Evidence smluv

Evidence smluv

Evidence smluv slouží k automatické fakturaci – to jak z Vaší strany k odběratelům (odběratelské smlouvy), tak ze strany dodavatelů k Vám (dodavatelské smlouvy). Evidence smluv umožňuje širokou škálu nastavení pro faktury z nich generované (položky – ceníkové, neceníkové, obrátkové dny či měsíce, frekvenci fakturace, apod.). Lze generovat jak pravidelné fakturace tak i nepravidelné na základě konzumace služeb (např. telefon).

Veškeré podrobnosti, mimo jiné pojednávající o konkrétních agendách naleznete na odkazech níže.