2014.4

Přehled změn ve FlexiBee 2014.4 (26. 9. 2014)

Hlavní změny:

 • Nový design aplikace a instalačního programu.
 • Možnost přidávat uživatelské vazby na zápočty a prodejky.
 • Tisková sestava „Předávací protokol“ pro Geis Parcel CZ s.r.o.
 • Instalační balíček FlexiBee pro Windows je dostupný v serverové a klientské variantě.
 • Možnost naturálního plnění ve mzdách.

Další novinky:

 • Možnost v seznamech označit a smazat více záznamů najednou.
 • Ceník rozšířen o sloupce se stavem skladu, rezervacemi a požadavky.
 • Možnost uživatelsky určit zůstatkovou cenu vyřazovaného majetku.
 • Aktualizace tiskových sestav pro příspěvkové organizace na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb.
 • Dostupnost štítků u zakázek.
 • Aktualizace tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2014“.
 • Export dat pro přiznání DPH ve formátu XML rozšířen o hlavní ekonomickou činnost firmy dle klasifikace CZ-NACE.
 • Zvětšena velikost pole „Kód“ v dialogu realizace objednávky.
 • Název souboru exportovaného pro komunikaci EDI je doplněn o minuty a sekundy.
 • Podpora relace „prilohy“ do workflow.
 • V individuálním ceníku je možné evidovat kódy jednotlivých odběratelů.
 • Tisková sestava prodejního přehledu v prodejní pokladně doplněna o řádky „Celkem hotově“, „Celkem kartou“ a „Celkem“.
 • Vytvářené náhledy obrázkových příloh jsou vyhlazené.
 • Čtečky čárového kódu EAN je možné současně používat pro prodej, naskladnění i vyhledávání zboží.
 • Při tisku dobropisu vytvořeného dle vydané faktury je uváděno číslo původního dokladu a datum jeho vystavení.
 • Analýza prodeje může být zpracována dle zkratky firmy nebo zkratky/kódu zboží, aby nebyla ovlivněna změnami názvů firem a zboží.
 • Při importu zboží je pro každý uzel stromu kontrolována unikátnost požadovaného pořadí přímých potomků.
 • V adresáři firem bylo přidáno pole „Datum založení“, v odběratelských smlouvách byla přidána pole „Datum založení“ a „Datum vypovězení“.

Opravy:

 • Při změně odběratele objednávky je kromě ceny aktualizován i typ ceny.
 • Při vytváření přijaté faktury dle vystavené příjemky je opraveno načítání ceny položky.
 • Opraveno vytváření příjemky zboží k dobropisu v případě, kdy se zboží naskladňuje do jiného skladu, než ze kterého bylo vyskladněno.
 • Při naskladnění zboží je po zadání výrobního čísla zachována uživatelsky zadaná nákupní cena.
 • Opravena tisková sestava „Inventura účtů“ v případě absence pohybu na účtu v průběhu účetního období.
 • Opraveno načítání kurzu po výběru měny na dokladu v případě ručního zadávání měnových kurzů.
 • Při vytváření číselné řady na počátku účetního období je převzato nastavení z nejbližšího účetního období, ve kterém byla číselná řada použita.
 • Opraveno vytváření výkazu pro Intrastat ve formátu Microsoft Excel při exportu více jak 15 záznamů.
 • Opraveno vyplňování pole „Množství v doplňkové MJ“ při vytváření výkazu pro Intrastat.
 • Vylepšeno chování aplikace při pokusu odeslat e-mail bez nastaveného poštovního klienta.
 • Odstraněna chyba při přístupu na pohyby skladové karty přes webové rozhraní.
 • Upraveno vyhledávání záznamů podle nealfanumerických znaků.
 • Opraveno chování aplikace při opakovaném importování dat ve formátu XML.
 • Číslo došlé objednávky se při jejím postupném zpracování objeví ve vydané faktuře jen jednou.
 • Opraveno nastavení typu přílohy při importu obrázkových příloh.
 • Opraveno přenášení textů mezi doklady v případech, kdy typ cílového dokladu má nastaven vlastní text.
 • Opraveno načítání informací o firmě platných od určitého data v modulu Pokladna.
 • Při vytváření faktury je možné zvolit sadu obsahující položkou s množstvím 0.
 • Ve webovém rozhraní opraveno vytváření vazby na zálohový daňový doklad.
 • Zajištěna funkčnost JavaScriptů ve workflow pod JDK 8.
 • Opraveno umístění zůstatků na tiskové sestavě obratové předvahy.
 • Zajištěna funkčnost vytváření dokladů v cizích měnách při nedostupnosti služby support.flexibee.eu.