ABRA Flexi Premium

Varianta Premium je určena středním a větším firmám, které mají vysoké nároky na ekonomický systém.

Striktně definované úlohy jednotlivých uživatelů umožňují nastavit přístupová práva k funkcím i datům. Např. přihlášený uživatel může vidět pouze ta data, jejichž je autorem.

pracovni-plochahlavni-okno

Obsažené funkce a moduly

Následuje jednoduchá tabulka, která ukazuje, co varianta Flexi Premium obsahuje.

Modul Popis
Podvojné účetnictví Podvojné účetnictví pro podnikatele v ČR a SR.
Daňová evidence Daňová evidence pro živnostníky v ČR.
Fakturace Snadná fakturace s provázaním se skladovým modulem a ceníkem s podporou čteček čárového kódu.
Banka a pokladna Evidence bankovních operací s možností načítat elektronické výpisy. Generování zálohových daňových dokladů na pokyn uživatele.
Sklady (průměrné ceny) Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou průměrných skladových cen.
Majetek
Evidence drobného a dlouhodobého majetku a leasingu.
Příspěvkové organizace (podvojné ú.) Příspěvkové organizace v ČR
Neziskové organizace (podvojné ú.) Neziskové organizace v ČR
Mzdy a personalistika Personalistika a mzdy zaměstnanců.
Nabídky, poptávky, objednávky Pokročilý modul evidence poptávek, nabídek a objednávek a jejich provázání se systémem.
Uživatelské reporty Umožňují uživatelskou úpravu reportů (tisků).
Pokročilá banka Online napojení na FIO, podpora automatizace přeplatků, import PayPal.
Prodejní kasa a platební terminál Modul pro maloobchodní prodej a napojení platebního terminálu.
Importy z Excelu Doplňkové importy z Excelu: faktury vydané, faktury přijaté, nabídky, poptávky, objednávky, kusovník, interní doklady, sklad, banka, pokladna...
Rozšířená podpora e-shopů Další funkce využitelné při napojení na e-shop (klíčová slova, krátký popis, technické parametry, atributy,...)
Podpora napojení na pokladny EURO (SK) Podpora napojení na pokladny EURO včetně podpory elektronické evidence tržeb (Slovensko).
One Stop Shop (OSS)
Zvláštní režim OSS platný od 1. 7. 2021
Přístupy pouze pro čtení neomezeně Do systému můžete přidat neomezené množství přístupů pouze pro čtení.
Provoz v cloudu Provozovat online lze všechny varianty. Do obsazení diskového prostoru 1 GB dat je provoz zdarma.
Klient pro Windows, Linux a Mac OS X Široká podpora serverových i klientských operačních systémů.
Možnost lokální instalace V opačném případě lze provozovat pouze v cloudu
Jazyky CZ, SK, AJ, NJ Podpora několika jazyků umožňuje vést tuzemský i zahraniční ceník, tisknout cizojazyčné faktury a komunikovat s aplikací v různých jazycích.
Přehledy (Dashboardy) Přednastavené přehledy nabízí rychlý pohled na důležité ukazatele a trendy vývoje firmy.
Přehledy (Dashboardy) s editací Umožňují vytvářet vlastní přehledy s volitelným výběrem a umístěním komponent zobrazující individuální účetní analýzy, popřípadě výsledky uživatelských dotazů.
REST API (čtení) Programátorské rozhraní REST API pro čtení dat.
REST API (zápis) Programátorské rozhraní REST API pro zápis dat a WebHooks.
Klientská aplikace Klientská aplikace pro Windows, Linux a Mac OS X
e-Faktura ISDOC Podpora e-Faktury ISDOC pro import a export mezi partnery. Lze také posílat PDF faktury včetně elektronického podpisu.
Importy a exporty XML Možnost importu a exportu XML dokumentů.
Banka Evidence bankovních operací s možností načítat elektronické výpisy. Generování zálohových daňových dokladů na pokyn uživatele.
Elektronické bankovnictví Elektronické bankovnictví umožňuje snadné propojení s mnoha bankami (homebanking).
Pokladna Zpracování libovolného počtu pokladen.
Cizí měny a Euro Podpora cizích měn (včetně EUR), podpora duální měny, kurzové listky, automatické stahování kurzů, ...
Adresář Adresy firem obsahují kontakty, události a bankovní spojení dodavatelů.
Ceník Možnost evidovat ceník zboží a služeb s možností provázání se skladem.
Čtečky čárového kódu Podpora čteček čárového kódu pro práci se skladem a rychlý prodej.
Editor tiskových sestav Externí editor tiskových výstupů (možnost vytvářet vlastní výstupy).
