2016.1.10

Přehled změn ve FlexiBee 2016.1.10 (19. 2. 2016)

Opravy chyb:

  • Datum uplatnění zdanitelného plnění je možné zadat až tři roky dopředu.
  • Pro firmy registrované k DPH i v jiných státech než Česku a Slovensku jsou řádky přiznání DPH a řádky kontrolního hlášení DPH při fakturaci do těchto jiných států nabízeny podle státu legislativy. Obdobně jsou řádky DPH a kontrolního hlášení DPH kontrolovány při importu dokladů.
  • Při objednávce do minima jsou ignorované předchozí již hotové objednávky.
  • Zrušeno filtrování nabízených řádků kontrolního hlášení DPH dle typu pohybu dokladu.