2016.4.12

Přehled změn ve FlexiBee 2016.4.12 (17. 1. 2017)

Vylepšení:

  • REST-API dotazy pro získání obsahu přílohy (/priloha/{id}/content) nebo obrázkového náhledu k ceníku (/cenik/{id}/thumbnail) byly považovány za požadavky WUI a pokaždé se vytvářelo autentizační sezení. Nyní jsou tyto dotazy klasifikovány jako API požadavky, podobně jako dotazy na data ve formátu XML či JSON.

Opravy chyb:

  • Na položce přijaté objednávky nebylo možné uživatelsky měnit počet rezervovaných kusů. Počet se automaticky vracel na maximální rezervovatelné množství.
  • Kontrola odeslání všech dokladů do EET při zavírání záložky nebo aplikace někdy končila chybou.