2016.4.13

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.13 (18. 1. 2017)

Údržba:

 • Aktualizace algoritmu pro podepisování instalačních balíčků v linuxovém DEB repozitáři z opouštěného SHA1 na SHA256.

Opravy chyb:

 • Při importu dokladů přes REST-API docházelo v některých případech k chybnému určení cenové úrovně, resp. k chybnému výpočtu ceny za MJ.
 • V závislosti na názvu firmy nefungovalo v některých případech obnovení ze zálohy.

2016.4.12

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.12 (17. 1. 2017)

Vylepšení:

 • REST-API dotazy pro získání obsahu přílohy (/priloha/{id}/content) nebo obrázkového náhledu k ceníku (/cenik/{id}/thumbnail) byly považovány za požadavky WUI a pokaždé se vytvářelo autentizační sezení. Nyní jsou tyto dotazy klasifikovány jako API požadavky, podobně jako dotazy na data ve formátu XML či JSON.

Opravy chyb:

 • Na položce přijaté objednávky nebylo možné uživatelsky měnit počet rezervovaných kusů. Počet se automaticky vracel na maximální rezervovatelné množství.
 • Kontrola odeslání všech dokladů do EET při zavírání záložky nebo aplikace někdy končila chybou.

2016.4.11

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.11 (13. 1. 2017)

Opravy chyb:

 • Na tiskových reportech s EET údaji se chybně dopočítávala hodnota BKP.
 • Chybná kontrola data vzájemného zápočtu neumožňovala vytvořit doklad do posledního dne období.
 • Pro některé názvy vytvářených adresářů vracel automatický generátor kódu prázdný řetězec.
 • Nebylo možné upravovat položky starších dokladů, pokud se používaly šarže. Kontrola selhávala na nedostatečném množství na skladě.
 • Změnou řazení seznamů kliknutím na záhlaví tabulky ve WUI se ztrácel aktuální filtr.
 • Stránkování tabulek ve WUI vedlo v případě sub-evidencí na kořenový odkaz zobrazovaných dat. Ztrácel se kontext nadřazeného objektu i použitý filtr.

2016.4.10

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.10 (9. 1. 2017)

Nové funkce:

 • Importy z Excelu byly rozšířeny o možnost importovat Místa určení.
 • Napojení na HW pokladny Elcom podporuje slevu z prodeje. V rámci prodejky stačí zadat položky se zápornou hodnotou, jejichž součet bude odeslán do prodejní kasy jako slevová položka. Hodnota slevy nesmí být vyšší než je hodnota prodeje.
 • Podpora stornování dokladů v napojení na HW pokladny Elcom, kdy je možné odeslat storno dokladu ve formě refundace také do HW pokladny. Akci lze vyvolat u stornovaných dokladů i dodatečně službou Storno – fiskální kasa, která je dostupná v editaci dokladu prodejní kasy.
 • Napojení na HW pokladny Elcom umožňuje aktivovat u podporovaných pokladen tréninkový režim, kdy se odesílané doklady neukládají do fiskální paměti. Aktivace režimu se provádí v konfiguračním souboru POS.xml volbou <cashRegisterTest>true<cashRegisterTest>.

Vylepšení:

 • Adresářová služba Aktualizovat vše nedokázala naimportovat registrované bankovní účty plátce DPH, pokud byl v seznamu účet s neznámým kódem banky. Import nyní automaticky vytvoří chybějící záznamy do číselníku Peněžní ústavy.
  Oprava přidává nový režim importu relací if-not-found="create", kterým lze docílit automatického vytvoření vazebního objektu při jeho neexistenci.
 • Evidence, k nimž je možné připojovat přílohy, byly v REST-API doplněny o vlastnost pocetPriloh.
 • Redukce dotazů do DNS pro zrychlení běhu aplikace a serveru. Neprovádíme překlad adres a jmen, pokud to není nutné.
 • Načítání bankovních výpisů nyní dokáže načíst soubory nejen s kódováním znaků dle specifikovace bankovního formátu, ale také v kódování Unicode.
 • Inicializace následujícího účetního období provádí kontrolu nastavení způsobu zaokrouhlování DPH u typů příjmových dokladů. Zobrazuje se seznam typů, které nejsou v souladu se ZDPH § 37 (CZ), resp. ZDPH § 26 (SK).
 • Pokus o provedení denní uzávěrky na HW fiskální pokladně Elcom nekončí chybou, ale upozorněním, že tuto funkci pokladna nepodporuje.
 • Server loguje kromě dokončeného zpracování dotazů také jejich počátek, což usnadňuje dohledávání problémů.

Údržba:

 • Byla aktualizována databáze kredibility firem CreditCheck.
 • Aktualizace certifikátu v testovací firmě pro odesílání tržeb do testovacího prostředí.

Opravy chyb:

 • Oprava nefunkčního řazení tabulek podle sloupce Poslední změna.
 • První zobrazení tisku z evidence seřazené podle sloupce Poslední změna končilo chybou.
 • V tabulce zobrazení položek přijatých faktur nefungovalo ukládání, resp. načítání, uživatelské definice zobrazených sloupečků.
 • Při změně data zdanitelného plnění bezpoložkového dokladu, kdy dochází k aktualizaci sazeb DPH, mohlo docházet ke vzniku duplicitních automaticky generovaných položek.
 • Tvorba položky dokladu byla doplněna o zaokrouhlování ceny za MJ pokud měla vypočtená hodnota nekonečný desetinný rozvoj.
 • Import položek dokladů chybně aktualizoval cenovou hladinu a cenu za MJ pro některé kombinace zadaných vlastností.
 • V REST-API selhával import používající vícenásobné identifikátory, pokud některý z uvedených identifikátorů neexistoval.
 • V některých případech nefungovala v REST-API filtrace podle relací směrující na více různých evidencí (např. relace doklFak v evidenci /prodejka-platba pro prodejky).
 • Oprava zápisu znaku '&' ve všech XML výstupech.
 • Nebylo možné odeslat hotovostní úhradu do EET pro chybějící označení provozovny na zvoleném typu dokladu i přesto, že označení provozovny bylo vyplněno v nastavení firmy.
 • Odeslání dokladů do EET se při uzavírání evidence nabízelo, i když bylo EET v nastavení firmy vypnuto.
 • Ve webovém rozhraní bylo možné měnit pole pro EET, která měla být uživatelsky pouze pro čtení.
 • Špatné vykazování nemoci v hodinách na výplatní pásce a mzdovém listu pokud do období nemoci spadal svátek.
 • Mzdový list zobrazuje podrobnější přehled čerpání daňového zvýhodnění na děti s přesností na měsíce zobrazené formou intervalů. Navíc byla přidána informace o stavu ZTP dětí.
 • Odesílání prodejek na HW pokladnu Elcom provádí normalizaci názvu položek, kde pro názvy s odřádkováním docházelo k chybné interpretaci odeslaných dat.
 • Oprava načítání bankovního výpisu ve formátu Gemini pokud data v něm obsažená nemají definovanou hodnotu pole Detail.
 • Nebylo možné vytvářet bankovní příkazy k úhradě ve formátu SEPA XML, protože kontrola vstupu vyžadovala shodný stát zdrojové a cílové banky.
 • Tvorba příkazů k úhradě ve formátu SEPA XML kontrolovala při výběru dokladů k úhradě zda má cílový účet vyplněné číslo účtu a kód banky zatímco se pro příkaz používá IBAN a BIC.
 • Po obnově účtované firmy ze zálohy, pod stejným interním názvem databáze, nebylo možné otevírat přílohy vytvořené před zálohováním firmy. Pro opravu stávající firmy je nezbytné provést zálohování a obnovu.
 • V daňové evidence u varianty licence Mini se nezobrazovalo na položce dokladu pole Označení.
 • Kontrola kredibility firem CreditCheck zobrazovala pro ukončené firmy nebo firmy v likvidaci zelený semafor.
 • Průvodce uzávěrky účetního období kontroluje, zda byl v případě požadavku na vynechání skladových karet s nulovým zůstatkem zadán i počet dnů bez pohybu pro vynechání. Prázdné pole nezpůsobí chybu aplikace, je zobrazena výzva pro doplnění.
 • Oprava přesměrování okna webového prohlížeče s již neplatným sezením na přihlašovací stránku.
 • Název příkazu k úhradě ve formátu SEPA XML obsahoval příponu .xml.

2016.4.9

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.9 (5. 12. 2016)

Opravy chyb:

 • Výpočet hodnot položek dokladu vytvářených přes REST-API (nebo importem XML) upřednostňoval cenové atributy (typCenyDphK, szbDph, uplSlevaDokl) z odkazovaného ceníku před atributy uvedenými přímo na položce.
  Byl to dávný problém REST-API, kdy změna výše uvedených atributů nevedla k přepočtu celé položky, pokud se nevyskytla zároveň se změnou některého dalšího cenového atributu (mnozMj, cenaMj, cenik, stredisko, …).
  Chyba byla umocněna optimalizací XML importu ve verzi 2016.4.2, kdy se zpracovávají pouze atributy se změnou hodnoty.
 • Ve webovém rozhraní nebyla funkční položka menu Účetnictví / Účetní výstupy s chybou „FreeMarker template error!“ (regrese z 2016.4.2).

2016.4.8

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.8 (2. 12. 2016)

Vylepšení:

 • Aplikace dokáže nastartovat, i když došlo k poškození XML souboru s nastavením.

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Nefunkční HTTP autentizace a odeslání chybové odpovědi při práci s REST-API ve formátu JSON (regrese z 2016.4.5).

2016.4.6

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.6 (30. 11. 2016)

Opravy chyb:

 • Výpočet hodnot položek dokladu vytvářených přes REST-API (nebo importem XML) upřednostňoval hodnotu typSzbDphK z odkazovaného ceníku před hodnotou uvedenou přímo na položce.
  Byl to dávný problém REST-API, kdy změna výše uvedeného atributu nevedla k přepočtu celé položky, pokud se nevyskytla zároveň se změnou některého dalšího cenového atributu (mnozMj, cenaMj, cenik, stredisko, …).
  Chyba byla umocněna optimalizací XML importu ve verzi 2016.4.2, kdy se zpracovávají pouze atributy se změnou hodnoty.

2016.4.5

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.5 (30. 11. 2016)

Opravy chyb:

 • Přes REST-API (import XML) nebylo možné vytvořit fakturu rovnou ve stavu „uhrazeno“, případně bankovní či pokladní doklad ve stavu „spárováno“.
 • V REST-API (importu XML) nebylo možné použít kód pro identifikaci typu dokladu v případě obecných vazeb bez konkrétního modulu.
 • V DPH výkazech (Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení atd.) se nevyplnilo DIČ, pokud bylo v databázi uvozeno speciálními řídícími znaky.
 • Oprava kódování znaků v chybových odpovědích REST-API, kde se nyní pro formáty XML a JSON použije UTF-8.
 • Přes webové rozhraní bylo možné měnit typ pohybu u pokladních dokladů odeslaných do EET.
 • Bezprostředně po uhrazení zálohové faktury pokladním dokladem nefungovala služba Vytvořit fakturu ze zálohy, pokud výsledný doklad podléhal EET.
 • Funkcí menu Otevřít doklad nebylo možné otevírat záznamy v modulu Leasing.
 • Službou Vytvořit fakturu ze skladové výdejky nebylo možné vytvářet faktury, pokud byl nulový stav na skladě a skladový výdej proběhl v režimu požadavky na výdej.

2016.4.4

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.4 (28. 11. 2016)

Nové funkce:

 • REST-API evidence Ceník byla rozšířena o vlastnost Typ platby EET.

