2014.4.6

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4.6 (8. 12. 2014)

Změny:

 • Oprava v kontroly nespolehlivého plátce.

2014.4.5

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4.5 (5. 12. 2014)

Změny:

 • Přidána hromadná aktualizace vybraných údajů firem z Internetu. Po stisku tlačítka „Aktualizovat vše“ v nástrojové liště aplikace načte aktuální informace o plátci DPH včetně příznaku nespolehlivého plátce, zda probíhají insolvenční řízení, informaci o zániku firmy. Záznam firmy byl rozšířen o sloupce Nespolehlivý plátce, Zrušení, Kredibilita a Revize, záznam bankovního účtu firmy byl rozšířen o sloupec Registrovaný.
 • Vytváření některých dokladů je rozšířené o kontroly správnosti a rizika, např. částka DPH u neplátců DPH či nespolehlivých plátců DPH či existence firmy. Funkčnost vyžaduje aktualizovaná data v adresáři firem (např. službou Aktualizovat vše).
 • Při spuštění poprvé instalované aplikace je zobrazován dialog pro načtení konfigurace nebo licence.
 • Prostřednictvím REST-API je možné Kontakty používat jako databázi uživatelů externí aplikace. U kontaktů lze evidovat uživatelské jméno a heslo (ukládá se otisk hesla), které lze používat pro autentizaci uživatelů do dalších služeb (např. eshop).
 • V dialogu „O aplikaci FlexiBee“ se na záložce „Detaily o aplikaci“ zobrazují údaje měření kvality připojení Internetu (konkrétně odezvy serveru, proxy a případně webu FlexiBee).
 • Při běhu workflow je možné z něj otevřít okno prohlížeče.
 • Bylo opraveno načítání výchozí konfigurace aplikace na 64-bitových verzích systému Microsoft Windows.
 • Opraveno načítání konfigurace nebo licence předávané při spuštění aplikace na systému Mac OS X.
 • Vylepšeno spouštění aplikace na 64-bitových verzích systému Microsoft Windows s 64bitovou Javou při nekorektní odinstalaci 32-bitové Javy.
 • Opravena chyba na systému Microsoft Windows XP, kde se při chybějící podpoře IPv6 nespustil databázový server.

2014.4.4

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4.4 (1. 12. 2014)

Změny:

 • Webové rozhraní aplikace bylo komplexně aktualizováno a vylepšeno.

2014.4.3

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4.3 (5. 11. 2014)

Změny:

 • Instalační balík pro Mac OS X byl aktualizován pro verzi Yosemite (OS X v10.10).
 • Vylepšena stabilita déletrvajícího obnovení firmy ze zálohy.
 • Stornované doklady již nejsou zahrnovány do výkazu Intrastat.
 • Posíleno vizuální oddělení jednotlivých sloupců v seznamech.
 • Při importu majetku z XML se neprovádí automaticky přegenerování odpisů majetku.
 • Odstraněno chybové hlášení při tisku zápočtů.
 • Opraveno nastavení stavu na „Uhrazeno“ u faktury importované ve formátu ISDOC v případě, kdy se po započtení zálohové faktury zbývající částka k úhradě rovná nule.

2014.4.2

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4.2 (29. 10. 2014)

Změny:

 • Vylepšeno chování aplikace při dočasné ztrátě spojení s datovým úložištěm.

2014.4.1

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4.1 (29. 10. 2014)

Změny:

 • Opraveno automatické stažení odpovídající verze klientské aplikace ze serverové instalace.
 • Při vytváření dobropisu není automaticky vytvořen skladový doklad, pokud není zaškrtnuto jeho automatické generování.
 • Odstraněno skrytí některých ikonek pracovní plochy při změně šířky okna aplikace.

2014.4

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4 (26. 9. 2014)

Hlavní změny:

 • Nový design aplikace a instalačního programu.
 • Možnost přidávat uživatelské vazby na zápočty a prodejky.
 • Tisková sestava „Předávací protokol“ pro Geis Parcel CZ s.r.o.
 • Instalační balíček FlexiBee pro Windows je dostupný v serverové a klientské variantě.
 • Možnost naturálního plnění ve mzdách.

