10.7.6

Přehled změn ve WinStrom 10.7.6 (22. 12. 2009)

Drobné opravy:

 • Oprava importu z ISDOCu.
 • Oprava zpracování většího stromového ceníku.

10.7.5

Přehled změn ve WinStrom 10.7.5 (15. 12. 2009)

Drobné opravy:

 • Opravy REST API.

10.7.4

Přehled změn ve WinStrom 10.7.4 (9. 12. 2009)

Drobné opravy:

 • Opravy REST API.
 • Opravy skladů v cizí měně.
 • Oprava základní sady rolí u přístupových práv.
 • Oprava klávesové zkratky při přidávání položky na dokladu.

10.7.3

Přehled změn ve WinStrom 10.7.3 (1. 12. 2009)

Drobná vylepšení:

 • Umožněno zadat do přiznání DPH vypořádací koeficient a změnu odpočtu.

Drobné opravy:

 • Oprava napojení na internetové obchody v případě, že není umístěn přímo na doméně, ale v podadresáři.
 • Opraveno volání přepočtu stavu skladu.
 • V případě, že firma není plátcem DPH, objevovala se u starších faktur chyba „U dokladu bez DUZP je vyžadováno
  členění DPH bez vlivu na DPH“. Faktury pak nešli editovat.

10.7.2

Přehled změn ve WinStrom 10.7.2 (27. 11. 2009)

Drobná vylepšení:

 • Zrychlení vydávání ze skladu u vzdáleného přístupu.
 • Varování při prodejní ceně, která je nižšíí než nákupní. Hlídání je u nabídky vydané, poptávky přijaté a faktury vydané.
 • Pokud nejste plátci DPH, na faktuře se tato informace zobrazí.
 • Nové sazby DPH od 1. 1. 2010.
 • Skupina zboží na skladě není povinná.
 • Na požádání je zde beta verze mezd.

Drobné opravy:

 • Opraveno uzavření období v demo firmě.
 • Oprava pokladny pokud není uveden předpis zaúčtování.

10.7.1

Přehled změn ve WinStrom 10.7.1 (24. 11. 2009)

Drobná vylepšení či opravy:

 • Oprava zálohování na Ubuntu.
 • Oprava vzdáleného přístupu u varianty Mini..

10.6.6

Přehled změn ve WinStrom 10.6.6 (30. 9. 2009)

Drobná vylepšení či opravy:

 • Zrychlení síťového přístupu u prodeje ze skladu.
 • Přidána podpora pro aktivaci zakoupeného balíčku.

10.6.5

Přehled změn ve WinStrom 10.6.5 (18.9.2009)

Drobná vylepšení či opravy:

 • Oprava importu ISDOCu.

10.6.4

Přehled změn ve WinStrom 10.6.4 (7. 9. 2009)

Drobná vylepšení či opravy:

 • Podpora pro Mac OS X 10.6 (Snow Leopard).
 • Oprava kopírování členění DPH u neplátců DPH.

10.6.3

Přehled změn ve WinStrom 10.6.3 (2. 9. 2009)

Drobná vylepšení či opravy:

 • Přidána nová role „Skladník s pokladnou“.
 • Drobná oprava při generování leasingu.
 • Pokud vyberu firmu, která není tuzemská, program vybere správně členění DPH.
 • Oprava členění DPH.
 • Nadpisy šarže a expirace se na faktuře zobrazí je v případě, že je nějaká použita.

10.6.2

Přehled změn ve WinStrom 10.6.2 (27. 8. 2009)

Drobná vylepšení či opravy:

 • Pamatování si posledních hodnot u filtrace.
 • Pamatování si poslední typ položky u faktury (ceníková položka, s cenou a množstvím)
 • Oprava zaokrouhlování při výpočtu DPH. Dříve jsme zaokrouhlovali vždy nahoru, ale od roku 2005 se má správně zaokrouhlovat matematicky.
 • Oprava odinstalace na Mac OS X, pokud nemá uživatel definované heslo.
 • V aplikace je nyní možné exportovat do XML všechna data.
 • Odstranění datumu tisku u některých dokladů jako je vydaná faktura, dodací list, apod.
 • Oprava importu XML u role skladník.