Opravy chyb:

 • Oprava nastavování řádků kontrolního hlášení DPH na dokladech vytvářených službou ze zdrojových dokladů (např. vytvoření faktury z objednávky). Docházelo k chybnému nastavení řádku na položkách dokladu.
 • Oprava přenášení hodnoty Typ platby EET z ceníkových položek objednávek na vytvářené faktury.
 • Oprava odesílání EET, kdy pro některé typy licencí v cloudu nebylo možné odesílat požadavky na server.
 • Službou Hotovostní úhrada bylo možné odeslat tržbu s chybějícím označením pokladního zařízení.
 • Nebylo možné vytisknout doklad podléhající EET, pokud se odeslání tržby během tisku nezdařilo.
 • Na spárovaném pokladním dokladu bylo možné měnit pole Typ dokladu a Pokladna.
 • Na databázi PostgreSQL verze 8.x nebylo možné vytvářet testovací firmu (regrese z 2016.4.0).
 • Oprava zobrazování EET komunikace pro pokladní doklady otevřené přes vazby ze skladového dokladu.
 • Validace změny vlastností typu lokalizovaný číselník v XML importérech nyní považuje prázdný řetězec za nedefinovanou hodnotu stejně jako vlastní import číselníkové hodnoty.

2016.4.3

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.3 (25. 11. 2016)

Vylepšení:

 • Optimalizace velikosti a umístění zaškrtávacích políček ve webovém rozhraní.

Opravy chyb:

 • Oprava přenášení hodnoty Typ platby EET z položek zdrojových dokladů na cílové doklady vytvářené službou nebo kopírováním.
 • Oprava zjišťování statusu „plátce DPH“ při odesílání dokladů do EET, kdy se po změně plátcovství nemusel použít aktuální status.
 • Oprava zobrazování EET komunikace pro faktury otevřené přes vazby ze skladového dokladu.
 • Zajištění kompatibility databázového upgrade skriptu č. 1033 s PostgreSQL ve verzích 8.x.
 • Oprava zobrazení detailu Nastavení firmy a Střediska ve webovém rozhraní, kdy byla rozbitá struktura stránek a nebyly viditelné záložky.

2016.4.2

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.2 (21. 11. 2016)

Vylepšení:

 • Přes REST-API již není možné měnit hodnotu uhrazených či odeslaných dokladů do EET. Byla přidána validace zakazující změnu vybraných vlastností dokladu nebo jeho položek. Současně došlo k optimalizaci importů, kdy se zpracovávají jen vlastnosti se změnou hodnoty.
 • Graf Hospodaření firmy v základním přehledu v případě daňové evidence nyní zobrazuje přesnější data přímo z podkladů evidence.
 • Hromadné změny v adresáři firem umožňují nastavovat pole Upozornění.
 • Na položky přijatých objednávek přidány sloupce „výrobce“ a „zbývající množství“.
 • Na tiskové sestavy Přehled zdravotního pojištění a Přehled sociálního pojištění v Aktualizaci mezd přidáno rodné číslo zaměstnance.
 • Hodnota lokalizovaného číselníku ucelCertK.vseobecny byla přejmenována na ucelCertK.osobni.
 • Rozšíření okna pro vstup nepřítomnosti v modulu Personalistika. Nyní je lépe vidět zvolený pracovní poměr.

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.

Opravy chyb:

 • Elektronická evidence tržeb (EET):
  • Uživatelské rozhraní již neumožňuje změnit hodnotu dokladů odeslaných do EET.
  • Prodejku z prodejní kasy nebo fakturu vytvořenou přes webové rozhraní bylo možné vytisknout bez FIK a dalších povinných údajů EET.
  • Opravy výpočtu odesílané tržby při hotovostní úhradě nebo spárování na pokladní doklad se zohledněním případných částečných úhrad, záloh a cizí měny.
  • Přidána podpora pro evidování tržby za použité zboží, cestovní službu a použití voucherů. Typ platby EET je možné nastavovat i na položkách dokladů a z ceníku se přenáší výchozí hodnota.
  • Zaokrouhlení částky celkové tržby vstupující do výpočtu PKP se mohlo lišit od údajů v odesílané tržbě => chybná hodnota PKP.
  • Oprava přenášení Označení provozovny z typu dokladu, střediska a nastavení firmy na vytvářený doklad.
  • Hotovostní úhrada dovoluje provést zaevidování tržby pouze na straně uhrazovaného nebo uhrazujícího dokladu. Probíhá filtrace na základě typu dokladu.
  • Pro standardní uživatelskou roli Skladník s pokladnou byl povolen přístup k EET funkcím.
  • Oprava aktivace EET položek kontextové nabídky nad seznamem dokladů.
  • Výsledek ověřovacího režimu komunikace již není hlášen jako chyba s neexistujícím FIK.
 • QR kód pro platbu na faktuře obsahoval v čísle účtu nadbytečný znak plus (regrese z verze 2016.4.0).
 • Některé vlastnosti (např. banka, sklad, pokladna) měnili při editaci ve webovém rozhraní samovolně svojí hodnotu na první možnost z výběru.
 • Oprava zjišťování nevydaných výrobních čísel pro automatickou tvorbu dobropisu k přijaté faktuře. Nyní jsou nabízena i výrobní čísla, která byla znovu naskladněna (např. dobropisem z prodeje).
 • Výběr sestav Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro export do XML se nyní provádí s platností k počátku exportovaného účetního období.
 • Nekonzistentní výpočet stavu účtů v rozvaze pro účty aktivní / pasivní dle výsledku.
 • Oprava vykazování neplaceného volná ve výstupu Příloha k žádosti o nemocenské ve sloupci Vyloučené dny.
 • Oprava exportu faktur do formátu EDI, kdy se na konec řádek HDR vypisoval místo mezer řetězec „null“ (regrese z verze 2016.2.0).
 • Oprava zjišťování typu pracovních poměrů pro výstup Výpočet průměrného čistého výdělku.
 • Zajištění kompatibility databázového upgrade skriptu č. 1032 s PostgreSQL ve verzích 8.x.
 • Zajištění kompatibility exportu pro Intrastat s programem InstatDesk, který nedokázal korektně načíst zboží s odřádkováním v názvu.
 • Ořezávání bílých znaků při importu z Excelu pro všechny textové atributy. Dříve docházelo k ořezávání pouze u relací, což způsobovalo chyby importu.
 • S poškozeným konfiguračním souborem POS.xml (HW pokladna, pokladní displej) nebylo možné vystavovat doklady.
 • Komponenta Hospodaření firmy se v uživatelských přehledech vkládá až pod komponentu Období.
 • Opravy výpočtu ISPV u zaměstnanců s více pracovními poměry. Aby se opravy projevily, je zapotřebí provést přepočet mezd vstupujících do daného období ISPV.
 • Oprava podepisování PDF osobními certifikáty, která přestala fungovat se zavedením certifikátů pro EET (regrese z verze 2016.4.0).

2016.4.1

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.1 (13. 10. 2016)

Nové funkce:

 • Pomocí REST API je nyní možné aktualizovat stavy ceníku. Pracuje se s nimi podobně jako se štítky.

Vylepšení:

 • Přejmenování evidence Osobní certifikáty na obecnější název Certifikáty. Evidence slouží také pro správu certifikátů pro EET.
 • Import certifikátů doplněn o podporu formátu DER s příponami .der a .cer.

Opravy chyb:

 • Oprava nastavení výchozího způsobu zaokrouhlování DPH a celkových částek na typech dokladů vydaných faktur a přijatých objednávek. Oprava ovlivňuje pouze nově zakládané účetní jednotky, kdy se DPH zaokrouhluje matematicky na setiny a celková částka dokladů na jednotky (v případě SK legislativy také na setiny).
 • Funkce Spárovat nad dokladem v Bance nebo Pokladně nenabízela žádné doklady ke spárování.
 • Nefungoval příjem výrobních čísel pro položky sad a kompletů zadaných na dobropisu vydané faktury.
 • Zavírání okna s příkazem k úhradě končilo chybou.
 • Chybné vytvoření pokladního dokladu službou Hotovostní úhrada při aktivním odesílání tržeb do EET.
 • Ošetření výjimky, která mohla nastat při vymazávání podřízeného záznamu (např. položky dokladu).
 • Aktualizace FlexiBee na Mac OS X 10.10 (a starších) mohla zhavarovat během aktualizace PostgreSQL databáze na nově instalovanou verzi 9.4.

2016.4.0

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.0 (2. 10. 2016)

Legislativní změny:

 • Elektronická evidence tržeb (EET). Pro účtované firmy s českou legislativou umožňuje aplikace aktivovat odesílání tržeb do elektronické evidence dle zákona č. 112/2016 Sb. Před použitím funkce je zapotřebí do FlexiBee nahrát přidělený elektronických certifikát, upravit nastavení firmy, případně středisek a připravit typy dokladů.
 • Aktualizace standardní účtové osnovy pro podnikatele pro rok 2016.
 • Přidán nový kód přenesení daňové povinnosti 21 poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.
 • Aktualizace popisu českého řádku A.2 kontrolního hlášení.
 • Oddíl D Výkazu zisků a ztrát přejmenován na Osobní náklady.

Nové funkce:

 • Přehledy. Nový modul pro rychlý pohled na důležité ukazatele a trendy vývoje firmy. Standardně je k dispozici dvojice připravených přehledů: základní a analytický. Vyšší varianty licencí navíc umožňují vytvářet vlastní panely přehledů.
 • Doplněna tisková sestava Kontrolní hlášení DPH (český přehled).
 • Na dokladech umožněna Hromadná změna primárního účtu, protiúčtu, DPH účtů a předpisu zaúčtování.
 • Zásadní předělání importů z Excelu, které jsou nyní postavené nad propracovanějšími importy z XML. Nyní je možné snadno pořizovat nová data i aktualizovat stávající.
 • Nově lze importem z Excelu vytvářet a aktualizovat data v evidencích Kontakty, Atributy ceníku a Bankovní spojení firem.
 • Do REST-API přidána podpora pro vytváření a rušení vazeb na dobropisy faktur.
 • V souvislosti s přidanou podporou pro EET byla zobecněna evidence Osobní certifikáty, která vedle osobních certifikátů umožňuje spravovat certifikáty pro podepisování odesílaných tržeb. Účel certifikátu se zadává v prvním kroku průvodce pro přidání.
 • Službou Fio online lze odesílat příkazy k úhradě ve formátu Pain.001.
 • Do evidence vydaných faktur byla přidána podpora pro HW pokladní displej.
 • Zálohu firmu lze obnovit jako testovací. U takovéto firmy lze vypnout EET, automatické odesílání e-mailů a Web Hooks.
 • Do nastavení firmy na záložku Ostatní byla přidána možnost definovat adresu pro skrytou kopii automaticky odesíláných dokladů e-mailem nebo je zde možné automatické odesílání zcela zakázat.

