2016.1.11

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.11 (22. 2. 2016)

Opravy chyb:

  • V exportovaném souboru opravného kontrolního hlášení DPH je uváděno i pole Druh kontrolního hlášení.
  • Datum uplatnění zdanitelného plnění je možné zadat až tři roky dopředu i při výdeji v pokladně a bance.