2016.1.18

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.18 (4. 4. 2016)

Legislativní změny:

  • Doplněny výkazy účetní uzávěrky Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty platné od 1. ledna 2016.

Opravy chyb:

  • Výběr verze výkazů účetní uzávěrky jako Rozvahy či Výkazu zisku a ztráty se řídí začátkem účetního období.
  • V příkazech k úhradě ve formátu Pain.001 určených pro peněžní ústav Tatra banka, a.s. jsou odstraňována diakritická znaménka.
  • (Slovensko) Opravena struktura vytvářeného souhrnného hlášení v případech, kdy obsahuje více než 27 řádků.
  • Opravena obnova firmy ze zálohy s ohledem na pozdější přidávání příloh.