10.6.0

Přehled změn ve WinStrom 10.6.0 (18. 8. 2009)

Podpora nabízení předpřipravených textů: (např. na faktuře, …) – pomocí dvojtlačítka dvojtlacitko  je snadno vkládáte, upravujete i mažete, pomocí našeptávače nebo tlacitko_pro_rozeviraci_seznam vyhledáváte. Mohou to být texty popisů dokladů, poznámek, úvodní i závěrečný texty na dokladech a pod.

novinky-podpora


Podpora příloh u dokladů: k dokladům lze jednoduše přikládat přílohy, které nejsou tvořeny v programu WinStrom, ale v programu se na ně navazuje. Mohou to být došlé objednávky, nabídky, dodací a záruční listy apod.

novinky-priloha


Import a export XML souborů: jedná se o export a import do textového souboru. Ten funguje všude tam, kde je na liště tlačítko:

tlacitko_rolovaci_xls_xml


Rozšířený ceník: podpora cenových hladin, individuální cena pro vybrané skupiny odběratelů, vybrané skupiny zboží, možnost množstevních slev, možnost prodeje násobků MJ.

cenova_uroven-tvorba

Možnost prodeje balení dle vlastního nastavení.

baleni


WinStrom REST API: je otevřené rozhraní pro vývojáře,
které představuje pro uživatele, do dnešní doby u malých až středních ekonomických systémů neznámé, nepřeberné možnosti rozšíření a nové využití ekonomického systému. Uživatelům se tak otevírají nové obzory možností, jak přistupovat k ekonomickému systému firmy.


WinStrom Sync pro internetové obchody: nyní je možné synchronizovat data mezi internetovým obchodem a ekonomickým systémem. Na internetu tak uvidíte vždy aktuální stavy skladů a v ekonomickém systému všechny objednávky.


Podpora iCalu pro kalendáře: Nyní je možný export událostí a splatností faktur jako kalendářová služba (iCal), kterou je pak možné napojovat na kalendářové programy (Sunbird, Outlook, iCal, Evolution a další).


Vylepšená nápověda: zlepšili jsem výrazně nápovědu, zejména:

 • První spuštění
 • Ovládání programu
 • Zboží – Jak začít a části týkající se rozšířeného ceníku – skupiny zboží, cenové úrovně, katalog

Přehlednější tisk ceníku pro zákazníky: Svým zákazníkům můžete nyní tisknout z WinStromu přímo ceník bez nákupních cen a jen se základními informacemi.

novinky-cenik


Informace o aktuálním filtru: provedete-li si pomocí filtru výběr položek, program již zobrazuje, co bylo vyfiltrováno.

novinky-filtr1


Dále je možnost stávající filtr upravit nebo zrušit.

novinky-filtr2


Aktualizace pro ISDOC 5.2: nová verze formátu ISDOC, která je oficiálně podporována datovými schránkami.


Mimořádné odpisy majetku: podle novely zákona o daních z příjmů:

 • (1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
 • (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

novinky-odpisy


Upravena přístupová práva pro zálohování firmy – vzhledem k další implementaci funkcí (elektronický podpisy) smí zálohovat jen administrátor a super uživatel.


Umožněno dodatečné vložení výrobního čísla do položky zboží u faktury přijaté, a to běžným způsobem zmenit

novinky-v.c.


Na filtrační liště rozšířena nabídka zobrazovaného období o aktuální týden a aktuální měsíc

novinky-tyden


V řádkách seznamů (faktur, pokladen, ceníku, ….) se stiskem pravého tlačítka myši zobrazí většina část nabídky z lišty:

novinky-prave_tlacitko


Změna hesla uživatelem: každý uživatel si nyní může sám změnit své vlastní heslo.

novinky-heslo


Drobná vylepšení či opravy:

 • drobné zrychlení rychlosti u vzdáleného přístupu
 • při importu účto dodavatele z ISDOCu je prováděna kontrola a je možné jej nechat založit.
 • přidány ikonky na soubory, které WinStrom umí otevřít (ISDOC, .winstrom-backup, .winstrom-xml, …)
 • automatické přizpůsobení loga podle jeho poměru stran
 • oprava PNG obrázků při exportu do PDF
 • u kopie události se nyní přenáší i štítky
 • opravy tiskových výstupů
 • opraveno počítání procenta realizovatelnosti u objednávek