2018.2.3

Přehled změn ve FlexiBee (4. 7. 2018)

Legislativní změny:

 • Vylepšení a opravy funkcí pro podporu GDPR nařízení:
  • Nová služba Anonymizace na vybraném záznamu anonymizuje hodnoty osobních údajů, pro které neexistuje platný účel. Nepovinné hodnoty jsou smazány. Povinné hodnoty jsou nahrazeny anonymizační hodnotou ***NN. Pokud je anonymizace spuštěna nad záznamem Adresy firmy jsou anonymizovány také záznamy, ve kterých je adresa použita.
  • V Definici účelu nejsou dále ve Výskytu údajů podporovány agendy Položka inkasa a Položka příkazu k úhradě.
  • Účely jsou platné včetně posledního dne platnosti Platí do.
  • Akce Ukončit v agendě Účely ukončuje účely nastavením hodnoty Platí do na den před dnem ukončení. Akce již nenastavuje příznak Vyřešeno. Příznak Vyřešeno nově nastavuje služba Anonymizace u účelů anonymizovaného záznamu, které byly v době anonymizace neplatné.
  • Volba „Vybírat ze všech polí agendy“ na kartě Výskyt údajů v Definici účelu rozšiřuje základní nabídku polí agendy pouze o pole, která jsou datového typu textový řetězec. Dříve byla nabízena všechna zbývající pole agendy.
  • Položky v okně Kontrola GDPR lze Otevřít ke čtení nebo Změnit v závislosti na právech uživatele k záznamu nebo stavu záznamu.
  • Požadavky subjektů údajů mnohou nově nabývat stavů Nový, Rozpracovaný nebo Uzavřený. Původní jediný stav Čeká byl nahrazen stavem Nový.

Vylepšení:

 • Objednávky z EDI umožňují importovat ceníkové položky v jiných měrných jednotkách než v kusech. Alternativní měrné jednotky je potřeba definovat v Ceníku na záložce Další specifikace sekci Balení. Do pole Kód nebo název (původně Název) je nutné zadat EDI kód měrné jednotky.
 • Doplnění automatického importu EDI o informace o průběhu importu, výsledku importu a detailnější popis případných chyb při importu.
 • Optimalizace kontroly stavu skladu při dodatečném zadávání dokladů do předchozích období. Kontrola nově počítá s dobropisy a ceníkovými sadami.
 • API požadavky s neplatnou HTTP autentizací končí chybou 401. Již se nezkouší další způsoby autentizace.

Opravy chyb:

 • Import EDI umožňuje importovat také objednávky, které obsahují neskladové ceníkové položky.
 • Ošetřen případ, kdy aplikace z důvodu přerušení komunikace s připojeným platebním terminálem nezaznamenala proběhlou platbu kartou a skončila chybou na vypršelý časový limit. Nyní je proběhlá platba kartou automaticky dodatečně ověřena. Uživatel je o této situaci informován příslušnou hláškou.