Pokročilá parametrizace – nastavení výchozí tiskárny

V případě, že v ABRA FlexiBee potřebujete pro různé tiskové sestavy využít jiné tiskárny (například pro tisk štítků termotiskárnu a pro doklady laserovou tiskárnu), je možné toto nastavit pomocí pokročilé parametrizace. Pokročilou parametrizací lze nadefinovat ke konkrétnímu tiskovému reportu odpovídající tiskárnu.  Pokud je tento parametr nastaven, nepoužije se výchozí systémová tiskárna, ale zde nastavená tiskárna.

Import XML

Nastavení se provede importem XML souboru do aplikace ABRA FlexiBee.

<winstrom version="1.0">
 <parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramVychoziTiskarna'">
 </parametr>
 <parametr>
  <paramK>paramVychoziTiskarna</paramK>
  <hodnota>printer1</hodnota>
  <kodReportu>FAV1</kodReportu>
 </parametr>
</winstrom>  

paramK – určuje typ parametru, v tomto případě nastavujeme výchozí tiskárnu pro daný report, tedy kód parametru je „paramVychoziTiskarna

hodnota – hodnota parametru je v případě nastavení tisku systémový název tiskárny, např. „Canon LBP6310“ (včetně mezer)

Tiskárny a zařízení

kodReportu

– v případě uživatelských reportů nastavíme kodReportu dle pole Zkratka, v ABRA Flexibee nalezneme v menu Nástroje > Uživatelské reporty.

v případě standartního reportu zadáme cestu k reportu např. „/resources/wsreports/favAkt/fakturaKB.jasper“, cesty k reportům naleznete v archivu reportů http://www.flexibee.eu/download/report/winstrom-reports-src.zip v textovém souboru wsreports v posledním sloupci.

Příklad XML souboru

Příkladem může být XML soubor s nastavení dvou tiskáren. První laserová tiskárna Canon pro tisk faktur vydaných a termotiskárna Zebra pro tisk skladových štítků.

<winstrom version="1.0">
 <parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramVychoziTiskarna'">
 <parametr>
  <paramK>paramVychoziTiskarna</paramK>
  <hodnota>Canon LBP6310</hodnota>
  <kodReportu>/resources/wsreports/favAkt/fakturaKB.jasper</kodReportu>
 </parametr>
 <parametr>
  <paramK>paramVychoziTiskarna</paramK>
  <hodnota>Zebra ZM400</hodnota>
  <kodReportu>STITKYZEBRA</kodReportu>
 </parametr>
</winstrom>

 

Tyto pokročilé parametry načítá systém z cache, proto je nutné po naimportování XML souboru restartovat aplikaci.