2018.2.7.4

Přehled změn ve FlexiBee (17. 1. 2019)

Vylepšení:

  • Inicializace následujícího účetního období:
    • Nově je možné vynechat přecenění neuhrazených dokladů:
      Nová volba účetní uzávěrky - Provést přecenění neuhrazených dokladů
    • Navíc bylo přecenění významně zrychleno a zobrazuje detailní průběh jednotlivých kroků.