2016.1.8

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.8 (16. 2. 2016)

Opravy chyb:

  • Opraveno uvádění základu pro některé sazby DPH v sumě řádku A2 ve větě C kontrolního hlášení DPH.
  • Opraven formát data splatnosti u příkazů k úhradě do zahraničí ve formátu MultiCash.
  • Umožněno importovat bankovní výpis formátu camt.053 i bez licence pro zápis prostřednictvím REST API.
  • U načteného bankovního výpisu je možné upravit číslo došlo, naopak není možné upravit číslo výpisu.
  • Na průvodku doplněn řádek kontrolního hlášení DPH.
  • Na tiskové sestavě dodací list k vydané faktuře se uvádí forma dopravy z vydané faktury.