Další novinky:

 • Možnost v seznamech označit a smazat více záznamů najednou.
 • Ceník rozšířen o sloupce se stavem skladu, rezervacemi a požadavky.
 • Možnost uživatelsky určit zůstatkovou cenu vyřazovaného majetku.
 • Aktualizace tiskových sestav pro příspěvkové organizace na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb.
 • Dostupnost štítků u zakázek.
 • Aktualizace tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2014“.
 • Export dat pro přiznání DPH ve formátu XML rozšířen o hlavní ekonomickou činnost firmy dle klasifikace CZ-NACE.
 • Zvětšena velikost pole „Kód“ v dialogu realizace objednávky.
 • Název souboru exportovaného pro komunikaci EDI je doplněn o minuty a sekundy.
 • Podpora relace „prilohy“ do workflow.
 • V individuálním ceníku je možné evidovat kódy jednotlivých odběratelů.
 • Tisková sestava prodejního přehledu v prodejní pokladně doplněna o řádky „Celkem hotově“, „Celkem kartou“ a „Celkem“.
 • Vytvářené náhledy obrázkových příloh jsou vyhlazené.
 • Čtečky čárového kódu EAN je možné současně používat pro prodej, naskladnění i vyhledávání zboží.
 • Při tisku dobropisu vytvořeného dle vydané faktury je uváděno číslo původního dokladu a datum jeho vystavení.
 • Analýza prodeje může být zpracována dle zkratky firmy nebo zkratky/kódu zboží, aby nebyla ovlivněna změnami názvů firem a zboží.
 • Při importu zboží je pro každý uzel stromu kontrolována unikátnost požadovaného pořadí přímých potomků.
 • V adresáři firem bylo přidáno pole „Datum založení“, v odběratelských smlouvách byla přidána pole „Datum založení“ a „Datum vypovězení“.

Opravy:

 • Při změně odběratele objednávky je kromě ceny aktualizován i typ ceny.
 • Při vytváření přijaté faktury dle vystavené příjemky je opraveno načítání ceny položky.
 • Opraveno vytváření příjemky zboží k dobropisu v případě, kdy se zboží naskladňuje do jiného skladu, než ze kterého bylo vyskladněno.
 • Při naskladnění zboží je po zadání výrobního čísla zachována uživatelsky zadaná nákupní cena.
 • Opravena tisková sestava „Inventura účtů“ v případě absence pohybu na účtu v průběhu účetního období.
 • Opraveno načítání kurzu po výběru měny na dokladu v případě ručního zadávání měnových kurzů.
 • Při vytváření číselné řady na počátku účetního období je převzato nastavení z nejbližšího účetního období, ve kterém byla číselná řada použita.
 • Opraveno vytváření výkazu pro Intrastat ve formátu Microsoft Excel při exportu více jak 15 záznamů.
 • Opraveno vyplňování pole „Množství v doplňkové MJ“ při vytváření výkazu pro Intrastat.
 • Vylepšeno chování aplikace při pokusu odeslat e-mail bez nastaveného poštovního klienta.
 • Odstraněna chyba při přístupu na pohyby skladové karty přes webové rozhraní.
 • Upraveno vyhledávání záznamů podle nealfanumerických znaků.
 • Opraveno chování aplikace při opakovaném importování dat ve formátu XML.
 • Číslo došlé objednávky se při jejím postupném zpracování objeví ve vydané faktuře jen jednou.
 • Opraveno nastavení typu přílohy při importu obrázkových příloh.
 • Opraveno přenášení textů mezi doklady v případech, kdy typ cílového dokladu má nastaven vlastní text.
 • Opraveno načítání informací o firmě platných od určitého data v modulu Pokladna.
 • Při vytváření faktury je možné zvolit sadu obsahující položkou s množstvím 0.
 • Ve webovém rozhraní opraveno vytváření vazby na zálohový daňový doklad.
 • Zajištěna funkčnost JavaScriptů ve workflow pod JDK 8.
 • Opraveno umístění zůstatků na tiskové sestavě obratové předvahy.
 • Zajištěna funkčnost vytváření dokladů v cizích měnách při nedostupnosti služby support.flexibee.eu.

2014.3

Přehled změn ve FlexiBee 2014.3 (13. 6. 2014)

Hlavní změny:

 • Podpora nových dopravců Česká Pošta a GEIS (beta).
 • Velká optimalizace rychlosti v cloudu a při práci s obrovskými sklady a ceníky (např. miliony skladových karet).
 • Možnost výběru měny při tisku faktury.
 • Omezen přístup do smluv dle zodpovědné osoby.
 • Umožněno odeslat fakturu automaticky e-mailem po vygenerování z objednávky (modul automatická komunikace).

