2018.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (31. 7. 2018)

Vylepšení:

 • Automatické přednastavení nejbližší expirace a k ní příslušné šarže dostupné na skladě při editaci položky dokladu. K přednastavení dochází po výběru ceníku s aktivní evidencí expirací / šarží.
  • Nedostatky a chyby v této nové funkčnosti opravujeme ve verzi 2018.2.5.
 • Vylepšení a úpravy importérů zpráv EDI komunikace:
  • Bylo zrušeno neomezené načítání textů na koncích hlavičkových (HDR) a položkových (LIN) řádek prováděné u většiny EDI zpráv. Texty se načítaly do dokladového pole Popis a položkového pole Název položky. Toto chování způsobovalo chyby importu EDI zpráv v novějších specifikacích, protože přidané informace na konci řádek mohly překročit maximální velikost daného textového pole.
   Původní chování lze v případě potřeby obnovit s využitím pokročilé parametrizace, resp. nastavením jednotlivých parametrů paramEDIImportHDRNeomezenePosledniPole pro hlavičky dokladů a paramEDIImportLINNeomezenePosledniPole pro položky na hodnotu „true“. Načítaný text se v takovém případě zkracuje na maximální délku daného textového pole.
  • Maximální délka kódu položek dokladů byla prodloužena z 20 na 30 znaků. To umožňuje import EDI dokladů s položkami využívající maximální možnou délku Čísla zboží dodavatele (25 znaků). Při exportu dokladů do EDI zprávy se Kód položky ořezává na max. délku 25 znaků.
   • Prodloužená délká kodů byla zpřístupněna pro klientskou aplikaci nedopatřením až ve verzi 2018.2.5.
  • Podpora importu cen z objednávek (EDI zpráva ORDERS). Import nyní z EDI zprávy načítá měnu objednávky a Informativní jednotkovou nákupní cenu (bez DPH) jednotlivých položek do pole Cena Mj.
  • V importu faktur (EDI zpráva INVOIC) lze pokročilým parametrem paramEDIFAPSaveOrderNr, nastaveným na hodnotu „true“, aktivovat načítání hodnoty Číslo objednávky zákazníka z položkových řádek (LIN). Hodnota se ukládá do pole Poznámka na položce faktury přijaté ve formátu:
   { Nepřepisovat / Don't modify: $EDI_ORDER_NR=<číslo objednávky> }

Opravy chyb:

 • Oprava výpočtu ceny na výdejce (nebo položce faktury vydané) v případě naskladnění položky příjemkou v cizí měně s kurzovým množství >1. Chyba se projevila pouze při FIFO metodě oceňování zásob, pokud byl výdej krytý částečně využitou příjemkou.
 • Jakákoliv změna na položce objednávky vyvolávala aktualizaci existující rezervace, čímž se nevhodným způsobem změnilo i její pořadí. Nyní k aktualizaci rezervace dochází pouze při změně atributu majícím přímý vliv na rezervované zboží.
 • Opravena chyba „Nepodařilo se vygenerovat soubor PDF“, která nastala při pokusu o odeslání faktury typu dodací list mailem z aplikace.
 • Volba hodnoty Nomenklatura v nastavení Intrastatu na ceníku současně přednastavovala i hodnotu Kód sledovanosti druhu nesmyslně posledním dvoučíslím z kódu nomenklatury. Toto pole slouží pro vstup doplňkového kódu zboží (statistický znak) a je třeba jej vyplnit ručně dle aktuálně platného číselníku Celní správy.
 • Tiskový formulář Regálové štítky (Zebra, 50×30 mm) nerespektoval nastavení Typu ceny na ceníku.
 • U neodepisovaného drobného majetku se v některých případech nevyplňovalo datum vyřazení do pole Vyřazeno.
 • Oprava zobrazování dialogů na macOS, kde docházelo k vykreslení dialogů pod hlavní okno aplikace.