10.7.3

Přehled změn ve WinStrom 10.7.3 (1. 12. 2009)

Drobná vylepšení:

  • Umožněno zadat do přiznání DPH vypořádací koeficient a změnu odpočtu.

Drobné opravy:

  • Oprava napojení na internetové obchody v případě, že není umístěn přímo na doméně, ale v podadresáři.
  • Opraveno volání přepočtu stavu skladu.
  • V případě, že firma není plátcem DPH, objevovala se u starších faktur chyba „U dokladu bez DUZP je vyžadováno
    členění DPH bez vlivu na DPH“. Faktury pak nešli editovat.