2016.1.5

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.5 (8. 2. 2016)

Legislativní změny:

 • Přidán formulář Přehled o výši pojistného pro rok 2016 ČSSZ.

Vylepšení:

 • Tiskové sestavy Seznam přijatých faktur (saldo), Seznam vydaných faktur (saldo), Seznam ostatních pohledávek (saldo), Seznam ostatních závazků (saldo) a Stav úhrad k datu jsou nyní dostupné ve variantě seskupené a řazené dle firem a ve variantě bez seskupení řazené dle uživatele.
 • Nabízené řádky kontrolního hlášení DPH jsou na dokladu, položce dokladu a typu dokladu filtrovány dle typu pohybu dokladu (příjem, výdej) či dle modulu.
 • V přehledu položek dokladů pro přípravu kontrolního hlášení DPH je vedle sloupce s nastaveným řádkem kontrolního hlášení zobrazován také výsledný řádek kontrolního hlášení pro kontrolu vyhodnocení položek s řádky A.4-5.AUTO a B.2-3.AUTO.
 • Do webového rozhraní byla přidána evidence Řádky kontrolního hlášení DPH.

Opravy chyb:

 • Tlačítko Hromadné změny přesunuto před tlačítko Služby.
 • Odstraněna chyba bránící při některých situacích vytvoření kontrolního hlášení DPH.
 • Do kontrolního hlášení se v případě účtované firmy fyzické osoby již vyplňuje titul.
 • Opraveno nastavení kódu přenesení DPH při vytváření přijaté objednávky dle hodnoty ceníkové položky.
 • Odstraněna chyba bránící vytvoření faktury vydané na základě objednávky s rezervací zboží.
 • Do mzdového listu doplněno uvedení osob, na které poplatník uplatňuje slevu na dani podle § 35ba Zákona o dani z příjmů.
 • Opraveno sčítání částek v několika tiskových sestavách, např. Přehled pokladních dokladů, Přehled bankovních dokladů, Pokladní deník a další.
 • Opraveno vyplňování formuláře Hromadného oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny rodnými čísly, které jsou uloženy včetně lomítek.
 • Opraveno načítání bankovních výpisů ve formátu Camt.053.
 • Číselník států ve webovém rozhraní byl rozšířen o pole Finanční úřad a Územní pracoviště.
 • Uživatelům s přístupem jen pro čtení dat byla obnovena možnost zobrazovat vazby a sumace.
 • Opraveno otevírání dokladů s poškozenou přílohou bez dat.