2018.2.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (18. 5. 2018)

Legislativa:

 • Nová funkčnost pro podporu GDPR nařízení:
  • Po aktivaci volby Zpracování GDPR v Nastavení firmyAutom. operaceGDPR se v hlavním menu aplikace zobrazí sekce GDPR:
   • Účely,
   • Evidence požadavků,
   • Definice účelů.
  • V jednotlivých agendách je možnost nahlédnout do účelů, které se vážou ke konkrétnímu záznamu. Jste tak schopni říct, jaké účely Vás opravňují data uchovávat (tlačítko Účely).
  • V každé agendě, která má podporu GDPR, přibude také možnost zobrazit data, ke kterým neexistuje souhlas ke zpracování (tlačítko nebo služba Zkontrolovat GDPR).
  • Předem jsme označili systémová pole, ve kterých se z podstaty věci objevují osobní údaje. Navíc Vám dovolujeme definici libovolně rozšířit – agenda Definice účelů.
  • Agenda Účely slouží pro rychlý přehled všech účelů napříč systémem. Umožní dohledat již neplatné účely a provést potřebnou akci: výmaz, anonymizace, prodloužení, …
  • Agenda Evidence požadavků slouží jako důkazní evidence. Zde se evidují jednotlivé požadavky, které vyplývají z práv subjektů: oprava, výmaz, omezení zpracování, …
  • Podpora GDPR v REST-API:
   • Nové evidence ucel, definice-ucelu.
   • Možnost manuálního vytváření účelů v podporovaných evidencích.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Oprava obnovování záloh na linuxu. Po aktualizaci balíčku postgresql na novější verzi přestalo fungovat rozpoznání souboru se zálohou a aplikace hlásila chybu „Soubor není soubor se zálohou firmy – nenalezen identifikační řetězec v jeho hlavičce.“
 • V REST-API nebylo možné vytvářet skladový doklad typu Výdej pro převodku pokud měl rovnou nastaven Stav dokladu hodnotou stavSklad.prevodka (= převod byl dokončen).
 • Pro zašifrovaná PDF (výplatní pásky) otevřená uživatelským heslem byl povolen tisk.