2018.2.5

Přehled změn ve FlexiBee (29. 8. 2018)

Vylepšení:

 • V ceníku je možné zadávat záporné ceny. Lze využít například pro evidování slevových poukazů.
 • Změna a rozšíření bankovních formátů pro PayPal zohledňující změny formátování dat ve výpisech:
  • původní formát PayPal byl přejmenován na PayPal (CZ formát data [31. 12. 2018]) a očekává český způsob zápisu,
  • nový formát PayPal (UK formát data [31/12/2018]) pro anglický způsob zápisu,
  • nový formát PayPal (US formát data [12/31/2018]) pro americký způsob zápisu,
  • přidána možnost nastavit libovolný formát data pomocí pokročilé parametrizace.

Opravy chyb:

 • Úprava licenčního systému tak, aby funkčnost kontroly licencí nebyla časově omezená.
 • Opravy automatického přednastavení šarže a expirace z verze 2018.2.4:
  • Nabídky šarží a expirací jsou nyní za všech okolností seřazené. Vždy se přednastavuje nejbližší expirace.
  • U existujících dokladů se na položce automaticky doplňuje šarže a expirace pouze, pokud jsou šarže i expirace prázdné a pokud došlo ke změně ceníku nebo skladu.
  • Průvodce služby Vytvořit vydanou fakturu z objednávky nyní vyplní nejstarší expiraci jen pokud má dostatečné disponibilní množství na pokrytí objednávky, jinak nechává výběr na uživateli.
 • Elektronický příkaz k úhradě ve formátu Citibank direct s položkami bez zdrojových dokladů nebyl validní.
 • V personalistice bylo umožněno vymazat heslo zaměstnance.
 • Zpřístupnění prodloužené délky kódů na položkách dokladů také v klientské aplikaci (změna z verze 2018.2.4).
 • Oprava kódování diakritiky v Uživatelských transformacích projevující se na systémech nepoužívající UTF-8.