Další novinky:

 • Sumace na skladových kartách zohledňují filtraci.
 • Zvětšena velikost pole „Skladem“ ve výběru zboží pro objednání.
 • Při vkládání položek pomocí čtečky se předvybere naposledy použitý sklad.
 • Prodejní kasa již neumožňuje prodat nenaskladněné zboží.
 • Rozšíření tisku analýza zakázky.
 • Zpřístupněna práva viditelnosti banky u příkazu k úhradě.
 • Souhrnné informace v adresáři se zobrazují podle přístupových práv.
 • Povoleno provádět změny v uzamčeném období pro obchodní doklady.
 • Doplněny opisy dokladů do všech dokladů kromě obchodních.
 • V měsíčním výkazu pro zdravotní pojišťovny upraveny počty pojištěnců (nezapočítávají se pojištěnci na DPP pod 10 000 Kč).
 • Úprava výpočtu stravenek.
 • Při zamykání dokladů lze uvést, aby se nezamykaly neúčetní doklady.
 • Podpora PostgreSQL 9.3 na Linuxu a Windows.
 • První podpora pro registraci DPH u české firmy na Slovensku.

2014.2

Přehled změn ve FlexiBee 2014.2 (14. 3. 2014)

Hlavní novinky:

 • Do nákupních dokladů přidána záložka Dodat na adresu:
  V modulu Nákup na formulářích Přijaté faktury, Vydané poptávky, Přijaté nabídky a Vydané objednávky zařazena záložka Dodat na adresu, která nabízí firmy z menu Obchodní partneři – Adresáři firem. Netiskne se na přijatých fakturách.
 • Možnost evidovat na jedné faktuře standardní i zálohové položky najednou: Na Položkách na záložce Účtování/Upřesnění doplněno zaškrtávátko Zálohová faktura.

Zrychlování a hromadné operace:

 • Zrychlení převodu skladu.
 • Zrychlení otevírání dokladu.
 • Hromadné vytvoření faktur z objednávek: V seznamu v menu Prodej – Přijaté objednávky je možné přes tlačítko Služby spustit operaci Vytvořit vydanou fakturu nad více objednávkami najednou, a tím si ušetřit čas.
 • V Ceníku a Majetku lze provádět hromadné změny: V menu Zboží – CeníkMajetek – Majetek lze přes tlačítko Hromadné změny činit hromadné změny.

Úpravy majetku:

 • Doplněny 2 typy událostí: V menu Majetek – Majetek na záložce Události v poli Typ události doplněny hodnoty: Rozdíl prodejní ceny a zůstatku a Uživatelská událost.
 • Změna zůstatkové hodnoty majetku: Změna výpočtu odpisů při částečném vyřazení majetku, nebo při technickém zhodnocení.
 • Úprava události zařazení.
 • Lze zadat nulovou sazbu odpisů. K majetku, který se neodepisuje, např. pozemky, lze zadat nulovou sazbu odpisů.
 • Zrušeno zaokrouhlování zůstatku při úplném vyřazení majetku.
 • Stav majetku k datu – upraven výpočet zůstatku u neodepisovaného majetku.

Slovenská legislativa:

 • Na Souhrnném hlášení bylo upraveno dotahování kódů: Uvádí se kód 1 pro třístranný obchod a kód 2 pro služby. Ostatní zboží se udává bez kódu.
 • Na Souhrnném hlášení došlo k úpravě zaokrouhlování: Hodnoty dodávaných výrobků a služeb se zaokrouhlují na celé číslo do 0,5 eura dolů a nad 0,5 eura nahoru.

Rozšíření smluv:

 • Ve smlouvách je shodný datum účtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění: Při generování faktur se primárně dotahuje Datum zaúčtování (záložka Hlavní) shodný s Datem zdanitelného plnění (záložka Účtování a řádek DPH).
 • Do smluv doplněn datum účinnosti: Na dodavatelských a odběratelských smlouvách na záložce Základní dodáno pole Datum účinnosti, má pouze informační charakter.
 • Automatická valorizace smluv: V menu Obchodní partneři – Odběratelské / Dodavatelské smlouvy přibylo tlačítko Valorizovat smlouvy.

Další novinky:

 • Přenáší se úvodní text ze zálohové faktury do konečné faktury.
 • Možnost vyvolat uživatelský dotaz v E-okně.
 • Na dokladech lze zadat velké kurzy na 19 míst a 6 desetinných míst.
 • Možnost propojit dobropis s původním dobropisovaným dokladem – při generování kontrolního výkazu se automaticky dotahuje k dobropisu evidenční číslo původního dobropisovaného dokladu (Slovensko).
 • Analýza prodeje – pro prodej v tuzemské i cizí měně upraven výpočet sloupců Celkem před slevou a Sleva.
 • Lze generovat výslednou fakturu i ze strany zálohy.
 • V Ceníku lze zadat různé ceny pro střediska.
 • Ve smlouvách na záložce Místa určení a v menu Nástroje – Číselníky – Střediska přidán druhý řádek pro název.
 • Tvorba ZDD a úprava výpočtu základu a daně.
 • Podpora práce s výrobními čísly pomocí čtečky čárových kódu pro příjem, výdej, nákup a prodej.
 • V událostech a aktivitách existuje vazba na doklady.
 • Dialog pro tisk – upraven tisk od řádku do řádku.
 • Při částečně napárované platbě v bance se při spuštění akce Služby – Vytvořit přeplatek přesune nenapárovaná část platby jako přeplatek do ostatních závazků a pohledávek.
 • Úpravy při tvorbě faktury se zálohou se stavem uhrazeno.
 • Možnost změnit datum zaúčtování položek dokladů.
 • Při tvorbě dobropisu přes tlačítko Služby se u dobropisu k přijaté faktuře přenáší pole Číslo došlé.
 • Při realizaci úkolu ve workflow lze zadat komentáře.

