2018.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (15. 6. 2018)

Legislativa:

 • Služba Zkontrolovat GDPR, zobrazující pokrytí dat Účely, je nyní dostupná na Adresáři i všech ostatních agendách s podporou GDPR.
 • Pole Stát a WWW implicitně neoznačujeme jako GDPR pole s osobními informacemi.

Vylepšení:

 • Export faktur ve formátu EDI zapisuje, v případě dobropisu, referenční údaje o dobropisovaném dokladu nejen na hlavičkový řádek, ale také na všechny položkové řádky. Jedná se o pole:
  • Význam ref. čísla faktury,
  • Referenční číslo faktury,
  • Datum vztahující se k ref. číslu faktury.
 • Do pole Doprava a vyskladnění na dokladech lze nyní vkládat „neomezeně“ dlouhý text.

Opravy chyb:

 • Kompletní uzamčení položek dokončeného meziskladového převodu, z vylepšení verze 2018.1.2, nebyl dobrý nápad. Omlouváme se za způsobené komplikace!
  V této verzi jsme uzamčení výdejky / příjemky zmírnili tak, že je možné měnit položky obvyklým způsobem a nebo je lze stornovat. Akce pro přidání nebo vymazání položky však zůstaly i nadále zablokovány. Důvodem je, že ručně přidané položky nejsou navázány na položku protějšího dokladu. Mohou pak vznikat chyby na skladě (např. Přepočet skladu s provazbením položek meziskladového převodu počítá).
  Pokud jsou Vaše procesy takové, že potřebujete měnit meziskladové doklady až po dokončení převodu a dokážete si s případnými chybami poradit, existuje pokročilý parametr, kterým lze přidávání / mazání položek odblokovat.
 • Opravy načítání bankovních výpisů ve formátu MultiCash:
  • U banky Deutsche Bank nastával po nedávné aktualizaci formátu problém s načítáním transakce s kódem 835.
  • U banky Oberbank selhávalo načtení výpisu obsahující transakce typu poplatek (kódy 201, 202, 806, 808 nebo 809).
 • Import faktury v digitálně podepsaném formátu ISDOC mohl končit chybou v důsledku chybné práce s podpisovým klíčem.
 • Účetní výstup Neuhrazené pohledávky / závazky po splatnosti (podle firmy) se na OS Windows neplnil korektně pro firmy mající v názvu speciální znaky (např. znak '&').