2018.2.7.3

Přehled změn ve FlexiBee (7. 12. 2018)

Opravy chyb:

  • Opravy REST-API:
    • V důsledku interních úprav XML importérů (ve verzi 2018.2.7) došlo v některých situacích k odlišnému zpracování importu položek. To mohlo vést až k chybám importu: nevyplněná hodnota Řádek DPH nebo Zadaná hodnota {X} vlastnosti {V} se liší od vypočtené hodnoty {Y}.
    • Importy položek dokladů používaly jako výchozí typ nově vytvářené položky naposledy použitý Typ položky uložený pro daného API uživatele. To způsobovalo neočekávané chování API. Výchozí typ položky je nyní čistě závislý na evidenci.