10.7.0

Přehled změn ve WinStrom 10.7.0 (23. 8. 2009)

Úpravy ceníku:

Stromová struktura ceníku umožňuje zatřídit zboží dle dalších kritérií bez ohledu na skupiny zboží

cenik-strom


Ceník – možnost evidence více dodavatelů – u každého zboží lze evidovat jednoho i více možných dodavatelů, u kterých si můžete poznamenat dohodnutou nákupní cenu a kód zboží. Tento údaj slouží pro zjednodušení vystavování objednávek pro stále partnery. Při vyhotovení objednávky se dle vybraného dodavatele vyplní do položek zde uvedená cena a kód zboží.

cenik-dodav


Ceník – možnost stanovení ceny pro konkrétního odběratele nebo konkrétní skupinu – u každého zboží lze evidovat jednoho i více možných odběratelů, jednu nebo i více skupin odběratelů, u kterých si můžete poznamenat dohodnutou prodejní cenu a kód zboží. Tento údaj slouží pro zjednodušení vystavování prodejních dokladů pro stále partnery nebo pro určité skupiny odběratelů. Při vystavení dokladu o prodeji za hotové nebo na fakturu se dle vybraného odběratele vyplní do položek zde uvedená cena a kód zboží, buď dle konkrétního odběratele nebo dle skupiny, do které odběratel patří.

cenik-odber


Ceník – sady a komplety – pokud prodáváte sady nebo komplety, v této volbě si můžete zadat složení těchto sad (kompletů). Zatím systém neumí automaticky odepisovat jednotlivé části sad (kompletů), ale usnadní to např. měsíčně provést ruční odpis dle prodaného množství sad (kompletů).

cenik-sady


Ceník – podobné zboží – ke každému zboží si můžete zapsat zboží podobné např. od jiných dodavatelů. Snáze se pak orientujete a můžete nabízet toto zboží, pokud dané zboží např. doprodáte.

cenik-podobne


Ceník – možnost přiložit přílohy – ke každému zboží můžete přiložit přílohy, např. doklad o atestaci a pod. Tato záložka slouží k archivaci těchto příloh.

cenik-priloh


Zamykání období a dokladů – ve vybraném období můžete vybrané moduly zcela zamknout nebo zamknout pro všechny uživatele s výjimkou účetní. Pokud zamknete určitý modul pro určité období, nemůžete v tomto období do toho modulu přidávat ani žádný nový doklad. Systém ještě umožňuje zamykat pouze jednotlivé doklady. Zamykat období, příp. doklady může automaticky uživatel, který má přístupové právo jako „administrátor“ nebo „účetní“. Právo zamykat lze delegovat i na jiné uživatele. Kdo může doklady zamykat, může je opět i odemknout a tím zpřístupnit pro ostatní uživatele. Ten taky může označit doklady i jako prohlédnuté, tím jsou rovněž přístupné pro ostatní uživatele. Pokud doklad změní někdo z ostatních uživatelů, změní se tento zámek na otevřeno – tím se pozná, že někdo na zkontrolovaném dokladu provedl změnu.

zamek


Nové tisky sestav:

Tisk sestavy Počáteční stavy účtů – v účetních výstupech „Stavy účtů“ je možnost tisknout novou sestavu Počáteční stavy účtů, kdy se vytiskne celý účetní rozvrh s počátečními stavy účtů. Současně probíhá kontrola rovnosti stran MD = Dal.

ps


Tisk sestavy Souhrnné hlášení – umožňuje tisknout výkaz Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento výkaz je možno odeslat mailem i uložit ve formátu .pdf

souhrnne_hlaseni


Tisk sestavy Analýza prodeje – je nová sestava v modulu „Prodej“, která umožňuje rychlým způsobem podle vybraných kritérií tisk přehledů o prodeji.

analyza_prodeje


Ve vzniklých sestavách je možnost dvoustupňových mezisoučtů prodejních cen:

analyza-vyber


Tisk sestavy Soupis nákladů a výnosů – umožňuje tisk zůstatků nákladových a výnosových účtů dle vlastního výběru, za střediska i za určitou měnu, a to narůstajícím způsobem za jednotlivé měsíce. Pokud potvrdíte danou sestavu bez výběru, budete mít vlastně podnikovou výsledovku, kde rozdíl mezi výnosy a náklady bude odpovídat Hospodářskému výsledku za účetní období, který je ve výkaze Výkaz zisku a ztráty.