Vylepšení:

 • Výkonnostní optimalizace exportu dat přes REST-API ve formátech CSV, XLS a DBF. Třebaže není možné v těchto formátech zapsat data z relací, tak při úrovni detailu full, který je výchozí i pro seznamy, docházelo k jejich zbytečnému načítání.
 • Výkonnostní optimalizace importu nových záznamů do Adresáře v případě rozsáhlých adresářů s automatickým generováním kódů (zkratek).
 • Chybové hlášení REST-API „Nemáte oprávnění na vytvoření záznamu v tabulce XY“ doplněno o výpis uživatelské role.
 • Na faktury a skladové doklady vytvářené z objednávek se nyní plní číslo objednávky shodně pro nákup i prodej. Přednostně se použije číslo došlé, je-li uvedeno, jinak interní číslo objednávky.
 • Aplikace nekončí chybou pokud není v operačním systému nastavena výchozí aplikace pro zobrazení webových stránek nebo pro odesílání e-mailů.
 • Lepší chybové hlášení při pokusu o import Atributu bez uvedeného typu atributu (povinný údaj).
 • Lepší oznamování chyb formátu hlavičky importovaných XML souborů: „Content is not allowed in prolog“ a „Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence.“
 • Přesnější oznamování chybových stavů při práci s bankou Fio online při stahování výpisů a odesílání platebních příkazů.
 • Na Mac OS X přidána podpora pro Retina rozlišení monitorů.
 • Zachování měny příjemky generované z vydané objednávky.
 • Zrychlení zakládání faktury.
 • V rámci aktualizace ceníku z Excelu jde aktualizovat i pole Nomenklatura.
 • Do tiskové sestavy Karta majetku přidáno Datum původního zařazení.
 • Do služby Aktualizace ceníku z Excelu přidány sloupce Cena 2, Cena 3, Cena 4, Cena 5.
 • Import z XML umí aktualizovat Prodejní a Nákupní ceny na ceníku.
 • V nastavení firmy doplněn k vyplňování Převažující činnosti odkaz na číselník NACE.
 • Hláška při stornování dokladu rozšířena a přidána informace o tom, že je doklad ve vazbě.
 • Přidána anglická verze sestav Rozvahy a Výkaz zisků a ztrát.
 • Místa určení se řadí dle abecedy
 • Vylepšeny chybové hlášky zobrazované při chybách ke kterým dochází při stahování výpisů pomocí Fio online.
 • Opraveno zaokrouhlování DPH ve formuláři nabídky.
 • Umožněno vytvářet účetní zálohu z Objednávky přijaté.
 • Umožněn export příkazu k úhradě do XML včetně položek.
 • V REST-API umožněna filtrace ceníku pomocí stavů.
 • Na fakturách vydaných umožněna hromadná změna pole stav e-mailu.
 • Do webového rozhraní doplňujeme možnost řazení některých tabulek a sloupců, u nichž to dříve nebylo možné.
 • V dialogu o aplikaci upraven způsob vypisování verze Javy. Doplněno roztahování okna.
 • V tiskové sestavě Kniha příkazů k úhradě se zobrazují v případě zahraničního příkazu čísla účtu IBAN a BIC.
 • Do tiskové sestavy Přehled zaměstnanců byl doplněn konec poměru a období za které je sestava tištěna.
 • Do tiskové sestavy Zjednodušený daňový doklad doplněn okraj 0,5 mm.
 • Upraven popis seznamů sloupců při importu z Excelu.
 • Umožněno řadit podle některých sloupečků, podle kterých to dříve nešlo.
 • Změněny ikonky pracovní plochy.
 • Při vytváření vzájemného zápočtu se hlídá zda je Datum zápočtu v aktuálním účetní období.
 • Do importu ceníku z Excelu doplněna možnost importovat ceny pro dodavatele, odběratele.
 • Zrychlen import dat ceníku z Excelu.
 • Stavy účtů přes REST-API zohledňují zadané účetní období.
 • Vylepšení způsobu generování zkratky (kódu) z názvu a sjednocení v rámci aplikace a API.

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.
 • Přejmenování GE Money Bank na Moneta Money Bank.

Opravy chyb:

 • Oprava chybného zaokrouhlování v obecném algoritmu pro výpočet DPH částek.
 • Chybný výpočet stavu účtů v rozvaze pro účty aktivní / pasivní dle výsledku s uváděním pouze kladných hodnot. Zpracování hodnot bylo závislé na celkové hodnotě syntetického účtu a nikoliv na hodnotách jednotlivých analytických účtů.
 • Chybná cena majetku při založení karty majetku z faktury obsahující odpočet zálohy.
 • Kód přenesení DPH je možné vyplňovat i na položkách bankovních a interních dokladů.
 • Import Aktualizace ceníku z Excelu již nevytváří nové záznamy, ale pouze aktualizuje.
 • Import dokladu v XML (nebo JSON) s uvedením položek v obecném elementu (poli) polozkyDokladu namísto specifického názvu dané evidence (např. skladovePolozky) končil chybou.
 • Jedním importem nebylo možné vytvořit Prodejku a zároveň ji uhradit.
 • Importér skladových karet zajišťuje stažení kurzu, aby bylo možné vytvořit skladovou kartu ve skladu v cizí měně.
 • Export do EDI již neexportuje stornované položky.
 • V menu webového rozhraní pro modul nákup a prodej scházely některé ikony zástupců evidencí.
 • Oprava překrývání popisu a částek v tiskových sestavách modulu Majetek pro hodnoty v řádu milionů.
 • Oprava importu ceníkové položky s chybným obsahem.
 • Oprava korekce zaokrouhlení v sestavách (rozvaha, výsledovka).
 • Nešlo upravovat Objednávky přijaté vytvořené před verzí 2016.3.5.
 • Výsledek uloženého dotazu lze řadit podle času.
 • Nešlo vygenerovat report při zapnutém řazení podle některých sloupců (např. sloupec Celkem na dokladech).
 • Oprava zaúčtování kurzového rozdílu a chybně vypočítaného kurzového rozdílu v případě párování záporné faktury.
 • Při změně vlastností majetku, které nemají vliv na obraty, docházelo k otevření uzavřených období.
 • V případě, kdy v rámci importu adresáře z Excelu docházelo k vytváření státu, nešlo provést import.
 • Opraveno zamykání mezd s nevyplněným počátečním datem zámku.
 • Služba Aktualizovat vše vytvářela v případě existence účtů s BIC nebo s bílými (neviditelnými) znaky duplicitní účty.
 • Do Analýzy zakázky se již nezapočítávají zálohy (ZDD, zálohy, účetní zálohy).
 • V případě předešlého párování více plateb, např. zápočtem nebo pokladnou, vstupuje do příkazu k úhradě jen neuhrazená částka faktury.
 • Při vytváření dobropisu pomocí služby se některé údaje z typu dokladu nepřenášely.
 • Nešlo smazat doklady s vygenerovaným číslem balíku.
 • Při použití služby Korekce cen v tuzemské měně se už nevytváří zbytečné dorovnávací položky, která chybně dorovnávala korigovanou částku.
 • Na mzdovém listu se v případě nemoci zasahující do více měsíců zobrazoval špatně počet pracovních a kalendářních dnů.
 • Opraven název vytvářeného souboru se Souhrnným hlášením.
 • Hromadné změny na dokladech umožňovaly měnit i neviditelná pole.
 • Opraven Import faktur ISDOC obsahujích odpočet zálohy.
 • Individuální ceník nově zohledňuje i středisko.
 • Individuální ceník nově podporuje filtraci.
 • Inicializace následujícího účetního období nenulovala počáteční stavy na skladových kartách.
 • Kód přenesení DPH zpřístupněn i na položkách bankovních dokladů.
 • Oprava výpočtu složky Náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem (NAHRNEMZ) výkazu ISPV. Změny se projeví po přepočtu mezd za sledované období.
 • Do Kontrolního hlášení se v případě DIČ jiného státu než státu sídla přenášelo DIČ se špatným kódem státu.
 • Na Mzdovém listu obsahovala složka Pracovněprávní hodinový průměr složku Oprava pracovněprávního hodinového průměru dvakrát.
 • Na tisku Opis dokladu se při dlouhém názvu střediska se překrývalo středisko se zakázkou.
 • Na typu skladového dokladu v daňové evidenci umožněno nastavit Typ dokladu výroby a Typ dokladu převodky.
 • Okno Výběr složek pro načtení výpisu nebralo v potaz složky pro načítání výpisů, které uživatel nastavil v rámci aktuálního přihlášení do aplikace.
 • Opravena chyba v REST-API, ke které docházelo při pokusu o provedení hotovostní úhrady na neexistující uhrazovaný doklad.
 • Služba Objednání do minima nově ignoruje hotové, vydané a stornované objednávky. Opraveno množství nabízené pro objednání do minima.
 • Import uhrazených faktur se zaokrouhlením měl nenulovou částku Zbývá uhradit.
 • Při opakovaném importu XML s atributy se jednotlivé řádky duplikovali.
 • Při ukončení platnosti ceníkové položky nebo skladu se při uzávěrce již netvoří skladové karty k těmto položkám.
 • Při zpětném importu dat z Excelu (XLS) se importovalo i záhlaví. Opraven export číselníků do Excelu (tak aby šly znovu naimportovat).
 • Tisková sestava Hromadný příkaz k úhradě brala jen první z příkazů k úhradě.
 • Opraveno generování QR kódu na faktuře. Docházelo ke špatnému generování čísla účtu, špatnému sestavování IBAN.
 • Opraveno generování tiskové sestavy Analýza zakázky přes webové rozhraní.
 • Vygenerovaný příkaz k úhradě ve formátu MultiCash nešel odeslat do ČSOB.
 • Do relations smlouvy, dodavatelské smlouvy, doplněny položky.
 • Tiskové sestavy tištěné přes API nebo webové rozhraní ignorovaly defaultní řazení.
 • Doplnění lokalizace štítků.
 • V desktopové verzi umožněno v adresáři označit přílohu jako hlavní.
 • V personalistice umožněno importovat z Excelu.
 • V Nastavení nebyla na Linuxu viditelná volba Zvláštní režim DPH.
 • V XML Přiznání k DPH je zohledněn zástupce.
 • Opraveno zaokrouhlování při vytváření objednávky a zálohy přes REST-API.
 • Na Smlouvu doplněna validace zda je pole Platí od vyplněno.
 • Ve webovém rozhraní umožněno tisknout sestavy, které dříve nešlo vytisknout.
 • V licenci Business už není přístupná volba metody FIFO.
 • Na dokladech umožněno řadit dle sloupce Zbývá uhradit.
 • V tisku mzdového listu se tiskne složka PRÉMIE PEVNÁ.
 • Nešlo zobrazit licenční skupinu.
 • Oprava importu číselných buněk jako boolean.
 • Opraven import majetku z Excelu.
 • Z Excelu lze do ceníku naimportovat dodací lhůtu.
 • Opraveno zaokrouhlení při importu ceníku z Excelu.
 • Oprava řazení dat na některých tiskových sestavách (např. Kontrolní hlášení DPH), kdy se nepřenášelo řazení z okna seznamu do sestavy.
 • Oprava typu vazeb v REST-API pro vlastnosti faktura-prijata.smlouva a dodavatelsky-typ-smlouvy.typDoklFak. Nebyl respektován směr pohybu, odkaz vedl na odběratelské smlouvy, resp. na typ vydaných faktur.
 • Import XML obsahující chyby způsoboval v některých případech pád aplikace. Nyní se zobrazuje vysvětlující chybová zpráva.
 • Import XML používající kód jako identifikátor záznamu pro objekty, které nepodporují vyhledávání kódem (např. Kontakt), již nekončí chybou aplikace. Je zobrazena vysvětlující chybová zpráva.
 • Oprava generování XSD pro import do evidence (např. /adresar/schema-import.xsd), které nedobíhalo z důvodu cyklické závislosti.

2016.3.14

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.14 (30. 9. 2016)

Vylepšení:

 • Aktualizace databáze PostgreSQL v instalátoru serverové verze FlexiBee na Mac OS X lépe ošetřuje výjimečné stavy.

2016.3.13

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.13 (28. 9. 2016)

Vylepšení:

 • Aktualizace databáze PostgreSQL v instalátoru serverové verze FlexiBee na Mac OS X. Zastaralá verze 8.3 byla nahrazena verzí 9.4, která přináší nové funkce a vyšší rychlost. Instalátor zajišťuje automatický převod databázových souborů na aktualizovanou verzi PostgreSQL.

Údržba:

 • Serverová instalace FlexiBee přidává podporu pro macOS Sierra. Podpora vyžadovala výše uvedenou aktualizaci PostgreSQL databáze.

Opravy chyb:

 • V evidenci Osoby a uživatelé končil jakýkoliv pokus o uložení záznamu chybou.
 • Vlastnost Typ uživatele je nyní v evidenci Osoby a uživatelé povinný údaj.
 • Oprava automatického doplňování typu uživatele při přístupu k REST API.

2016.3.11

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.11 (21. 9. 2016)

Nové funkce:

 • Podpora nového cenového modelu s novou variantou licence Basic.