Integrované skenování Integrované skenování pro rychlé zadávání dat (zatím pouze Windows).
Mobilní přístup Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí mobilních telefonů.
Webový přístup Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí webového prohlížeče.
Vzdálený přístup Vzdálený přístup umožňuje komunikovat bezpečně s ekonomickým systémem odkudkoliv ze světa přes internet.
REST API (jen čtení) Snadné a pokročilé rozhraní pro napojení systémů třetích stran na FlexiBee (jen pro čtení).
Legislativ ČR a SR Možnost vést firmy dle České nebo Slovenské legislativy.
Střediska Možnost evidence dle středisek a možnosti následné analýzy.
Zakázky Možnost evidence dle zakázek a možnosti následné analýzy.
Upomínky Podpora tiskových sestav upomínek.
Výrobní čísla Podpora evidence výrobních čísel na skladě.
Stromová struktura ceníku Možnost kategorizovat a strukturovat ceník.
Zamykání dokladů Možnost zamykat a schvalovat doklady a období.
Zodpovědná osoba Zodpovědná osoba v adresáři, na dokladech, zakázkách a v analýze prodeje.
Rezervace Možnost rezervace zboží na skladě. Vydáte vždy správné množství.
Šarže a expirace Snadné vydávání zboží s ohledem na šarže či expirace (trvanlivost).
Rozšířený ceník Rozšířený ceník s možností tvorby cenových hladin, slev, akcí a poplatků.
Cenové úrovně Pokročilá cenotvorba pomocí definicí pravidel a cenových úrovní.
Objednávky Pokročilý modul evidence poptávek, nabídek a jejich provázání se systémem.
Automatický výpočet penále Automatický výpočet penále při pozdním placení faktur.
Analýza prodeje a nákupu Manažerská analýza prodeje (odběratelé/zboží) a nákupu (dodavatelé).
Sady a komplety Sady a komplety, které umožní snadno prodávat sady zboží.
Sklad (metoda FIFO) Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou FIFO skladových cen (první tam, první ven).
Uživatelské dotazy Specializované uživatelské dotazy.
Pokročilé aktivity Pokročilé události, náklady na událost,
Pokročilá parametrizace Podpora pokročilé parametrizace pro přesnější přizpůsobení
Pokročilý obchod a sklady Standardní operace s ceníky, sklady a výkazy.
Pokročilá přístupová práva Široké možnosti omezení přístupových práv k datům a částem programu.
Možnosti přizpůsobení Pokročilý obchodní modul s podporou objednávek, nabídek a poptávek.
Intrastat Výkaznictví intrastat.
Středisková cenotvorba Možnost mít cenotvorbu určenou pro střediska
Hlášení EKO-KOM Řešení je určeno pro poskytování údajů o množství obalů, které klient společnosti EKO-KOM, a.s. uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí.
Minimální marže Možnost nastavení minimální marže a její kontrola při prodeji.
Umístění ve skladu Možnost definovat umístění ve skladu (police, regal, místnost)
Dodat na adresu Slouží ke specifikaci místa určení zboží.
Podpora napojení na Balíkobot Podpora napojení na Balíkobot.
EDI komunikace EDI komunikace - elektronická výměna dat.
Smlouvy, pravidelná fakturace a aut. komunikace Smlouvy, pravidelná fakturace a aut. komunikace.
Kusovník Kusovník - podpora výroby z hlediska skladové evidence.
Uživatelské e-mailové šablony Uživatelsky definovatelné e-mailové šablony včetně podpory zástupných znaků apod.
ID výdejního místa Pro expedici na výdejní místa je zapotřebí uložit do dokladu vybrané výdejní místo / jeho id.

Ceník

ABRA Flexi Premium
Prodej Pronájem
15 950 Kč 1 295 Kč/měsíc

Ceny jsou bez DPH.

Prodej umožní používat Flexi neomezeně dlouho, lze aktualizovat na novější verze jeden rok. Pak je nutné prodloužit roční podporu. U pronájmu se platí pouze pravidelný měsíční poplatek.


RLP

Aktualizace programu a podpora je poskytována zákazníkům s platným pronájmem nebo s předplacenou roční podporou. Tato služba je prvních 12 měsíců v ceně produktu. Následující ceny roční podpory se liší pro jednotlivé varianty. Roční podpora je součástí pronájmu produktu.

Varianta První Další
Roční podpora na první rok (12 měsíců) v ceně licence v ceně licence
Roční podpora pro ABRA Flexi Premium 5 950 Kč 5 950 Kč

Ceny jsou bez DPH.