2016.4.10

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.10 (9. 1. 2017)

Nové funkce:

 • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat Místa určení.
 • Napojení na HW pokladny Elcom podporuje slevu z prodeje. V rámci prodejky stačí zadat položky se zápornou hodnotou, jejichž součet bude odeslán do prodejní kasy jako slevová položka. Hodnota slevy nesmí být vyšší než je hodnota prodeje.
 • Podpora stornování dokladů v napojení na HW pokladny Elcom, kdy je možné odeslat storno dokladu ve formě refundace také do HW pokladny. Akci lze vyvolat u stornovaných dokladů i dodatečně službou Storno – fiskální kasa, která je dostupná v editaci dokladu prodejní kasy.
 • Napojení na HW pokladny Elcom umožňuje aktivovat u podporovaných pokladen tréninkový režim, kdy se odesílané doklady neukládají do fiskální paměti. Aktivace režimu se provádí v konfiguračním souboru POS.xml volbou <cashRegisterTest>true<cashRegisterTest>.

Vylepšení:

 • Adresářová služba Aktualizovat vše nedokázala naimportovat registrované bankovní účty plátce DPH, pokud byl v seznamu účet s neznámým kódem banky. Import nyní automaticky vytvoří chybějící záznamy do číselníku Peněžní ústavy.
  Oprava přidává nový režim importu relací if-not-found="create", kterým lze docílit automatického vytvoření vazebního objektu při jeho neexistenci.
 • Evidence, k nimž je možné připojovat přílohy, byly v REST-API doplněny o vlastnost pocetPriloh.
 • Redukce dotazů do DNS pro zrychlení běhu aplikace a serveru. Neprovádíme překlad adres a jmen, pokud to není nutné.
 • Načítání bankovních výpisů nyní dokáže načíst soubory nejen s kódováním znaků dle specifikovace bankovního formátu, ale také v kódování Unicode.
 • Inicializace následujícího účetního období provádí kontrolu nastavení způsobu zaokrouhlování DPH u typů příjmových dokladů. Zobrazuje se seznam typů, které nejsou v souladu se ZDPH § 37 (CZ), resp. ZDPH § 26 (SK).
 • Pokus o provedení denní uzávěrky na HW fiskální pokladně Elcom nekončí chybou, ale upozorněním, že tuto funkci pokladna nepodporuje.
 • Server loguje kromě dokončeného zpracování dotazů také jejich počátek, což usnadňuje dohledávání problémů.

Údržba:

 • Byla aktualizována databáze kredibility firem CreditCheck.
 • Aktualizace certifikátu v testovací firmě pro odesílání tržeb do testovacího prostředí.

Opravy chyb:

 • Oprava nefunkčního řazení tabulek podle sloupce Poslední změna.
 • První zobrazení tisku z evidence seřazené podle sloupce Poslední změna končilo chybou.
 • V tabulce zobrazení položek přijatých faktur nefungovalo ukládání, resp. načítání, uživatelské definice zobrazených sloupečků.
 • Při změně data zdanitelného plnění bezpoložkového dokladu, kdy dochází k aktualizaci sazeb DPH, mohlo docházet ke vzniku duplicitních automaticky generovaných položek.
 • Tvorba položky dokladu byla doplněna o zaokrouhlování ceny za MJ pokud měla vypočtená hodnota nekonečný desetinný rozvoj.
 • Import položek dokladů chybně aktualizoval cenovou hladinu a cenu za MJ pro některé kombinace zadaných vlastností.
 • V REST-API selhával import používající vícenásobné identifikátory, pokud některý z uvedených identifikátorů neexistoval.
 • V některých případech nefungovala v REST-API filtrace podle relací směrující na více různých evidencí (např. relace doklFak v evidenci /prodejka-platba pro prodejky).
 • Oprava zápisu znaku '&' ve všech XML výstupech.
 • Nebylo možné odeslat hotovostní úhradu do EET pro chybějící označení provozovny na zvoleném typu dokladu i přesto, že označení provozovny bylo vyplněno v nastavení firmy.
 • Odeslání dokladů do EET se při uzavírání evidence nabízelo, i když bylo EET v nastavení firmy vypnuto.
 • Ve webovém rozhraní bylo možné měnit pole pro EET, která měla být uživatelsky pouze pro čtení.
 • Špatné vykazování nemoci v hodinách na výplatní pásce a mzdovém listu pokud do období nemoci spadal svátek.
 • Mzdový list zobrazuje podrobnější přehled čerpání daňového zvýhodnění na děti s přesností na měsíce zobrazené formou intervalů. Navíc byla přidána informace o stavu ZTP dětí.
 • Odesílání prodejek na HW pokladnu Elcom provádí normalizaci názvu položek, kde pro názvy s odřádkováním docházelo k chybné interpretaci odeslaných dat.
 • Oprava načítání bankovního výpisu ve formátu Gemini pokud data v něm obsažená nemají definovanou hodnotu pole Detail.
 • Nebylo možné vytvářet bankovní příkazy k úhradě ve formátu SEPA XML, protože kontrola vstupu vyžadovala shodný stát zdrojové a cílové banky.
 • Tvorba příkazů k úhradě ve formátu SEPA XML kontrolovala při výběru dokladů k úhradě zda má cílový účet vyplněné číslo účtu a kód banky zatímco se pro příkaz používá IBAN a BIC.
 • Po obnově účtované firmy ze zálohy, pod stejným interním názvem databáze, nebylo možné otevírat přílohy vytvořené před zálohováním firmy. Pro opravu stávající firmy je nezbytné provést zálohování a obnovu.
 • V daňové evidence u varianty licence Mini se nezobrazovalo na položce dokladu pole Označení.
 • Kontrola kredibility firem CreditCheck zobrazovala pro ukončené firmy nebo firmy v likvidaci zelený semafor.
 • Průvodce uzávěrky účetního období kontroluje, zda byl v případě požadavku na vynechání skladových karet s nulovým zůstatkem zadán i počet dnů bez pohybu pro vynechání. Prázdné pole nezpůsobí chybu aplikace, je zobrazena výzva pro doplnění.
 • Oprava přesměrování okna webového prohlížeče s již neplatným sezením na přihlašovací stránku.
 • Název příkazu k úhradě ve formátu SEPA XML obsahoval příponu .xml.