Tisk sestavy Soupis aktiv a pasiv – umožňuje tisk zůstatků majetkových účtů dle vlastního výběru, za střediska i za určitou měnu, a to narůstajícím způsobem za jednotlivé měsíce. Účty jsou rozděleny na aktivní a pasivní, tak jak je to nastaveno v účtovém rozvrhu. V této sestavě se nezohledňuje zůstatek aktivní/pasivní (dle výsledku). Pokud potvrdíte danou sestavu bez výběru, budete mít vlastně podnikovou sestavu, kde rozdíl mezi aktivy a pasivy bude odpovídat Hospodářskému výsledku za účetní období, který je ve výkaze Rozvaha.


Úpravy stávajících sestav:

K sestavě „Saldo“ přibyly další možnosti volby výběru dle úhrady.

saldo

Na doklady se již tiskne výrobní číslo – výrobní čísla se tisknou na skladové doklady (příjem i výdej), na dodací listy, do položek vydaných faktur.

Sestava Podklady k DPH – je upraveno součtování

Tisk v cizím jazyce – pokud v Ceníku máte zadán název skladové položky v cizím jazyce, již se na doklady v cizím jazyce tento název správně tiskne.


Drobná zlepšení:

Adresář – možnost přiložit přílohy: – ke každé adrese můžete přiložit přílohy, např. výpisy z obch. rejstříku a pod. Tato záložka slouží k archivaci těchto příloh.

adresar-prilohy


Změna u hromadné objednávky – již není nutné vyplňovat v položkách přijatých objednávek v záložce „Upřesnění“ pole „Dodavatel“. Systém si sám sahá do nově vytvořené záložky „Dodavatel“ v modulu Ceník.

Při používání čárového kódu je možno zadat množství – je k tomu nutno stisknout klávesu F10. Čárový kód lze načíst pomocí čtečky nebo vyplnit ručně.

carkod


Možnost exportovat adresář do e-vizitky (vCard)

e-vizitka


Logo lze umístit i nad adresu firmy – použitelné hlavně pro široká loga.

logo_nahore

Dříve byl možný pouze tento způsob.

logo_vlevo


Možnost importu příjemek a výdejek z XML – je možnost importovat skladové doklady. V souboru, který je určen k importu, musí být shodné údaje (sklad, kód, ….) jako ve firmě, do které se doklady budou importovat.

Změna při importu dokladů – nyní se zobrazuje počet importovaných záznamů

Zrychlení vzdáleného přístupu při tvorbě faktury ze skladu

Zvýšení rychlosti startu aplikace

Oprava výpočtu průměrné ceny při prodeji v cizí měně

Drobné opravy ve slovenském přiznání k DPH – byl doplněn tisk čárového kódu, …

Oprava úhrady faktury z účtu vedeného v jiné měně

10.6.1

Přehled změn ve WinStrom 10.6.1 (21. 8. 2009)

Drobná vylepšení či opravy:

 • Oprava importu z XML do adresáře
 • Oprava několika pádů aplikace
 • Oprava několika pádů přes REST API
 • Úprava názvů jednotlivých evidencí pro REST API (vše je zpětně kompatibilní)
 • Oprava některých překladů
 • Import bankovního výpisu CommerzBank

10.6.0

Přehled změn ve WinStrom 10.6.0 (18. 8. 2009)

Podpora nabízení předpřipravených textů: (např. na faktuře, …) – pomocí dvojtlačítka dvojtlacitko  je snadno vkládáte, upravujete i mažete, pomocí našeptávače nebo tlacitko_pro_rozeviraci_seznam vyhledáváte. Mohou to být texty popisů dokladů, poznámek, úvodní i závěrečný texty na dokladech a pod.

novinky-podpora


Podpora příloh u dokladů: k dokladům lze jednoduše přikládat přílohy, které nejsou tvořeny v programu WinStrom, ale v programu se na ně navazuje. Mohou to být došlé objednávky, nabídky, dodací a záruční listy apod.

novinky-priloha


Import a export XML souborů: jedná se o export a import do textového souboru. Ten funguje všude tam, kde je na liště tlačítko:

tlacitko_rolovaci_xls_xml


Rozšířený ceník: podpora cenových hladin, individuální cena pro vybrané skupiny odběratelů, vybrané skupiny zboží, možnost množstevních slev, možnost prodeje násobků MJ.

cenova_uroven-tvorba

Možnost prodeje balení dle vlastního nastavení.

baleni


WinStrom REST API: je otevřené rozhraní pro vývojáře,
které představuje pro uživatele, do dnešní doby u malých až středních ekonomických systémů neznámé, nepřeberné možnosti rozšíření a nové využití ekonomického systému. Uživatelům se tak otevírají nové obzory možností, jak přistupovat k ekonomickému systému firmy.


