2016.1.12

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.12 (4. 3. 2016)

Legislativní změny:

 • Doplněny kódy přenesení daňové povinnosti 18, 19 a 20 platné od 1. února 2016.

Novinky:

 • Vytváření příkazů k úhradě ve formátu SEPA XML (Pain.001.001.03).

Vylepšení:

 • Přehled dokladů pro kontrolní hlášení DPH byl rozšířen o sloupec Interní číslo dokladu.
 • Stav skladu nyní zobrazuje i skupinu zboží.
 • Datový typ pole Prodávat násobky MJ v Ceníku byl změněn z integer na numeric (maximálně 19 číslic, 6 desetinných míst).
 • V Nastavení firmy je na záložce Upřesnění doplněna kontrola kódu zástupce účtované firmy.
 • Při vytváření některých výkazů (např. Pojistné na důchodové spoření, Vyúčtování pojistného na důchodové spoření, Přiznání k DPH, …) je kontrolováno vyplnění kódu pro pojišťovny u finančního úřadu zvoleného v Nastavení firmy.
 • Číselník PSČ náležejících k jednotlivým depům dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.

Opravy chyb:

 • Při párování úhrad s dokladem v uzamčeném období již není možné potvrdit změnu účtu v navázaném dokladu.
 • Při vytváření příkazu k úhradě jsou lépe kontrolovány předešlé úhrady faktury a určována navrhovaná částka.
 • Opraveno nastavení řádku přiznání DPH při importu vydané faktury pro zahraničního odběratele, plátce DPH.
 • Ve vytváření faktury vydané z výdejky pro objednávku přijatou je respektováno nastavení neuplatňovat cenu z dokladu i pro položky s individuální cenou odběratele.
 • V daňové evidenci bylo opraveno nastavení hodnoty Zaúčtováno u interního dokladu, kterým byly uhrazeny faktury.
 • Opraveno přenášení čísla došlého z dokladu zálohy na zálohový daňový doklad vytvářený na základě pokladního dokladu.
 • Opraven výpočet částky Nezaplaceno po splatnosti uváděný v souhrnných informacích o firmě, který nyní uvádí pouze neuhrazenou hodnotu faktur po splatnosti.
 • Načítání bankovních výpisů bylo zrychleno.
 • Do načítání výpisů ve formátu SEPA XML – Camt.053 byla doplněna podpora kurzů měn a kontrola duplicity výpisů. Načítané bankovní účty jsou také normalizované pro větší přehlednost.
 • Účet 432 je nabízen ve Standardní účetní osnově pro 2015 a zohledněn v rozvaze pro uvedený rok.
 • Opraveny chybné syntetické účty uvedené u analytických účtů firem vytvořených na verzi 2016.1.4.
 • Opraveny drobné chyby v tiskových sestavách nabídek, poptávek, objednávek a faktury v němčině.
 • Bylo doplněno určení licencí, pro které je dostupná funkce hromadných změn záznamů.