Údržba:

 • Aktualizace nově platných licenčních podmínek.

Opravy chyb:

 • Oprava kontroly typu uživatele při přístupu k REST API.
  Upozornění: Před instalací této verze se prosím ujistěte, že máte pro uživatele API nastavený typ uživatele REST API. Pokud tomu tak není, je uživatel považován za běžného uživatele a při prvním přístupu k API dojde k automatické změně na typ Normální nebo Pouze pro čtení v závislosti na počtu zakoupených přístupů v licenci.

2016.3.10

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.10 (15. 9. 2016)

Legislativní změny:

 • Výkaz pro Intrastat od srpna 2016 již nepoužívá pro přepočet cizí měny tzv. celní kurz. Nově se používá kurz uvedený na dokladu (kurz DPH).
 • Doplněn tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č. 20.

Vylepšení:

 • Výkonnostní optimalizace vytváření kontrolního hlášení DPH se snížením paměťových nároků.

Údržba:

 • Aplikace kontroluje verzi Javy klientské aplikace i serveru a upozorňuje na blížící se konec podpory Javy 1.6.
 • Export pro Intrastat do CSV nyní nabízí jediný formát Instat, který nahrazuje původní IDES a IStat.
 • Aktualizace číselníku PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o.
 • Zdokumetování API funkce nacteni-vypisu-online v evidenci banka.

Opravy chyb:

 • Nefungovalo doplňování údajů firmy funkcí Aktualizovat z internetu pro nově registrované subjekty.
 • Adresářová služba Aktualizovat vše nefungovala, pokud se v adresáři vyskytoval záznam s DIČ obsahující za kódem státu písmeno.
 • Nebylo možné zobrazit rezervace na adresáři, pokud bylo nastaveno řazení dle názvu firmy.
 • Při importu dokladu ve formátu ISDOC nebylo možné provést odpočet zálohové faktury stejné částky, pokud se lišily sazby DPH.
 • Chybně uváděný kód země v souhrnném hlášení k DPH pro účetní jednotky zaregistrované k DPH v zahraničí.
 • Oprava formátu data narození pro řádky A.3 v XML výstupu kontrolního hlášení DPH.
 • Oprava názvu ulice při exportu kontrolního hlášení DPH do XML, kdy bylo navíc připojeno číslo popisné / orientační.
 • Opravy výkazu pro Intrastat ve formátu CSV Instat (dříve označovaný jako IStat): chybějící zaokrouhlování, vyplňování hodnot, které se již plnit nemají a nevalidní export zásilek malé hodnoty. Limit pro zásilky malé hodnoty je možné zadat uživatelsky.
 • Opravy komunikace s HW prodejní pokladnou: již se neposílají stornované ani textové či účetní položky, oprava zaokrouhlování desetinných čísel s dlouhým rozvojem.
 • Při tisku štítků u podporovaných dopravců se chybně vyhodnocovalo nastavení speciálních služeb jak přímo na dokladu, tak přes zvolenou formu dopravy.
 • Při přepínání formy dopravy docházelo v některých případech k nechtěnému vynulování počtu balíků.
 • Při generování výstupů pro ČSSZ se detekují zaměstnanci s ukončeným PP a neukončenou nepřítomností, což způsobovalo chybu výpočtu.
 • Obnovení firmy ze zálohy končilo ve výjimečných případech chybou (language "pltcl" already exists).
 • Aplikace nezhavaruje, pokud během automatické aktualizace dojde místo na disku.

2016.3.7

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.7 (7. 7. 2016)

Vylepšení:

 • V generování objednávky vydané z objednávek přijatých se na položce automaticky přednastaví dodavatel pokud je pro daný ceník jediný.

Opravy chyb:

 • Oprava výpočtu částek základu a DPH u dorovnávací položky při odpočtu nedaňové zálohy na dokladech v cizí měně. Dorovnání se zahrnuje pouze do základu.
 • Uživateli bez oprávnění přístupu na vydané faktury se ve webovém rozhraní nezobrazoval detail záznamu z adresáře, docházelo k chybě.
 • Oprava abecedního řazení seznamu účtovaných firem ve webovém rozhraní a API.

2016.3.6

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.6 (27. 6. 2016)

Legislativní změny:

 • Aktualizace základní sazby DPH v Řecku: od 1.6. zvýšena na 24 %.

Vylepšení:

 • Atributy dopravy na dokladu se aktualizují s každou změnou formy dopravy a nikoliv jen při prvotním nastavení. S každou změnou dochází ke smazání předchozích atributů, čímž se použije nastavení atributů z nově vybrané formy dopravy. Nové atributy dopravy specifické pro doklad se vytvářejí až v momentě jejich předefinování na dokladu.
 • Systémové atributy a skupiny atributů pro podporu dopravců nejsou uživatelsky přístupné.
 • Adresa svozového depa dopravce Geis Parcel CZ, s.r.o. se nezjišťuje z PSČ adresy v nastavení firmy, ale je určována přímo z kódu depa zákazníka uvedeném v číselníku Formy dopravy.
 • Tisková sestava Stav úhrad k datu zobrazuje v záhlaví datum výpočtu.

Opravy chyb:

 • Oprava zařazování dokladů v kontrolním hlášení DPH při volbě řádku A.4-5.AUTO. Doklady vystavené neplátcům byly při překročení limitní hodnoty 10.000 Kč chybně zařazeny do řádku A.4. namísto správného A.5.
 • Přes REST-API nebylo možné provést odpočet neúčetní zálohy.
 • Realizace objednávky přes REST-API nezohledňovala rezervace na realizovanou objednávku, což se vyhodnocovalo chybně jako nedostatek zboží.
 • Hromadná realizace přijatých objednávek službou Vytvořit vydanou fakturu nezohledňovala rezervace na realizované objednávky.
 • Při vytváření výdejky z objednávky přijaté se nezohledňovala rezervace na realizovanou objednávku.
 • Služba Vytvořit fakturu ze zálohy nyní podporuje vytváření faktur z účetních záloh.
 • Změna typu faktury neprováděla přenastavení řádku KH DPH dle zvoleného typu dokladu.
 • Automatické vyplňování řádku DPH „bez vlivu“ nezohledňovalo stát DPH dokladu a v některých případech docházelo k volbě řádku příslušejícímu jinému státu.
 • Na objednávkách přijatých docházelo, v případě vyplnění státu DPH na typu objednávky, k nechtěnému nastavení nulového řádku KH DPH, který se tak přenášel do vytvářených faktur. Nyní se opět nastavuje řádek KH DPH až na vytvářené faktuře a zohledňuje se řádek specifikovaný na typu dokladu vytvářené faktury.
 • Datum zdanitelného plnění u zápočtů vytvářených pomocí průvodce se nyní nastavuje zadaným datem zápočtu.
 • Tisková sestava Hlavní kniha zobrazovala chybné sumy analytických účtů ve sloupci počátek vše.
 • Tisková sestava Obratová předvaha je nyní rozdělena podle měn.
 • Oprava řazení na tiskové sestavě Kontrolní výkaz DPH (Slovenský přehled).
 • Oprava výpočtu odpracované doby a svátků ve výstupu pro ISPV. Změny se projeví po přepočtu mezd za sledované období.
 • Oprava načítání bankovního výpisu UniCredit Bank ve formátu MultiCache obsahujícím dlouhé textové položky s odřádkováním.
 • Z bankovních příkazů k úhradě ve formátu Pain.001 odstraňujeme diakritiku pro širší využitelnost formátu (např. Fio banka).
 • Nyní lze vytvářet dobropis i z dokladu s nesprávně zadaným řádkem DPH.
 • Oprava znaménka u účtů změn stavu (61x) a aktivace (62x) ve výkazu zisku a ztrát 2016 ve sloupci minulé období.
 • Neumožňujeme výběr státu pomocí klávesy F2 (funkce Otevřít) tam, kde to není podporováno a výběr končil chybou.
 • V personalistice neumožňujeme provádět výběr dětí ke slevě na dani klávesou F2 (funkce Otevřít), výběr končil chybou.
 • Oprava náhodné chyby v ukládání velikosti oken při ukončování aplikace.

2016.3.4

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.4 (9. 6. 2016)

Vylepšení:

 • Výpis seznamu evidencí v REST-API zobrazuje strojový název evidence.

Opravy chyb:

 • REST-API požadavky s vlastní úrovní detailu (custom) nevrací vlastnosti, které jsou vnořenou relací.
 • V načítání smluv přes relaci v REST-API nebyly přístupné položky smluv pod aliasem polozkySmlouvy.
 • Oprava formátu čísel v novém výstupu Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML.

2016.3.3

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.3 (7. 6. 2016)

Vylepšení:

 • Doplnění podpory transakčních kódů 082 a 999 v načítání bankovního výpisu UniCredit Bank ve formátu MultiCache.

Opravy chyb:

 • V REST-API nebylo možné získat v uživatelsky definované úrovni detailu (detail=custom) aliasované vlastnosti (bankovniUcet, pokladna, …).
 • V REST-API nefungovala úhrada dokladu zápočtem.
 • Odpočet zálohy na výsledné faktuře vytvářené z přijaté objednávky se generoval s nulovou částkou.
 • Oprava výpočtu kurzového rozdílu při párování dobropisu faktury v cizí měně s bankovním dokladem.
 • Na objednávkách nebylo možné nastavit formu dopravy.

2016.3.2

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.2 (2. 6. 2016)

Opravy chyb:

 • V cloudové službě byla vyřešena nekompatibilita s novými verzemi prohlížeče Google Chrome akceptující kódování sdch.
 • Při aktivní kontrole unikátnosti výrobních čísel nebylo možné znovu naskladnit již vyskladněné výrobní číslo.
 • Na dokladové položce pro zaúčtování nebylo možné vyplňovat nově přidané pole s kódem přenesení DPH.
 • Při použití řazení položek dokladů vstupujících do kontrolního hlášení DPH podle sloupce s výsledným řádkem KH docházelo k chybě aplikace a KH DPH již nebylo možné znovu zobrazit.

2016.3.1

Přehled změn ve FlexiBee 2016.3.1 (1. 6. 2016)

Legislativní změny:

 • Aktualizace výše slev na druhé a další dítě pro výpočet mezd s účinností od 1. května 2016.
 • Mzdový list za rok 2016 bude zobrazovat původní i novelizované slevy na děti.
 • Aktualizace struktury ISPV pro rok 2016.
 • Nová verze přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění 2016 (pro výstupy od července 2016).

Nové funkce:

 • Nový účetní výstup Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML.
 • Pro podporované dopravce (GEIS, PPL, Česká Pošta) lze konfigurovat služby a vyplňovat další atributy přepravy na dokladu. Funkce se ukrývá pod tlačítkem sousedícím s volbou Forma dopravy.

Vylepšení:

 • Na položku dokladu byla přidána kontrola vyplnění kódu přenesení DPH, pokud byl vybrán řádek DPH pro přenesenou daňovou povinnost.
 • Na detail položky pro zaúčtování byla doplněna pole Kód přenesení DPH a Původní sazba DPH.
 • Průvodci Přiznání DPH a Kontrolní hlášení DPH si ukládají volbu čtvrtletní / měsíční plátce.
 • Chybové zprávy s mnohařádkovým popisem jsou nyní zobrazovány formou dialogu s posuvníkem, aby nedocházelo k zobrazení dialogů končících mimo obrazovku.
 • Při tisku štítků na balíky pro dopravce Geis CZ s.r.o. se provádí validace dokladů na potřebné údaje.
 • Ošetření chyb diskových operací během vytváření zálohy firmy.
 • Doplňujeme možnost řazení některých tabulek a sloupců, u nichž to dříve nebylo možné.
 • Optimalizace databázových indexů potřebných pro Intrastat (zrychlení práce s doklady, zmenšení obsazeného prostoru).

