10.7.0

Přehled změn ve WinStrom 10.7.0 (23. 8. 2009)

Úpravy ceníku:

Stromová struktura ceníku umožňuje zatřídit zboží dle dalších kritérií bez ohledu na skupiny zboží

cenik-strom


Ceník – možnost evidence více dodavatelů – u každého zboží lze evidovat jednoho i více možných dodavatelů, u kterých si můžete poznamenat dohodnutou nákupní cenu a kód zboží. Tento údaj slouží pro zjednodušení vystavování objednávek pro stále partnery. Při vyhotovení objednávky se dle vybraného dodavatele vyplní do položek zde uvedená cena a kód zboží.

cenik-dodav


Ceník – možnost stanovení ceny pro konkrétního odběratele nebo konkrétní skupinu – u každého zboží lze evidovat jednoho i více možných odběratelů, jednu nebo i více skupin odběratelů, u kterých si můžete poznamenat dohodnutou prodejní cenu a kód zboží. Tento údaj slouží pro zjednodušení vystavování prodejních dokladů pro stále partnery nebo pro určité skupiny odběratelů. Při vystavení dokladu o prodeji za hotové nebo na fakturu se dle vybraného odběratele vyplní do položek zde uvedená cena a kód zboží, buď dle konkrétního odběratele nebo dle skupiny, do které odběratel patří.

cenik-odber


Ceník – sady a komplety – pokud prodáváte sady nebo komplety, v této volbě si můžete zadat složení těchto sad (kompletů). Zatím systém neumí automaticky odepisovat jednotlivé části sad (kompletů), ale usnadní to např. měsíčně provést ruční odpis dle prodaného množství sad (kompletů).

cenik-sady


Ceník – podobné zboží – ke každému zboží si můžete zapsat zboží podobné např. od jiných dodavatelů. Snáze se pak orientujete a můžete nabízet toto zboží, pokud dané zboží např. doprodáte.

cenik-podobne


Ceník – možnost přiložit přílohy – ke každému zboží můžete přiložit přílohy, např. doklad o atestaci a pod. Tato záložka slouží k archivaci těchto příloh.

cenik-priloh


Zamykání období a dokladů – ve vybraném období můžete vybrané moduly zcela zamknout nebo zamknout pro všechny uživatele s výjimkou účetní. Pokud zamknete určitý modul pro určité období, nemůžete v tomto období do toho modulu přidávat ani žádný nový doklad. Systém ještě umožňuje zamykat pouze jednotlivé doklady. Zamykat období, příp. doklady může automaticky uživatel, který má přístupové právo jako „administrátor“ nebo „účetní“. Právo zamykat lze delegovat i na jiné uživatele. Kdo může doklady zamykat, může je opět i odemknout a tím zpřístupnit pro ostatní uživatele. Ten taky může označit doklady i jako prohlédnuté, tím jsou rovněž přístupné pro ostatní uživatele. Pokud doklad změní někdo z ostatních uživatelů, změní se tento zámek na otevřeno – tím se pozná, že někdo na zkontrolovaném dokladu provedl změnu.

zamek


Nové tisky sestav:

Tisk sestavy Počáteční stavy účtů – v účetních výstupech „Stavy účtů“ je možnost tisknout novou sestavu Počáteční stavy účtů, kdy se vytiskne celý účetní rozvrh s počátečními stavy účtů. Současně probíhá kontrola rovnosti stran MD = Dal.

ps


Tisk sestavy Souhrnné hlášení – umožňuje tisknout výkaz Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento výkaz je možno odeslat mailem i uložit ve formátu .pdf

souhrnne_hlaseni


Tisk sestavy Analýza prodeje – je nová sestava v modulu „Prodej“, která umožňuje rychlým způsobem podle vybraných kritérií tisk přehledů o prodeji.

analyza_prodeje


Ve vzniklých sestavách je možnost dvoustupňových mezisoučtů prodejních cen:

analyza-vyber


Tisk sestavy Soupis nákladů a výnosů – umožňuje tisk zůstatků nákladových a výnosových účtů dle vlastního výběru, za střediska i za určitou měnu, a to narůstajícím způsobem za jednotlivé měsíce. Pokud potvrdíte danou sestavu bez výběru, budete mít vlastně podnikovou výsledovku, kde rozdíl mezi výnosy a náklady bude odpovídat Hospodářskému výsledku za účetní období, který je ve výkaze Výkaz zisku a ztráty.


Tisk sestavy Soupis aktiv a pasiv – umožňuje tisk zůstatků majetkových účtů dle vlastního výběru, za střediska i za určitou měnu, a to narůstajícím způsobem za jednotlivé měsíce. Účty jsou rozděleny na aktivní a pasivní, tak jak je to nastaveno v účtovém rozvrhu. V této sestavě se nezohledňuje zůstatek aktivní/pasivní (dle výsledku). Pokud potvrdíte danou sestavu bez výběru, budete mít vlastně podnikovou sestavu, kde rozdíl mezi aktivy a pasivy bude odpovídat Hospodářskému výsledku za účetní období, který je ve výkaze Rozvaha.


Úpravy stávajících sestav:

K sestavě „Saldo“ přibyly další možnosti volby výběru dle úhrady.

saldo

Na doklady se již tiskne výrobní číslo – výrobní čísla se tisknou na skladové doklady (příjem i výdej), na dodací listy, do položek vydaných faktur.

Sestava Podklady k DPH – je upraveno součtování

Tisk v cizím jazyce – pokud v Ceníku máte zadán název skladové položky v cizím jazyce, již se na doklady v cizím jazyce tento název správně tiskne.


Drobná zlepšení:

Adresář – možnost přiložit přílohy: – ke každé adrese můžete přiložit přílohy, např. výpisy z obch. rejstříku a pod. Tato záložka slouží k archivaci těchto příloh.

adresar-prilohy


Změna u hromadné objednávky – již není nutné vyplňovat v položkách přijatých objednávek v záložce „Upřesnění“ pole „Dodavatel“. Systém si sám sahá do nově vytvořené záložky „Dodavatel“ v modulu Ceník.

Při používání čárového kódu je možno zadat množství – je k tomu nutno stisknout klávesu F10. Čárový kód lze načíst pomocí čtečky nebo vyplnit ručně.

carkod


Možnost exportovat adresář do e-vizitky (vCard)

e-vizitka


Logo lze umístit i nad adresu firmy – použitelné hlavně pro široká loga.

logo_nahore

Dříve byl možný pouze tento způsob.

logo_vlevo


Možnost importu příjemek a výdejek z XML – je možnost importovat skladové doklady. V souboru, který je určen k importu, musí být shodné údaje (sklad, kód, ….) jako ve firmě, do které se doklady budou importovat.

Změna při importu dokladů – nyní se zobrazuje počet importovaných záznamů

Zrychlení vzdáleného přístupu při tvorbě faktury ze skladu

Zvýšení rychlosti startu aplikace

Oprava výpočtu průměrné ceny při prodeji v cizí měně

Drobné opravy ve slovenském přiznání k DPH – byl doplněn tisk čárového kódu, …

Oprava úhrady faktury z účtu vedeného v jiné měně