2016.4.1

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.1 (13. 10. 2016)

Nové funkce:

  • Pomocí REST API je nyní možné aktualizovat stavy ceníku. Pracuje se s nimi podobně jako se štítky.

Vylepšení:

  • Přejmenování evidence Osobní certifikáty na obecnější název Certifikáty. Evidence slouží také pro správu certifikátů pro EET.
  • Import certifikátů doplněn o podporu formátu DER s příponami .der a .cer.

Opravy chyb:

  • Oprava nastavení výchozího způsobu zaokrouhlování DPH a celkových částek na typech dokladů vydaných faktur a přijatých objednávek. Oprava ovlivňuje pouze nově zakládané účetní jednotky, kdy se DPH zaokrouhluje matematicky na setiny a celková částka dokladů na jednotky (v případě SK legislativy také na setiny).
  • Funkce Spárovat nad dokladem v Bance nebo Pokladně nenabízela žádné doklady ke spárování.
  • Nefungoval příjem výrobních čísel pro položky sad a kompletů zadaných na dobropisu vydané faktury.
  • Zavírání okna s příkazem k úhradě končilo chybou.
  • Chybné vytvoření pokladního dokladu službou Hotovostní úhrada při aktivním odesílání tržeb do EET.
  • Ošetření výjimky, která mohla nastat při vymazávání podřízeného záznamu (např. položky dokladu).
  • Aktualizace FlexiBee na Mac OS X 10.10 (a starších) mohla zhavarovat během aktualizace PostgreSQL databáze na nově instalovanou verzi 9.4.