Opravy chyb:

 • Při odpočtu účetního zálohového dokladu se zohledňují sazby DPH.
 • Více dokladů vstupujících do kontrolního hlášení DPH pod shodným číslem dokladu (číslo došlé), dodavatelem a datem zdanitelného plnění se nyní sečte do jednoho řádku.
 • Odměna k jubileu nebyla zahrnována do výpočtu zdravotního a sociálního pojištění.
 • Oprava zjišťování počtu dní nemoci uváděném na mzdovém listě.
 • Do zákonného pojištění se již nezapočítávají odměny statutárních orgánů a nerezidentů.
 • Do srážek na výplatní pásce se zahrnují také penzijní a životní příspěvky od zaměstnavatele.
 • Při vytváření ELDP pro fyzické osoby se do pole zaměstnavatel vyplňuje název firmy a nikoliv jméno a příjmení fyzické osoby.
 • Mzdový list doplněn o text informující o přiloženém výpočtu daně a daňového zvýhodnění v případě závislé činnosti.
 • Opravy výpočtu ISPV v započítávání DPČ, DPP, odměn a svátků. Aby se opravy projevily, je zapotřebí provést přepočet mezd vstupujících do daného období ISPV.
 • Služba Objednat do minima již nevytváří objednávku na ceníkové položky typu sada a komplet.
 • Zamezení vzniku záporného stavu na skladě při realizaci objednávky obsahující více položek shodné sady a kompletu.
 • Generování požadavků na výdej zohledňuje skladové rezervace.
 • Ve službe Rezervovat na přijatých objednávkách bylo znovu zprovozněno přednastavování množství k rezervaci při zaškrtnutí volby rezervovat.
 • Opravy chyb v anglické lokalizaci formulářů vydané faktury a přijaté objednávky.
 • V oknech tiskových výstupů personalistiky pro OSSZ (ELDP a Oznámení o nástupu) nebylo možné používat filtraci.
 • Při odesílání dokladu e-mailem se nyní zohledňuje adresa zodpovědné osoby, i když není vyplněná firma.
 • Lepší způsob zjišťování průměrného počtu zaměstnanců pro ISPV s ohledem na možnou datovou nekonzistenci.
 • Speciální automatické párování pro ISP kontroluje, zda nebyl zpracovávaný doklad spárován během výpočtu.
 • Sumace v API nad evidencí banka (/banka/$sum) vytvářela nevalidní XML pro banky s kódem obsahujícím mezeru.
 • Oprava nepřesných součtů v API pro sumaci faktur (/faktura-vydana/$sum).
 • Oprava vytváření příkazu k úhradě ve formátu Pain.001 na běhovém prostředí Java 6.

Údržba:

 • Aktualizace číselníku PSČ a změna adresy odesílacího depa pro dopravce Geis CZ s.r.o.

2016.2.4

Přehled změn ve FlexiBee 2016.2.4 (4. 5. 2016)

Opravy chyb:

 • Fakturace z přijatých objednávek nezohledňovala rezervované položky pro tuto objednávku při určování skladové dostupnosti.
 • Při vytváření příkazu k úhradě se započítávaly i stornované doklady z modulů Pokladna a Vzájemné zápočty.
 • Export souhrnného hlášení do XML nepodporoval výstupy delší než 99 záznamů. Byla doplněna podpora stránkování výkazu.
 • Rezervace v režimu Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží nevytvářela rezervace při naskladnění.
 • Služba Objednat do minima nevykazovala správně hodnotu „již objednáno“.
 • Ruční tvorba rezervací již neumožňuje vytvářet rezervace na sady a komplety. Existující rezervace jsou rozloženy na rezervace částí sady.

2016.2.3

Přehled změn ve FlexiBee 2016.2.3 (29. 4. 2016)

Opravy chyb:

 • Oprava kontroly skladové dostupnosti sad a kompletů při vytváření položky dokladu. Nebylo možné fakturovat sadu, jejíž součástí byla položka s rezervací.
 • Oprava vytváření vazby na ZDD v případě neúčetní zálohy.

2016.2.2

Přehled změn ve FlexiBee 2016.2.2 (28. 4. 2016)

Opravy chyb:

 • Nefungovalo vytváření uživatelských vazeb.
 • V REST-API nebylo možné pro evidenci cenik v případě uživatelské úrovně detailu detail=custom přidat vlastnost cenaZakl.

2016.2.1

Přehled změn ve FlexiBee 2016.2.1 (27. 4. 2016)

Opravy chyb:

 • (Slovensko) Export souhrnného hlášení do XML používal v případě Řecka chybný kód státu.
 • Oprava zobrazení / editace smluv ve webovém rozhraní.
 • Omezení maximálního počtu dokladů vstupujících do Automatického párování je aplikováno pouze při použití služby v cloudové instanci přímo na serveru (API, webové rozhraní).
 • Statistika obsazení disku nefungovala v případě existence jediné účtované firmy.

2016.2.0

Přehled změn ve FlexiBee 2016.2.0 (22. 4. 2016)

Legislativní změny:

 • (Slovensko) Kontrolní výkaz DPH byl aktualizován (např. nahrazení skupiny B.3. skupinami B.3.1 a B.3.2.).

Nové funkce:

 • Přidán výpočet kurzového rozdílu při vystavování vydané faktury s odpočtem zálohového daňového dokladu, zálohy nebo zálohové položky vydané faktury v cizí měně. Na záložce Automatické operace v Nastavení firmy byla přidána políčka určující účty pro kurzový rozdíl odpočtu záloh.
 • Do webového rozhraní byla přidána podpora řádku kontrolního hlášení DPH a státu DPH na dokladech.
 • V REST-API je zpřístupněn export XML kontrolního hlášení DPH (kontrolni-hlaseni).
 • Export vydaných faktur ve formátu EDI byl rozšířen o podporu přenesené daňové povinnosti.
 • Pro administrátory byla přidána statistika Obsazení disku (v klientské aplikaci nabídka Nápověda) umožňující zjistit datový objem jednotlivých účtovaných firem.
 • Přidána podpora PostgreSQL ve verzi 9.5. Zálohy účtovaných firem vytvořených na instalacích s PostgreSQL 9.5 lze obnovit pouze na instalacích s PostgreSQL 9.1 a novějším.

Vylepšení:

 • Na dokladech je možné hromadně změnit řádky přiznání DPH.
 • Pro výdejové pokladní doklady byly přidány funkce Zaokrouhlení cen dokladu, Korekce cen v tuzemské měně a Rozúčtovat vedlejší náklady na sklad.
 • Prostřednictvím REST-API je možné importovat kontakty jako součást adresáře.
 • Doplněna podpora exportu a importu cenových hladin s vazbou na firmu a položku ceníku ve formátu XML.
 • Při vkládání položek do inventury je možné určit, zda se položky mají vložit s nulovým množstvím.
 • Při přepnutí stavu objednávky přijaté do stavu Storno dojde ke zrušení rezervací objednaného zboží a materiálu, stejně jako při stornování objednávky.
 • Pro dobropisy vydaných faktur bylo zpřístupněno pole Datum uplatnění zdanitelného plnění.
 • Na typu dokladu závazku a pohledávky je možné nastavit také formu úhrady.
 • Ve skladových dokladech příjemka a výdejka je možné evidovat poštovní adresu odběratele či dodavatele.
 • V evidenci Rezervace byly to tabulkového přehledu doplněny sloupce názvy firem a položky ceníku.

Opravy chyb:

 • Opravena kontrola a automatická aplikace přenesené daňové povinnosti při rozdílných hodnotách kódu přenesení na položce dokladu a ceníkové položce.
 • V průvodcích Zaokrouhlení cen dokladu a Korekce cen v tuzemské měně byla doplněna pole pro druhou sníženou sazbu DPH.
 • Sjednocen výpočet DPH v odpočtu ZDD při vytváření faktury vydané na základě objednávky přijaté.
 • Opraveno vytváření zaokrouhlovacích položek dokladu, které mohly vzniknout bez sazby DPH a následně se neobjevit na tiskové sestavě dokladu.
 • Při vytváření faktury přijaté dle příjemky na sklad vzniklé dle objednávky vydané je respektována sazba DPH položky dokladu zvolená na objednávce.
 • Opraveno rozlišování částky základu a DPH při vytváření dorovnávacích položek dokladu.
 • Hodnota koeficientu zadávaného v průvodci vytvořením přiznání k DPH je nastavována podle koeficientu užitého při předchozím použití průvodce.
 • V exportu faktur vydaných do formátu EDI je opraven součet druhé snížené sazby DPH.
 • Do tabulky podkladů DPH je přidán sloupec Středisko.
 • Nastavený řádek kontrolního hlášení DPH při vytváření dokladu je komplexně kontrolován vůči dalším údajům dokladu, uživatel je na možné problémy pouze upozorněn.
 • Řádky kontrolního hlášení DPH nabízené na dokladu nejsou dále filtrovány dle typu pohybu, ale jsou nabízeny všechny a typ pohybu je zohledňován v jejich řazení.
 • Při nastavování nové hodnoty řádku kontrolního hlášení DPH pro zjištění rozporu dosavadní hodnoty s právě zvoleným řádkem přiznání DPH je zohledňován i řádek kontrolního hlášení uvedený na použitém typu dokladu.
 • Opraveno nastavování kódu státu při sestavování českého kontrolního hlášení DPH.
 • Do výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty platných od 1. ledna 2016 byly přidány skupinové účty. Ve zmíněném Výkazu zisků a ztráty byl opraven výpočet řádky Změna stavu vlastní činnosti a Aktivace za minulé účetní období, kdy bylo účtováno na jiné účty. U účtů 370, 373, 380 byl změněn druh účtu z „aktivní/pasivní dle výsledku“ na „aktivní/pasivní dle volby“. U účtu 347 změněn druh účtu z „pasivní“ na „aktivní/pasivní dle výsledku“.
 • Bylo doplněno přenášení účtů při jejich změně na dokladu typu záloha, pokud se jedná o účetní doklad.
 • Odstraněna chyba při zaúčtování událostí na majetku, která mohla způsobit rozdíl mezi zůstatkem účtu a zůstatkem v obratové předvaze. Uživatelům, kteří tuto chybu zaznamenali, doporučujeme spustit funkci Přepočet stavů účtů v nabídce Nástroje.
 • Opravena výše interního dokladu s kurzovým rozdílem, který vzniká při hotovostní úhradě účetní zálohy v cizí měně.
 • Opravena funkčnost prodejní kasy při použití prodejních dokladů v eurech (volba způsobu platby, zaúčtování prodejek, tisková sestava Prodejní přehled).
 • Automatickému párování plateb v cloudu byl nastaven limit maximálně 500 dokladů.
 • Opraveno načítání poznámky v bankovním výpisu UniCredit Bank ve formátu MultiCash, která se nemusela načíst celá.
 • Opraveno vytváření příkazu k úhradě ve formátu SEPA XML (pain.001), aby uvádění prvku BIC, resp. pořadí řádky adresy a země odpovídaly pravidlům popsaným v XSD.
 • Opraveno načítání bankovního výpisu ve formátu SEPA XML (camt.053) v případě, kdy bankovní účet evidovaný v aplikaci neměl uvedený kód banky.
 • Odstraněna přebytečná kontrola možnosti zaúčtovat kurzový či zbytkový rozdíl, která ve výjimečných případech způsobovala chybu při párování úhrad a dokladů./li>
 • Kontroly balení ceníkové položky jsou prováděny při změně skladového dokladu jen v případě, kdy došlo ke změně ceníkové položky.
 • Opravena možnost úpravy skladové příjemky v případě, kdy automaticky vytvořená výdejka byla připravena dle starší definice kusovníku ceníkové položky.
 • Opravena rezervace zboží s položkami obsahujícími balení při vytváření přijatých objednávek.
 • Při vytvoření přijaté objednávky s položkami obsahující sady a komplety jsou správně rezervovány jednotlivé položky ze sady.
 • Při vytváření rezervace jsou sklady nabízeny podle zvoleného data začátku rezervace.
 • Upraveno chování odpovědi REST-API v případě detail=custom, aby neposkytovalo jinak neviditelné vlastnosti objektů.
 • Opravena kontrola výpočtu částky DPH položky dokladu při importu prostřednictvím REST-API.
 • Opraveny chyby zařazování položek ceník do stromu katalogu ceníku při importu prostřednictvím REST-API v případech, kdy je uzel stromu katalogu určen pomocí externího identifikátoru a položka ceníku kódem.
 • V exportu přílohy prostřednictvím REST-API lze pomocí parametru detail=custom určit zahrnutí samotného obsahu přílohy.
 • (Změna chování REST-API) Výpočet částky za množstevní jednotku ze zadané položky ceníku, množství a celkové částky byl v REST-API sjednocen s chováním v klientské aplikaci.
 • Při importu objednávek přijatých prostřednictvím REST-API je respektováno nastavení automatické rezervace skladových položek.
 • Při vytváření či změně dokladu prostřednictvím REST-API jsou na doklad automaticky nastaveny údaje o kontaktní osobě, pokud je jako odběratel či dodavatel nastavena firma s určenou kontaktní osobou.
 • Odstraněna chyba bránící vytvoření faktury vydané na základě dvou objednávek prostřednictvím REST-API.
 • Opravena funkčnost filtrace odpovědi REST-API pomocí XPath.
 • Do přehledu položek dostupných prostřednictvím REST-API v evidenci priloha je doplněna vlastnost content.
 • V tiskové sestavě Upomínka opraveno sčítání částek dokladů v různých měnách.
 • Vylepšena podoba tiskové sestavy faktury vydané, aby se zabránilo překryvu loga a dlouhého názvu firmy.
 • Z tiskové sestavy zálohové faktury odstraněno pole Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 • V tiskové sestavě Opis dokladu bylo odstraněno překrývání textu při dlouhých názvech položek.
 • Opraveno pole Celkem v tiskové sestavě Soupis nákladů a výnosů pro účetní období delší než 12 měsíců.
 • U firem, které měly pro automatický tisk nastavenou již neexistující verzi sestavy Pokladní doklad se zaúčtováním, byla nastavena nová verze sestavy.
 • Opraveno nastavení ukončení pracovního poměru, které se nemuselo při použití PostgreSQL 9.5 řádně uložit.
 • Opravena práce se soubory příloh u účtovaných firem, které byly obnoveny na verzích 2016.1.10 až 2016.1.18.
 • Zvýšena robustnost startu serveru.

