2018.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (31. 1. 2018)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2018. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Byl aktualizován limit nároku na výplatu bonusu. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Změna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Zavedení nové nepřítomnosti tzv. otcovská. Uplatňování srážkové daně u jiných příjmů ze závislé činnosti do 2500 Kč v případě nepodepsaného prohlášení poplatníka daně.
 • Aktualizace formulářů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech 2018 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 26) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 5),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2017 (MFin 5460/1 – vzor č. 22),
  • Příloha k žádosti o dávku 2017 (NEMPRI17_v10).
 • (Slovensko) Aktualizováno generování Přiznání DPH v elektronické podobě v roce 2018 pro aplikaci eDANE.

Nové funkce:

 • Nový způsob aktualizace číselníků PSČ pro Geis CZ s.r.o. Aktualizace číselníků dopravce již není závislá na vydání nové verze FlexiBee, číselníky se aktualizují automaticky z internetu. Současně byla přidána služba Dopravci balíků – importovat číselníky, která umožňuje aktualizovat číselníky manuálně.

Vylepšení:

 • Zrychlení dotahování externích identifikátorů v REST-API dotazech. Čtení velkých seznamů (např. adresáře s parametrem limit=0) trvalo bez vynechání ext.id. (parametr no-ext-ids=true) řádově minuty. Nyní dotaz trvá řádově sekundy.
 • Zrychlení načítání cenových úrovní na záložce Cenové úrovně na Ceníku.
 • Služba pro párování plateb Automatická tvorba spojení úhrady (Dragon) byla přejmenována na Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá).
  Nově je tato služba dostupná v REST-API voláním POST nebo PUT metody na adresu /c/{firma}/banka/automaticke-parovani-pokrocile.
 • Pokročilou parametrizací (paramDuplCislaFaktur = true) je možné pro účetní výkaz Saldo aktivovat režim rozlišení úhrady faktur se shodným variabilním symbolem.
 • Vylepšení TLSA ověření při připojování klientské aplikace ke vzdálenému serveru. Pokud zabezpečené připojení nevyhoví kontrole, je zobrazeno varování.

Údržba:

 • Přidána podpora spouštění v běhovém prostředí Java 9.

Opravy chyb:

 • Oprava věty EET pro použité zboží, kdy je původní cena zboží na jedné položce a přirážka s daní na druhé.
 • Oprava validační kontroly pole Odměna / prémie je za [měsíc] v zadávání parametrů mzdové složky. Počet měsíců je možné zadávat pouze pro mimořádné odměny a to v hodnotách 6 nebo 12. Pro běžné odměny se počet měsíců nevyplňuje.
 • Nepřítomnost s chybně zadanou platností způsobovala vynechání následujících nepřítomností na mzdovém listě.
 • Oprava daňové evidence, kdy v některých případech docházelo k nežádoucímu slučování položek nespadajících do DE s hodnotou DPH. Aby se oprava projevila, je zapotřebí spustit servisní volbu Nástroje – Přepočet daňové evidence.
 • Služba Vytvořit hromadnou objednávku řeší konkurenční uživatelský přístup na položky přijatých objednávek v době zpracování hromadné objednávky. Pokud nastane souběžná změna ve vstupních datech, nebo jiná chyba, průvodce se vrací zpět a před dalším pokusem o vygenerování vydaných objednávek umožňuje pokračovat ve zpracování aktualizovaného vstupu.
  Analogicky platí to samé i pro službu Vytvořit hromadnou poptávku ze seznamu přijatých objednávek (poptávek).
 • Uživatel s právem zápisu do omezené skupiny skladů nemohl rozšířit skladové umístění Ceníku i na „svůj“ sklad, pokud byl již tento ceník přiřazen ke skladu, ke kterému neměl uživatel plný přístup.
 • Oprava přepočtu ceny výrobku na příjemce z výroby, pokud došlo k dodatečné změně ceny na příjemkách na sklad u položek použitých k výrobě (na základě kusovníku).
 • Opraveno chybné zobrazování českých znaků na uživatelských reportech s vlastní sadou lokalizačních textů. Chyba se projevovala pouze na OS Windows a byla způsobena kešováním reportů.