REST API:

 • Úprava změn ve WebHooks / ChangeLog triggery DEFERRED.
 • Pro e-shopy přidána podpora příloh k uzlům stromu.
 • Možnost zamykat majetek přes XML.
 • Úprava exportu relace uvedené v custom bez property typu set.
 • Úprava importu JSONu s atributy (např. @removeExternalIds).
 • Změna datUcto na dokladu přes XML ovlivňuje ručně zadané položky.
 • Úprava vyplňování kontrolního výkazu na faktuře.
 • Stabilizace mapování změn v changes API.
 • Doplněna podpora pro měny do individuálního ceníku.
 • Možnost použití dodavatelských/odběratelských kódů při importech dokladů.

Mzdy:

 • Úprava výpočtu náhrady za svátek.
 • Do výpočtu solidární daně se zahrnuje příspěvek zaměstnavatele na životní a penzijní připojištění nad limit.
 • Možnost posunout datum ukončení nemoci, pokud její začátek spadá do již uzamčeného období.
 • Automatické zkrácení náhrady za nemoc z 21 na 14 dnů.
 • Úpravy ve vyúčtování pojistného na důchodové spoření (doplněn export XML pro roční report).
 • Nový formulář pro potvrzení o příjmech 2014.
 • Upraven výpočet příspěvku na penzijní pojištění počítaný procentem.

2014.1

Přehled změn ve FlexiBee 2014.1 (10.2.2014)

Hlavní změny:

 • Automatické načítání výpisů FIO
  V menu Peníze – Seznam bankovních účtů otevřete daný záznam a na záložce Elektronická banka vyberte v poli Kontrolovat duplicitu výpisu hodnotu Ignorovat již načtené výpisy. Následně v menu Peníze – Banka nad seznamem účtů klikněte nahoře na tlačítko Služby a zvolte možnost Stáhnout online výpisy.
 • Faktury lze nově tisknout i v polštině
  V horní části detailu faktury klikněte na ikonu Zobrazení náhledu. Zobrazí se výsledná faktura, v níž máte možnost nastavit její zobrazení také v polštině.
 • Kontrolní výkaz pro DPH (Slovensko)
  Od 1.1.2014 vešel na Slovensku v platnost Kontrolní výkaz DPH; hlavním výstupem je Kontrolní výkaz DPH, který naleznete v menu Účetnictví – Účetní výstupy.
 • Podpora pro měny u odběratele a dodavatele
  Pokud zadáte ceny na formuláři Ceník na záložkách Nákupní ceny / Prodejní ceny, budou tyto ceny při výběru ceníku na dokladu respektovány a při vyplnění pole Měna dojde k případnému přepočtu na měnu dokladu.
 • Generování XML souboru „Příloha k žádosti o nemocenské“
  V menu ZaměstnanciTiskové výstupyPro OSSZ lze soubor Příloha k žádosti o nemocenské generovat nově také v XML.
 • Přidat párování pouze podle variabilního symbolu
  Při tomto typu párování není zohledňovaná částka, ale shodnost variabilních symbolů na faktuře a bankovním účtu.
 • Cena v cizí měně
  Pokud je v menu Zboží – Ceník na záložce Nákupní ceny nastavena cizí měna, je na tuto měnu brán zřetel i při vystavování dokladu, např. u vydané objednávky, přijaté faktury.

Další novinky:

 • Přidat párování pouze podle variabilního symbolu.
 • Vazba mezi inventurou a příjemkami/výdejkami.
 • Ceny pro všechny firmy / jednu firmu.
 • Umožněn zákaz prodeje na kase.
 • Soupis nákladů a výnosů (obraty, zůstatky).
 • Krácení uživatelského příplatku.
 • Možnost zakládat uživatele neadministrátorem.
 • Do nákupních dokladů doplněno pole pro adresu dodání.
 • FlexiBee upozorňuje na překročení hodin u DPP.
 • Generování XML souboru „Příloha k žádosti o nemocenské“.
 • Do smluv doplněna zodpovědná osoba.
 • V aplikaci přidány do menu „Časté dotazy“.