2016.1.19

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.19 (11. 4. 2016)

Opravy chyb:

 • Upraveno přidání nových sestav do databáze, které mohlo selhat při existenci stejně označené sestavy vytvořené uživatelem.

2016.1.18

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.18 (4. 4. 2016)

Legislativní změny:

 • Doplněny výkazy účetní uzávěrky Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty platné od 1. ledna 2016.

Opravy chyb:

 • Výběr verze výkazů účetní uzávěrky jako Rozvahy či Výkazu zisku a ztráty se řídí začátkem účetního období.
 • V příkazech k úhradě ve formátu Pain.001 určených pro peněžní ústav Tatra banka, a.s. jsou odstraňována diakritická znaménka.
 • (Slovensko) Opravena struktura vytvářeného souhrnného hlášení v případech, kdy obsahuje více než 27 řádků.
 • Opravena obnova firmy ze zálohy s ohledem na pozdější přidávání příloh.

2016.1.17

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.17 (23. 3. 2016)

Legislativní změny:

 • (Slovensko) Vytvoření výkazu Účtovná zavierka je nově možné pro mikro účetní jednotky (mikro účtovné jednotky).

Opravy chyb:

 • (Slovensko) Ve slovenském kontrolním výkazu DPH bylo odstraněno duplikování některých řádků.
 • Opraveno vytváření kurzového rozdílu při vytváření zápočtu pro částečně uhrazenou vydanou fakturu.
 • Opraveno určení výše kurzového rozdílu při párování faktury v zahraniční měně s bankovním dokladem, pokud faktura má stornovanou úhradu.
 • Opraveno nastavení účtů přijaté faktury v režimu reverse charge při párování úhrad.
 • Přes REST API je možné z interních dokladů párovat s fakturou pouze bankovní a pokladní doklady.
 • Prostřednictvím REST-API je možné získat výrobní čísla, která jsou na skladě.
 • Odstraněna chyba při vykonání denní uzávěrky na pokladně ELCOM Euro 150.
 • Opraveno nahrávání ceníku do pokladny ELCOM Euro 150.
 • Opraveno načítání prodejů z pokladny ELCOM Euro 150.
 • Tisk výplatní pásky pro delší časové období rozlišuje měsíce v záhlaví tiskové sestavy.
 • Vylepšeno uvedení dlouhého popisu v tiskové podobě pokladního dokladu.

2016.1.15

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.15 (17. 3. 2016)

Opravy chyb:

 • Odstraněna chyba bránící stornování faktury obsahující zálohovou položku.
 • Byla posílena robustnost odpárování dokladů.
 • Opraven export datového souboru pro on-line podání zásilek přepravci Česká pošta.
 • Vypnuty kontroly, které znemožňovaly vytvořit výkazy pro státní správu ve firmách se slovenskou legislativou.
 • Odstraněna chyba při zpracování a získávání uživatelského dotazu přes REST API.

2016.1.14

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.14 (14. 3. 2016)

Legislativní změny:

 • Do svátků nezbytných pro výpočet mezd byl přidán Velký pátek.

Opravy chyb:

 • Z průvodce vytvořením kontrolního hlášení pro DPH byla odstraněna pole pro volbu typu plátce DPH a pro údaje z předchozích kontrolních hlášení za první dva měsíce ve čtvrtletí. Ve větě C kontrolního hlášení jsou nyní zahrnovány pouze údaje aktuálního kontrolního hlášení.
 • Import bankovních výpisů ve formátu SEPA XML (Camt.053) nově načítá nestrukturovanou adresu odesílatele.
 • Vytváření příkazu k úhradě ve formátu SEPA XML (Pain.001) nyní omezuje počet desetinných míst na dvě a ošetřuje speciální znaky.
 • V tiskových sestavách Pokladní doklad se zaúčtováním a Pokladní doklad s uhrazenými doklady bylo opraveno uvádění údajů o účtované firmě, aby byly použity údaje z doby vystavení dokladu.
 • Částečně zrychlena inicializace následujícího účetního období.
 • Upravena rozvaha, ve které se nyní součtový řádek P A V 2 zahrnuje do součtového řádku P A V 1.
 • Opravena inicializace pokladny společnosti ELCOM v nefiskálním režimu.
 • Opraven výpočet zůstatkové ceny vyřazeného majetku, který nyní zohledňuje již provedené účetní odpisy.
 • Opraveno vytváření rozvahy u firem vytvořených na verzi 2016.1.4 a novějších.
 • Odstraněna chyba způsobující nemožnost aktualizace na verzi 2016.1.12 na instalacích s určitými identifikátory tiskových sestav.
 • Opraveno zakládání firmy s testovacími daty.

2016.1.12

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.12 (4. 3. 2016)

Legislativní změny:

 • Doplněny kódy přenesení daňové povinnosti 18, 19 a 20 platné od 1. února 2016.

Novinky:

 • Vytváření příkazů k úhradě ve formátu SEPA XML (Pain.001.001.03).

Vylepšení:

 • Přehled dokladů pro kontrolní hlášení DPH byl rozšířen o sloupec Interní číslo dokladu.
 • Stav skladu nyní zobrazuje i skupinu zboží.
 • Datový typ pole Prodávat násobky MJ v Ceníku byl změněn z integer na numeric (maximálně 19 číslic, 6 desetinných míst).
 • V Nastavení firmy je na záložce Upřesnění doplněna kontrola kódu zástupce účtované firmy.
 • Při vytváření některých výkazů (např. Pojistné na důchodové spoření, Vyúčtování pojistného na důchodové spoření, Přiznání k DPH, …) je kontrolováno vyplnění kódu pro pojišťovny u finančního úřadu zvoleného v Nastavení firmy.
 • Číselník PSČ náležejících k jednotlivým depům dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.

Opravy chyb:

 • Při párování úhrad s dokladem v uzamčeném období již není možné potvrdit změnu účtu v navázaném dokladu.
 • Při vytváření příkazu k úhradě jsou lépe kontrolovány předešlé úhrady faktury a určována navrhovaná částka.
 • Opraveno nastavení řádku přiznání DPH při importu vydané faktury pro zahraničního odběratele, plátce DPH.
 • Ve vytváření faktury vydané z výdejky pro objednávku přijatou je respektováno nastavení neuplatňovat cenu z dokladu i pro položky s individuální cenou odběratele.
 • V daňové evidenci bylo opraveno nastavení hodnoty Zaúčtováno u interního dokladu, kterým byly uhrazeny faktury.
 • Opraveno přenášení čísla došlého z dokladu zálohy na zálohový daňový doklad vytvářený na základě pokladního dokladu.
 • Opraven výpočet částky Nezaplaceno po splatnosti uváděný v souhrnných informacích o firmě, který nyní uvádí pouze neuhrazenou hodnotu faktur po splatnosti.
 • Načítání bankovních výpisů bylo zrychleno.
 • Do načítání výpisů ve formátu SEPA XML – Camt.053 byla doplněna podpora kurzů měn a kontrola duplicity výpisů. Načítané bankovní účty jsou také normalizované pro větší přehlednost.
 • Účet 432 je nabízen ve Standardní účetní osnově pro 2015 a zohledněn v rozvaze pro uvedený rok.
 • Opraveny chybné syntetické účty uvedené u analytických účtů firem vytvořených na verzi 2016.1.4.
 • Opraveny drobné chyby v tiskových sestavách nabídek, poptávek, objednávek a faktury v němčině.
 • Bylo doplněno určení licencí, pro které je dostupná funkce hromadných změn záznamů.

2016.1.11

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.11 (22. 2. 2016)

Opravy chyb:

 • V exportovaném souboru opravného kontrolního hlášení DPH je uváděno i pole Druh kontrolního hlášení.
 • Datum uplatnění zdanitelného plnění je možné zadat až tři roky dopředu i při výdeji v pokladně a bance.

2016.1.10

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.10 (19. 2. 2016)

Opravy chyb:

 • Datum uplatnění zdanitelného plnění je možné zadat až tři roky dopředu.
 • Pro firmy registrované k DPH i v jiných státech než Česku a Slovensku jsou řádky přiznání DPH a řádky kontrolního hlášení DPH při fakturaci do těchto jiných států nabízeny podle státu legislativy. Obdobně jsou řádky DPH a kontrolního hlášení DPH kontrolovány při importu dokladů.
 • Při objednávce do minima jsou ignorované předchozí již hotové objednávky.
 • Zrušeno filtrování nabízených řádků kontrolního hlášení DPH dle typu pohybu dokladu.

2016.1.9

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.9 (17. 2. 2016)

Vylepšení:

 • Řádky kontrolního hlášení a kontrolního výkazu jsou v aplikaci uváděny včetně kódu státu pro vyšší přehlednost (např. ve formuláři hromadné změny).

Opravy chyb:

 • Opravena příprava vět A1 kontrolního hlášení DPH v případě přenesené daňové povinnosti u položek s 1. sníženou sazbou DPH.
 • Opraveno vytváření kontrolního hlášení DPH, kdy mohly být dva různé doklady u nově založených firem uvedeny jako jeden.
 • Opraveno nastavení řádku kontrolního hlášení DPH u hotovostní úhrady přijaté faktury, která je bez vlivu na DPH, a některých jiných.