WinStrom Sync pro internetové obchody: nyní je možné synchronizovat data mezi internetovým obchodem a ekonomickým systémem. Na internetu tak uvidíte vždy aktuální stavy skladů a v ekonomickém systému všechny objednávky.


Podpora iCalu pro kalendáře: Nyní je možný export událostí a splatností faktur jako kalendářová služba (iCal), kterou je pak možné napojovat na kalendářové programy (Sunbird, Outlook, iCal, Evolution a další).


Vylepšená nápověda: zlepšili jsem výrazně nápovědu, zejména:

 • První spuštění
 • Ovládání programu
 • Zboží – Jak začít a části týkající se rozšířeného ceníku – skupiny zboží, cenové úrovně, katalog

Přehlednější tisk ceníku pro zákazníky: Svým zákazníkům můžete nyní tisknout z WinStromu přímo ceník bez nákupních cen a jen se základními informacemi.

novinky-cenik


Informace o aktuálním filtru: provedete-li si pomocí filtru výběr položek, program již zobrazuje, co bylo vyfiltrováno.

novinky-filtr1


Dále je možnost stávající filtr upravit nebo zrušit.

novinky-filtr2


Aktualizace pro ISDOC 5.2: nová verze formátu ISDOC, která je oficiálně podporována datovými schránkami.


Mimořádné odpisy majetku: podle novely zákona o daních z příjmů:

 • (1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
 • (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

novinky-odpisy


Upravena přístupová práva pro zálohování firmy – vzhledem k další implementaci funkcí (elektronický podpisy) smí zálohovat jen administrátor a super uživatel.


Umožněno dodatečné vložení výrobního čísla do položky zboží u faktury přijaté, a to běžným způsobem zmenit

novinky-v.c.


Na filtrační liště rozšířena nabídka zobrazovaného období o aktuální týden a aktuální měsíc

novinky-tyden


V řádkách seznamů (faktur, pokladen, ceníku, ….) se stiskem pravého tlačítka myši zobrazí většina část nabídky z lišty:

novinky-prave_tlacitko


Změna hesla uživatelem: každý uživatel si nyní může sám změnit své vlastní heslo.

novinky-heslo


Drobná vylepšení či opravy:

 • drobné zrychlení rychlosti u vzdáleného přístupu
 • při importu účto dodavatele z ISDOCu je prováděna kontrola a je možné jej nechat založit.
 • přidány ikonky na soubory, které WinStrom umí otevřít (ISDOC, .winstrom-backup, .winstrom-xml, …)
 • automatické přizpůsobení loga podle jeho poměru stran
 • oprava PNG obrázků při exportu do PDF
 • u kopie události se nyní přenáší i štítky
 • opravy tiskových výstupů
 • opraveno počítání procenta realizovatelnosti u objednávek

10.5.2

Přehled změn ve WinStrom 10.5.2 (28. 5. 2009)

Přehled nových vlastností

 • podpora tisku obálek
 • podpora vrubopisů a dalších typů dokladů pro e-fakturu ISDOC
 • tisková sestava na stavy účtů
 • oprava rychlosti práce s nastavením firmy při velkém souboru s obrázkem razítka či loga
 • je možné obnovit firmu ze zálohy poklepáním na souboru se zálohou

10.5.1

Přehled změn ve WinStrom 10.5.1 (26. 5. 2009).

Přehled nových vlastností

 • možnost automatického vybrání firmy (přeskočení kroku výběru firmy)
 • automatické předvyplnění typu dokladu a členění DPH na dokladech
 • přepnutí uhrazené faktury do stavu uhrazeno při úhradě odpočtem zálohy
 • možnost importu výpisu z bankovního účtu, který umožňuje současně více měn
 • sumace objednávek/poptávek/nabídek uvažuje i stornované doklady
 • průvodce importu z e-faktury ISDOC si nyní pamatuje poslední zvolený adresář
 • po založení úvodního účtu se aplikace automaticky přihlásí
 • při zakládání úvodního účtu je možné přepnout jazyk

Další drobná rozšíření

Následující přehled obsahuje seznam dalších drobných rozšíření, které jsme do aplikace přidali.

