API.
 • Elektronický podpis u vygenerovaných dokumentů přes REST API.
 • Doplněna podpora externích ID i na dalších místech ve mzdách.
 • Podpora integrace externích aplikací do webového přístupu.
 • Individuální ceník umí vyexportovat všechny ceny pro všechny uživatele najednou (kvůli B2B e-shopům).

10.16.0

Přehled změn ve FlexiBee 10.16.0 (1.1.2012)

 • Legislativní změny:
 1. mzdy,
 2. nová snížená sazba DPH,
 3. změny v přenesené daňové povinnosti §92.
 • První verze migrace z Pohody.
 • Nový rozšiřující modul evidence smluv.
 • Nový rozšiřující modul automatické komunikace s klienty (zasílání faktur a upomínek).
 • Úpravy ve slovenském DPH.
 • Možnost vyloučení dokladů ze salda.