2016.1.8

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.8 (16. 2. 2016)

Opravy chyb:

 • Opraveno uvádění základu pro některé sazby DPH v sumě řádku A2 ve větě C kontrolního hlášení DPH.
 • Opraven formát data splatnosti u příkazů k úhradě do zahraničí ve formátu MultiCash.
 • Umožněno importovat bankovní výpis formátu camt.053 i bez licence pro zápis prostřednictvím REST API.
 • U načteného bankovního výpisu je možné upravit číslo došlo, naopak není možné upravit číslo výpisu.
 • Na průvodku doplněn řádek kontrolního hlášení DPH.
 • Na tiskové sestavě dodací list k vydané faktuře se uvádí forma dopravy z vydané faktury.

2016.1.6

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.6 (12. 2. 2016)

Legislativní změny:

 • Byl doplněn formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti určený pro rok 2016.

Opravy chyb:

 • Opraven výpočet sumy pro řádek A2 kontrolního hlášení DPH.
 • Opraveno vyplňování údajů pro dokument Příloha žádosti o nemocenské u zaměstnanců s více pracovními poměry a více nastaveními některého pracovního poměru.
 • Při odesílání vydané faktury e-mailem je zohledněna i e-mailová adresa kontaktní osoby uvedená na dokladu.
 • Na automaticky vytvářených položkách dokladů je příznak kopírování řádku kontrolního hlášení nastavován na zaškrtnuto (odškrtáván je jen při rozdílné hodnotě řádku položky od řádku pro celý doklad).
 • Při vytváření kontrolního hlášení DPH je přísněji kontrolováno vyplnění údajů o firmě, které jsou do hlášení vkládány.
 • Opravena kontrola nevyplnění řádků kontrolního hlášení DPH při jeho vytváření.
 • Opraveno ukládání faktury vydané po změně typu dokladu z neúčetního (např. záloha) na neúčetní (např. faktura).
 • Textové položky dokladů byly vyjmuty z kontrol vyplnění řádku kontrolního hlášení.
 • Při importu e-faktury ve formátu ISDOC je EAN zboží nastavován do pole EAN položky naimportovaného dokladu. Při hledání záznamů zboží a služeb v ceníku podle EAN jsou odstraňovány neviditelné znaky.
 • Opraveno nastavování data zaúčtování dokladu při importu e-faktury ve formátu ISDOC.
 • Opraveno vytváření slovenského kontrolního výkazu s ohledem na data zdanitelného plnění a data uplatnění zdanitelného plnění.

2016.1.5

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.5 (8. 2. 2016)

Legislativní změny:

 • Přidán formulář Přehled o výši pojistného pro rok 2016 ČSSZ.

Vylepšení:

 • Tiskové sestavy Seznam přijatých faktur (saldo), Seznam vydaných faktur (saldo), Seznam ostatních pohledávek (saldo), Seznam ostatních závazků (saldo) a Stav úhrad k datu jsou nyní dostupné ve variantě seskupené a řazené dle firem a ve variantě bez seskupení řazené dle uživatele.
 • Nabízené řádky kontrolního hlášení DPH jsou na dokladu, položce dokladu a typu dokladu filtrovány dle typu pohybu dokladu (příjem, výdej) či dle modulu.
 • V přehledu položek dokladů pro přípravu kontrolního hlášení DPH je vedle sloupce s nastaveným řádkem kontrolního hlášení zobrazován také výsledný řádek kontrolního hlášení pro kontrolu vyhodnocení položek s řádky A.4-5.AUTO a B.2-3.AUTO.
 • Do webového rozhraní byla přidána evidence Řádky kontrolního hlášení DPH.

Opravy chyb:

 • Tlačítko Hromadné změny přesunuto před tlačítko Služby.
 • Odstraněna chyba bránící při některých situacích vytvoření kontrolního hlášení DPH.
 • Do kontrolního hlášení se v případě účtované firmy fyzické osoby již vyplňuje titul.
 • Opraveno nastavení kódu přenesení DPH při vytváření přijaté objednávky dle hodnoty ceníkové položky.
 • Odstraněna chyba bránící vytvoření faktury vydané na základě objednávky s rezervací zboží.
 • Do mzdového listu doplněno uvedení osob, na které poplatník uplatňuje slevu na dani podle § 35ba Zákona o dani z příjmů.
 • Opraveno sčítání částek v několika tiskových sestavách, např. Přehled pokladních dokladů, Přehled bankovních dokladů, Pokladní deník a další.
 • Opraveno vyplňování formuláře Hromadného oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny rodnými čísly, které jsou uloženy včetně lomítek.
 • Opraveno načítání bankovních výpisů ve formátu Camt.053.
 • Číselník států ve webovém rozhraní byl rozšířen o pole Finanční úřad a Územní pracoviště.
 • Uživatelům s přístupem jen pro čtení dat byla obnovena možnost zobrazovat vazby a sumace.
 • Opraveno otevírání dokladů s poškozenou přílohou bez dat.

2016.1.4

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.4 (1. 2. 2016)

Legislativní změny:

 • Byla aktualizována výše minimální mzdy a minimální hodinové mzdy, hranice pro uplatnění solidární daně, výše redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc, výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
 • Při výpočtu mezd je u zaměstnance účastnícího se II. pilíře důchodového spoření je zobrazeno upozornění na zrušení tohoto pilíře.
 • Standardní účtová osnova pro podnikatele aktualizována pro rok 2016.

Novinky:

 • Je možné načítat bankovní výpisy Tatra banky a UniCredit Bank ve formátu XML – Camt.053.
 • Na přehledech faktur přijatých a vydaných, bankovních, pokladních a interních dokladů, ostatních závazků a pohledávek, dokladů prodejní kasy a vzájemných zápočtů je dostupná funkce Hromadná změna pro sloupec Řádek kontrolního hlášení DPH.

Vylepšení:

 • Mezi specifické řádky ABRA FlexiBee pro kontrolní hlášení DPH byly přidány nové řádky A.4-5.AUTO a řádek B.2-3.AUTO, které při vytváření kontrolního hlášení zajišťují automatické přiřazení do správných řádků A.4., A.5. a B.2., B.3. podle celkové částky dokladu a uvedeného DIČ obchodního partnera.
 • Při vyplnění řádku přiznání DPH, který nemá vliv na DPH (000P, 000U), je automaticky nastaven odpovídající řádek kontrolního hlášení bez vlivu na DPH.
 • Při přípravě kontrolního hlášení DPH je kontrolována existence dokladů s položkami, které mají nastavený odlišný řádek kontrolního hlášení DPH, přestože je nastavené kopírování této hodnoty z hlavičky dokladu.
 • Pro pokladní a bankovní doklady bylo přidáno pole Číslo souhrnné, které bylo naplněno hodnotami ze stávajícího pole Číslo došlé. Hodnoty pole Číslo souhrnné se nyní používají v některých případech místo hodnot z pole Číslo došlé.
 • Pro pokladní a bankovní doklady bylo přidáno pole Datum uplatnění zdanitelného plnění.
 • Číselník států byl rozšířen o pole Finanční úřad a jeho Územní pracoviště. Jsou-li tato pole vyplněna, mají při přípravě kontrolní hlášení DPH přednost před hodnotami příslušných polí v Nastavení firmy.
 • Přehledové zobrazení položek dokladů pro kontrolní hlášení i položek dokladů bez vyplněného řádku kontrolního hlášení je rozšířeno o sloupec Řádky přiznání DPH.
 • Přehledové zobrazení účetního výstupu Podklady pro DPH je rozšířeno o sloupec Řádek kontrolního hlášení DPH.
 • Odběratelské smlouvy byly rozšířeny o pole Číslo došlé.
 • Prostřednictvím REST API je možné načítat řádky kontrolního hlášení v evidenci cleneni-kontrolni-hlaseni.

Opravy chyb:

 • Při změně typu dokladu znamenající i změnu řádku kontrolního hlášení DPH dochází k promítnutí této změny i na jednotlivé položky dokladu.
 • Opraveno uvádění DIČ firmy se slovenskou legislativou při vytváření kontrolního hlášení DPH. Nyní se použije DIČ uvedené v číselníku států u státu, pro který je kontrolní hlášení vytvářeno, jinak z nastavení firmy.
 • Opravena kontrola celkové částky dokladu vůči zvolenému řádku kontrolního hlášení DPH pro firmy se slovenskou legislativou.
 • Při vytváření kontrolního hlášení DPH jsou brána v potaz i čísla došlá uvedená u bankovních, pokladních a interních dokladů.
 • Opraveno uvádění státu v hlavičce kontrolního hlášení DPH.
 • Při hledání položek dokladů, které nemají uvedený řádek kontrolního hlášení DPH, jsou vynechávány textové položky.
 • Číslo došlé na dokladu hotovostní úhrady faktury přijaté či faktury vydané je nyní nastavováno na hodnotu z čísla došlého faktury.
 • Opraven text chybového hlášení, které se objevilo při pokusu o import faktury přijaté bez vyplněné hodnoty v poli Číslo došlé.
 • Opraveno nastavování data zdanitelného plnění u vytvářeného dobropisu, aby datum zůstalo nevyplněné.
 • Přidána kontrola, že datum uplatnění zdanitelného plnění dokladu nepředchází datu přijetí dokladu.
 • Opraveno nastavování data uskutečnění zdanitelného plnění při importu v XML, pokud není toto datum uvedeno.
 • Opraven import faktury přijaté v XML při rozdílných datech zdanitelného plnění a uplatnění zdanitelného plnění.
 • Opravena kontrola hodnoty data zdanitelného plnění vůči aktuálnímu času při vytváření a úpravě faktury přijaté.
 • Opraveno zahrnutí položky automatického zaokrouhlení do částek uvedených na dokladu v části Rekapitulace DPH v případě, kdy položka není zahrnována do DPH.
 • Opraveno vytváření faktury vydané formou fakturace vybrané objednávky.
 • Opraveno vytváření faktury na základě dodavatelské smlouvy a nastavení data zdanitelného plnění.
 • Opravena kontrola bránící zápornému stavu skladu v aktuálním účetním období.
 • Odstraněna chyba bránící vystavit dobropis k faktuře přijaté vystavené v předešlém účetním období a s položkami včetně výrobních čísel.
 • Odstraněna chyba při přidávání položky do rozúčtování dokladu, jehož stát DPH nemá žádný záznam v číselníku sazeb DPH.
 • Opraveno nastavení několika kalendářních dat pomocného interního dokladu pro zvláštní úpravu uplatnění DPH na základě přijetí platby.
 • Pro firmu se slovenskou legislativou registrovanou k DPH v Česku je zpřístupněn číselník Seznam zboží v režimu přenesení DPH a pole kódu přenesené daňové povinnosti na dokladech.
 • Opraveno uvedení částek v upozornění na prodejní cenu nižší než nákupní pro firmu se slovenskou legislativou fakturující do Česka v korunách českých.
 • Při importu faktury z formátu ISDOC je kontrolována unikátnost dokladu.
 • V účetních výstupech Podklady pro DPH, Kontrolní hlášení DPH a Účetní deník byla opravena funkce Otevřít doklad.
 • Opraveny hodnoty a překlad tiskové sestavy Doklad pro klienta bez DPH objednávky vydané tištěné v jiných jazycích než v českém.
 • Opraveno načítání bankovního výpisu Raiffeisenbank ve formátu MultiCash v případě výskytu méně častých oddělovačů polí názvu a poznámky.
 • Opraveno zaúčtování bagatelních přeplatků v ostatních závazcích při automatickém párování úhrad.
 • Při vytváření Přílohy k žádosti o nemocenské jsou příjmy uváděny pouze ze zvoleného pracovního poměru.
 • Opraveno vkládání jména pracovníka, který vytvořil Přehled o výši pojistného (PVPOJ), do formátu XML.
 • Export do PDF byl ve webovém rozhraní ve výchozím stavu omezen na 100 dokladů, resp. 1000 záznamů. Pro export všech dokladů či záznamů je možné nastavit v adrese limit na hodnotu 0.
 • Opraveno ukládání přílohy vytvářené přes REST API bez uvedení atributu „encoding“.
 • Vylepšeno chování aplikace při pokusu obnovit zálohu firmy určené ID obsahujícím nepovolené velké písmeno.
 • Přidávání kódu přenesené daňové povinnosti č. 3 upraveno pro potřeby instalací, na kterých byl tento kód přidán v předstihu ručně.

