V hlavní roli REST API

Začínali v dřevních dobách antivirového průmyslu. Jsou tvůrci mnohokráte oceněné detekční technologie. Bezpečnostní řešení ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security aj. znají uživatelé z 200 států po celé zeměkouli.

 

Začínali v dřevních dobách antivirového průmyslu. Jsou tvůrci mnohokráte oceněné detekční technologie. Bezpečnostní řešení ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security aj. znají uživatelé z 200 států po celé zeměkouli.

Bezpečnostní produkty ESET jsou v ČR oficiálně zastoupeny společnostní ESET software. Ta pro správu licencí bezpečnostních řešení ESET a jejich automatizované objednávání používá vlastní webovou aplikaci nazvanou FÍK, která je díky propracovanému REST API přímo napojena na účetní systém ABRA FlexiBee.

V roce 2014 začala firma vyvíjet aplikaci (FÍK) pro správu licencí a jejich automatizované objednávání. Pro běžné procesy ve firmě (vystavování objednávek, faktur, práce s bankou, …) potřebovala nový ekonomický systém, na který chtěla zároveň svou aplikaci FÍK napojit.

Zásadní hlediska pro výběr nového ekonomického systému byla:

 • REST API: Údaje se zapisují přímo z webového prostředí přes REST API do ABRA FlexiBee;
 • Kvalitní kostra systému, o kterou se dá opřít;
 • Externí identifikátory.

Jako jediný plně vyhovující kandidát byl vybrán software ABRA FlexiBee

Obchodní systém firmy je v současnosti postavený nad softwarem ABRA FlexiBee. Integruje do webového rozhraní vše, co uživatelé napříč firmou potřebují ke své každodenní činnosti. Výjimku tvoří operace nad daňovými doklady a bankou, pro které se využívá „tlustý“ klient ABRA FlexiBee.

 

Ukázka rozhraní ABRA FlexiBee
Ukázka rozhraní ABRA FlexiBee
Ukázka rozhraní ABRA FlexiBee
Ukázka rozhraní ABRA FlexiBee

Přínosy synergie mezi ABRA FlexiBee a vlastní aplikací popisuje Igor Hák, šéf vývoje ESET software: „ABRA FlexiBee nám umožňuje další rozvoj našeho obchodního systému s minimem nechtěných přešlapů a dlouhodobě udržitelným kódem, neboť základní obchodní procesy jsou jasně vymezeny. Můžeme tomu klidně říkat mantinely, ale určitě v dobrém slova smyslu. Po dosavadních zkušenostech s implementací a provozem systému si jsme jistí, že bychom to ani po velmi důkladné analýze nevymysleli lépe, než někdo, kdo se této problematice věnuje 20 let. Navíc je podle nás tenhle způsob integrace za pomoci API méně náchylný na problémy při upgrade systému ABRA FlexiBee, než uživatelské úpravy realizované přímo uvnitř systému.“

Webové rozhraní FÍK integruje mnoho automatizovaných činností, které výrazným způsobem redukují často se opakující operace a zároveň snižují množství chyb způsobených vlivem lidského faktoru. Díky agilnímu způsobu vývoje jsou nové funkce i opravy do systému přidávány v krátkých a pravidelných intervalech, což je pro uživatele vítaným benefitem. FÍK z FlexiBee využívá především Objednávky, Karty (záznamy v adresáři), Faktury a Příležitosti (Zakázky). Některé objednávky a nabídky, které v objednávacím procesu přijdou přes prodejní partnery, se do ABRA FlexiBee ukládají jako tři samostatné záznamy.

Igor Hák upřesňuje technické řešení: „Aplikaci FÍK provozujeme nad distribucí Debian Linux
a databázi PostgreSQL. Vstupní investice tak byly velice nízké. Pro serverovou část aplikace využíváme Nette Framework (PHP) a na frontendu částečně Knockout JS. Pro komunikaci s REST API FlexiBee a vlastní databází je využita open source ORM knihovna
Unimapper, která vznikla jako součást vývoje našeho systému (dostupná na github.com).“

 

Case study v číslech

 • Z původního systému naimportováno 300 tisíc faktur.
 • Systém nyní obsahuje přes 600 tisíc záznamů v adresáři.
 • Přes 130 tisíc vytvořených faktur za rok 2016
 •  FÍK pro komunikaci s ABRA FlexiBee používá 2 rozhraní: interní portál a portál pro partnerskou síť (resellerzone)

 

Case study v datech

 • 2001 – založení společnosti ESET software spol. s. r.o., dceřiné společností ESET, spol. s r.o. (SK)
 • 2002 – počátek aktivního působení na území České republiky. Situace si vyžádala vznik informačního systému, neboť již nebylo možné vše zpracovávat zcela manuálně.
 • 2004 – vznik první verze vlastního informačního systému IGIS. Původní záměr byl velice jednoduchý: evidence licencí. Postupem času se stal z IGISu komplexní ERP systém, včetně evidence objednávek, vystavování cenových nabídek, faktur, párování banky atd.
 • 2014 – konec životního cyklu systému IGIS. Po deseti letech byl systém absolutně nevyhovující, jeho původní účel byl podstatně jednodušší a odlišný od nároků firmy.
 • 2014 – rozhodnutí o vývoji nového webového systému s napojením na externí ekonomický software.
  Nový projekt měl řešit

  • vývoj nástrojů a technologií, které jsou pro firmu specifické (správa licencí
   a jejich automatizované objednávání) s tím, že na běžné procesy probíhající v každé firmě (vystavování objednávek, faktur, práce s bankou, …) využije již hotový základ v podobě ekonomického systému.
  • zastupitelnost ve správě a rozvoji,
  • prostor pro další rozvoj IS
  • podmínku, že know-how má zůstat uvnitř společnosti.
 • 2014 – Průzkum trhu s cílem najít kvalitní účetní software, který disponuje technologií REST API.
 • 2014 – Jako jediný plně vyhovující kandidát byl vybrán software ABRA FlexiBee.
 • 2015 – Ostrý provoz webového informačního systému napojeného přes REST API na ABRA FlexiBee.