10.5.0

Přehled změn ve WinStrom 10.5.0 (19. 5. 2009)

Přehled nových vlastností

  • e-faktura ISDOC
  • možnost evidence výrobních (sériových) čísel na skladě
  • elektronický podpis ISDOC a PDF. Můžete partnerům zasílat eletronicky podepsané dokumenty
  • předpis zaúčtování
  • možnost přiložit naskenované razítko a podpis na fakturu
  • přesunutí kopie dokladu ze služeb na lištu. Nyní je možné kopírovat téměř vše.

Další drobná rozšíření

Následující přehled obsahuje seznam dalších drobných rozšíření, které jsme do aplikace přidali.

  • na skladové kartě je vidět i název zboží (nejen kód)
  • při tisku faktury není zobrazen prázdný text „Sleva“
  • drobné opravy účetního deníku
  • oprava odesílání mailů přes KMail a Thunderbird