2016.1.3

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.3 (19. 1. 2016)

Opravy chyb:

 • Opravena chyba způsobující zahrnutí položek dokladu s nevyplněnými poli Intrastatu do výstupu pro Intrastat.

2016.1.2

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.2 (8. 1. 2016)

Vylepšení:

 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění je na fakturách přijatých a ostatních závazcích vyplňováno hodnotou data zvoleného v nastavení firmy (Moduly ~ Nákup ~ Nákup).
 • Do kontrolního hlášení se nyní může přenášet číslo došlé faktury i z faktur vydaných a ostatních pohledávek.

Opravy chyb:

 • Upravena kontrola celkové částky dokladu vůči zvolenému řádku kontrolního hlášení, aby nedocházelo k jejímu předčasnému provedení při zahájení vytváření dokladu.
 • Při změně firmy protistrany na dokladu dochází k opětovnému vyhodnocení a nastavení odpovídajícího řádku DPH.
 • Opraveno navrhování názvů datových souborů v průvodci číslováním balíků
 • Odstraněna chyba při přidávání položky ceníku s víceřádkovým názvem do inventury.
 • V tiskových sestavách Seznam vydaných faktur (saldo) a Seznam přijatých faktur (saldo) pro jedinou firmu bylo odstraněno vícenásobné uvedení zkratky firmy.
 • V tiskové sestavě Seznam skladových dokladů bylo upraveno zobrazení čísel skladových dokladů.
 • Import z formátu Microsoft Excel (XLS) nyní buňky typu „chyba“ ignoruje.
 • Odstraněna chyba, která při pokusu o přístup na URL s nepřímým identifikátorem přes REST API vedla k nekonečné smyčce přesměrování.
 • Opraveno hromadné čtení z evidence cenik při přístupu přes REST API.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.

2016.1.1

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.1 (5. 1. 2016)

Opravy chyb:

 • Opraveno uvádění typu subjektu v XML exportu kontrolního hlášení.
 • Opraven import dokladu a položky dokladu se zadaným řádkem kontrolního hlášení, aby zohledňoval i stát řádku.
 • Opraveno přesměrování požadavku HTTP bez uvedení portu metodou GET na objekt určený nepřímým identifikátorem, které chybně končilo na portu 80.
 • Odstraněna chyba bránící zobrazení ceníku v okamžiku, kdy v aktuálním účetním období není žádný platný sklad.
 • Karta Automatické operace v Nastavení firmy byla rozdělena na záložky Typy dokladů, Účty zaokrouhlení a Zvláštní režim DPH.

2016.1

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1 (1. 1. 2016)

Legislativní změny:

 • Kontrolní hlášení k DPH. Aplikace umožňuje uživateli zvolit a evidovat příslušný řádek formuláře kontrolního hlášení pro typů dokladů, samotné doklady i jejich položky. Připraven je průvodce vytvořením kontrolního hlášení, který před sestavením XML kontrolního hlášení upozorní na případné doklady bez vyplněného řádku. Na řádek kontrolního hlášení je pamatováno i ve službě Rozúčtování dokladu.

  Nastavení aplikace, řádky specifické pro FlexiBee, princip vytváření dokladů a vytváření samotného kontrolního hlášení je vysvětleno v nápovědě aplikace, v kapitole Kontrolní hlášení.

  V souvislosti s kontrolním hlášením bylo do nastavení firmy přidáno pole pro datovou schránku firmy a dále pro modul Nákup určení pole na faktuře přijaté, podle kterého má být nastaveno na dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění.

 • Osobitná úprava DPH na Slovensku. Pro firmy se slovenskou legislativou a firmy registrované k DPH na Slovensku je připravena podpora zvláštní úpravy uplatňování DPH na základě přijetí platby za dodání zboží nebo služby na základě novely zákona č. 222/2004 Z.z. V nastavení firmy je možné nastavit, že je firma registrovaná ke zvláštnímu režimu DPH. Hodnota se automaticky přenáší na vytvářené faktury a další doklady, informace o zvláštním režimu DPH se objevuje na tištěných fakturách a především jsou zvláštní režim DPH u dokladů zohledněn v sestavách Podklady DPH a Přiznání k DPH.
 • Přidán nový kód přenesené daňové povinnosti § 92d – dodání nemovité věci, který je zaveden od 1. 1. 2016.
 • Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění byl aktualizován pro rok 2015.

Novinky:

 • Doplněn byl plně automatický režim rezervací, tj. automatické vytvoření rezervace zboží při vytvoření objednávky i při naskladnění objednaného zboží. Plně automatický režim rezervací je možné aktivovat v Nastavení firmy pro modul Prodej.
 • Přidána služba Rozúčtovat vedlejší náklady pro Intrastat a evidence těchto nákladů na položkách dokladů. Díky službě a evidenci je možné snadno rozpočítat vedlejší náklady na dopravu na jednotlivé položky dokladu (s ohledem na jejich cenu či jejich množství) a řádně je vykázat.

Vylepšení:

 • Do dialogu pro výběr firmy přibyla možnost filtrování účtovaných firem podle zadaného řetězce.
 • Formulář státu byl přepracován pro větší přehlednost. Současně byla ke státům doplněna mezinárodní telefonní předvolba (pro evropské státy byly nastaveny příslušné hodnoty), používaná měna (hodnoty byly doplněny podle číselníku měn) a zkrácený název státu dle číselníku zemí Ministerstva financí.
 • Pro aplikace propojené s registrační pokladnou nabízí Průvodce zaúčtováním prodejek nově možnost provést na pokladně denní uzávěrku. Funkci je vzhledem k omezením knihoven společnosti ELCOM možné používat pouze v aplikaci běžící na 32bitové Javě.
 • Do nápovědy byly od verze 2015.4.0 přidány kapitoly popisující Přehled změn záznamu, Intrastat, Průvodce číslováním balíků, Export e-faktury ve formátu ISDOC, Nastavení fiskální pokladny ELCOM, Import ceníku do fiskální pokladny ELCOM a Licence.

Opravy chyb:

 • Opraven výpočet mzdy pro pracovní poměr statutární orgánu, který je daňovým rezidentem v jiném než členském státu Evropské unie. Byl zaveden nový typ pracovního poměru 6-ODM. NEREZ. VNE EU.
 • V Aktualizaci mezd byl změněn název sloupce Spoření na Srážky.
 • Při exportu faktury do formátu EDI je vyplňován EAN fakturačního místa a to hodnotou uvedenou v poli EAN na záložce Poštovní adresa firmy v adresáři.
 • Zaokrouhlení dokladu importovaného z formátu ISDOC není ignorováno a je načítáno.
 • Zpřísněna kontrola přidávání položek k inventuře v jiném účetním období a opraven výběr skladových karet při generování dokladu.
 • Opravena kontrola bránící vzniku záporného stavu skladu při povoleném generování požadavků na výdej a kopírování dokladů či přidávání položky k dokladu.
 • K přijatým objednávkám, které jsou ve stavech Hotovo, Vydáno/Přijato či Storno, nejsou vytvářeny rezervace zboží.
 • Vytváření rezervací zboží opraveno v případě kombinace požadovaného vytváření požadavků na výdej s požadavkem rezervování zboží při vytváření objednávky a s povolenou rezervací zboží do záporu.
 • Opravena automatická rezervace zboží při kopírování přijaté objednávky a zakázaném rezervování zboží do záporu.
 • Opraven výpočet procenta realizovatelnosti u objednávek přijatých, který mohl vracet nadhodnocené hodnoty při existenci více objednávek firmy.
 • Opraveno generování hromadné objednávky vydané s ohledem na správné nastavování stavu objednávek přijatých, které dříve mohlo vést k opakovanému zahrnují objednávek přijatých. Opravená funkčnost brání projevu chyby pouze na nově vzniklých objednávkách.
 • Opraveno vytváření převodky zboží s evidovaným výrobními čísly a aktivní kontrolou jedinečnosti výrobních čísel prostřednictvím REST API.
 • Opraveno vybírání výrobních čísel při vytváření dobropisu k přijaté faktuře.
 • Při pokusu použít prodejní kasu v ABRA FlexiBee, které je spuštěné na 64bitové Javě, v kombinaci s 32bitovými knihovnami společnosti ELCOM, je uživatel upozorněn na vzájemnou nekompatibilitu.
 • Do tiskových sestav Peněžní deník a Výkaz daňové evidence byla doplněna data počátku a konce zvoleného období, pro které je tisková sestava vytvořena.
 • Do účetního výstupu Souhrnné hlášení k DPH ve formátu XML je vkládán státu podávajícího daňového subjektu.
 • Opraven výběr dokladů zahrnutých do výkazu Intrastatu podle státu odběratele, státu určení a státu odesilatele.
 • Opraveno zahrnování dobropisů do položek výkazu Intrastatu dle skutečného pohyby zboží přes hranice.
 • V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení v České republice byl přejmenována slovenská obdoba na Kontrolní výkaz DPH (slovenský přehled).
 • Do pole Poradové číslo faktúry v kontrolního výkazu se pro ostatní závazky přenáší číslo došlého dokladu.
 • Opravena funkce Stav majetku k datu, která pro majetek s daňovými odpisy a částečným vyřazením mohla vracet chybná čísla.
 • Do evidence událostí majetku přidán sloupeček Částka daňová pro zajištění správného počítání daňových odpisů. Sloupeček Zůstatek byl přejmenován na Částka účetní. Současně byla upravena tisková sestava Majetek (Daňové odpisy, Události, Účetní odpisy).
 • Ve webovém rozhraní opravena úprava položek faktur.
 • Ve webovém rozhraní odstraněno zobrazování pole pro výběr skladu před zvolením skladové ceníkové položky a obnovena možnost změnit položku z ceníkové na neceníkovou.
 • Ze zobrazení účetního deníku ve webovém rozhraní byly odstraněny nefunkční odkazy.
 • Odstraněna chyba při zaokrouhlování kurzových rozdílů způsobující v některých vzácných případech haléřový rozdíl mezi úhradou v eurech a úhradou v korunách českých.
 • Uživateli typu REST API je zamezeno přihlášení do webového rozhraní a do klientské aplikace.
 • Odstraněna chyba, která bránila vyřízení požadavku na data ceníku prostřednictvím REST API, pokud uživatel neměl přístup do žádného skladu.
 • Bylo opraveno nastavení stavu zaúčtování bezpoložkového dokladu v případě nevyplněného účtu druhé snížené sazby DPH a zadání částky v této sazbě.
 • Při kopírování dokladu je přenášeno i pole řádku kontrolního výkazu.
 • Nabízené doklady pro vytváření upomínek byly omezeny na faktury vydané (bez vydaných dobropisů) a přijaté dobropisy.
 • Bylo zrychleno načítání dat o firmách z rejstříků na server využívaný funkcemi Aktualizovat z internetu a Aktualizovat vše, což může zkrátit dobu mezi provedením změny v rejstříku a jejím promítnutím do vašich dat v adresáři.
 • Funkce přepnutí zámku dokladu do stavu Prohlédnuto je vedle uživatelů s rolí účetní a mzdová účetní nabízena nově uživatelům s rolí administrátora. Pro ostatní uživatele se tlačítko funkce přestalo zobrazovat.
 • Číselník PSČ pro dopravce Geis CZ s.r.o. byl aktualizován.
 • Byla aktualizována platnost klíče podepisujícího repositář s balíčky FlexiBee pro Debian. Uživatele žádáme o ruční aktualizaci klíče příkazem uvedeným v Instalační příručce pro Debian v části Stažení klíče.