 • drobné opravy rozvrhu pro rozpočtové organizace
 • oprava posílání e-mailu pod Mac OS X
 • oprava instalačních problémů u některých zákazníků pod platformou Windows
 • rekapitulace DPH na faktuře vydané v zahraniční měně je nyní v primární měně
 • oprava zaúčtování u vygenerovaného kurzového rozdílu při párování úhrady
 • při tisku salda se nyní zobrazuje neuhrazený zůstatek u jednotlivých faktur

10.5.0

Přehled změn ve WinStrom 10.5.0 (19. 5. 2009)

Přehled nových vlastností

 • e-faktura ISDOC
 • možnost evidence výrobních (sériových) čísel na skladě
 • elektronický podpis ISDOC a PDF. Můžete partnerům zasílat eletronicky podepsané dokumenty
 • předpis zaúčtování
 • možnost přiložit naskenované razítko a podpis na fakturu
 • přesunutí kopie dokladu ze služeb na lištu. Nyní je možné kopírovat téměř vše.

Další drobná rozšíření

Následující přehled obsahuje seznam dalších drobných rozšíření, které jsme do aplikace přidali.

 • na skladové kartě je vidět i název zboží (nejen kód)
 • při tisku faktury není zobrazen prázdný text „Sleva“
 • drobné opravy účetního deníku
 • oprava odesílání mailů přes KMail a Thunderbird

10.4.6

Přehled změn ve WinStrom 10.4.6 (1. 4. 2009)

Novinkou jsou pokročilá přístupová práva, která umožní omezit přístupy dle modulů (sklady, faktury či účetní přehledy) a také dle dat:

 • dle střediska uživatele
 • dle autora – uživatel vidí jen své objednávky
 • dle typu dokladu lze členit libovolně

WinStrom tak můžete bezpečně použít pro přístup zaměstnanců či partnerů, kteří budou moci tvořit například objednávky a snadno pak sledovat jejich stav.

Další zajímavou funkcí je rozšíření možností skladů. WinStrom 10 již podporuje FIFO sklady. Navíc nyní lze evidovat šarže a expirace (trvanlivost). Při vydávání ze skladu je nabídnut přehled zboží dle šarže čí dle trvanlivosti. Pomocí rezervace můžete připravit zboží pro zákazníka a nemusíte se bát, že bude vydáno jinému zákazníkovi. Rezervaci lze tvořit z objednávky nebo přímo pro daného zákazníka. Samozřejmou funkčností je i možnost časového omezení rezervace.

Přehled nových vlastností

 • pokročilá přístupová práva
 • možnost přechodu z průměrných cen na FIFO (přepočet)
 • možnost rezervace zboží na skladě (z objednávky nebo ručně)
 • podpora pro šarže
 • podpora pro expirace (trvanlivost)
 • možnost z příjemky/výdejky vytvořit fakturu
 • filtrace dat dle vybraného střediska
 • možnost nastavení jazyků u vícejazyčného názvů (např. u ceník)
 • podpora Microsoft Windows 7
 • ostatní závazky a ostatní pohledávky mohou mít položky

Další drobná rozšíření

Následující přehled obsahuje seznam dalších drobných rozšíření, které jsme do aplikace přidali.

 • u dokladu je možné ručně upravit variabilní symbol
 • změna licence se projeví hned a nikoliv až při novém přihlášení
 • do názvu položky ceníku je možné zadat více řádek
 • je možné určit práva uživateli, aby mohl zakládat další firmy
 • jméno přihlášeného uživatele je zobrazeno na stavovém řádku
 • na pokladním dokladu má částka nyní velké první písmeno
 • u pokladny je možné zobrazit aktuální stav (zůstatek)

10.4.0

Přehled změn ve WinStrom 10.4.0 (5. 3. 2009)

 • Podpora daňové evidence
 • Slovenská legislativa pro podvojné účetnictví (podnikatelie) a duální měnu
 • Slovenský překlad (překlad dokončujeme)
 • Zlepšený vzdálený přístup (komprese a optimalizace).
 • Kromě metody průměrných cen u skladových položek je možné používat i FIFO.
 • Přidána řada tiskových výstupů.
 • Zjednodušeno nastavení u síťové instalace.

Další drobná rozšíření

Následující přehled obsahuje seznam dalších drobných rozšíření, které jsme do aplikace přidali.

 • Na přehledových oknech je možné zobrazit seznam štítků u dokladu.
 • Našeptávač – nyní je snazší doplňovat údaje číselníků a evidencí.
 • Upraveny klávesové zkratky.