2018.2.7

Přehled změn ve FlexiBee (20. 11. 2018)

Vylepšení:

 • Storno hromadné vydané objednávky (poptávky) se promítne do hodnot Objednat u dodavatele a Objednáno MJ zdrojových položek přijatých dokladů. Při následném volání služby Vytvořit hromadnou objednávku nebo Vytvořit hromadnou poptávku se tyto položky opět nabídnou k objednání.
 • Přidána možnost přenášet datum splatnosti dokladů do položek příkazů k úhradě vytvořených ze zdrojových dokladů:
  • do položek Příkazu k úhradě se přenáší data splatnosti ze zdrojových dokladů,
  • služba Odeslat spouští nového průvodce Odeslání příkazu k úhradě, kde lze volbou Datum splatnosti určit, zda se má použít datum splatnosti z hlavičky příkazu nebo z jednotlivých položek.
 • Do přehledu evidencí /evidence-list a atributů /properties byly přidány databázové informace pro usnadnění tvorby Uživatelských dotazů:
  • přehled evidencí rozšířen o Databázový název tabulky a případný Databázový filtr pro výběr dat náležející dané evidenci,
  • přehled atributů rozšířen o Databázový název sloupečku dané vlastnosti.
 • Robustnější spouštění služby na linuxových distribucích používající RPM balíčky. Ve verzi 2018.2.6 jsme započali zlepšování detekce a inicializace závislé služby postgresql, která si nyní lépe poradí i se souběžně nainstalovanou nedistribuční verzí PostgreSQL, speciálně na systémech se systemd.
 • Okno Chyba aplikace pro odeslání zprávy o chybě bylo rozšířeno o políčko pro zadání e-mailu odesílatele. Zadáním e-mailu a popsáním chyby bude zpráva o chybě zpracována s vyšší prioritou.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Realizace objednávky mohla vést spolu s chybným údajem v rezervacích (záporná rezervace) k uskutečnění výdeje ze skladu, aniž by byl pokrytý příjmem. Generování skladového dokladu bylo ošetřeno a nyní dojde k očekávanému vytvoření požadavku na výdej.
 • Opravy vytváření položek příjemky/výdejky související s automatickou aktualizací hodnot závislých polí:
  • změna Skladu, Množství, Střediska, Šarže, Expirace a Trvanlivosti na příjemce nezpůsobí automatické přepsání uživatelem zadané Ceny za MJ,
  • změna Ceníku, která vyvolá automatickou změnu Skladu, zaktualizuje také účet skladu (MD základu pro příjem, resp. D základu pro výdej),
  • změna Střediska na výdejce typu „Výdej pro fakturaci (ceny ručně)“ vyvolá aktualizaci Prodejní ceny a Marže (cenotvorba se závislostí na střediska).
 • Oprava chyby „deleted object would be re-saved by cascade“, ke které docházelo při složitějších API importech provádějící současné aktualizace více záznamů podléhající Zpracování GDPR, byla-li tato funkce zapnutá.
 • Oprava chyb skenování příloh, které se objevily s vydáním verze 2018.2.6:
  • nefungující skenování na počítačích macOS,
  • chybějící skenery v nabídce zařízení pro skenování na OS Windows.
 • Načtení bankovního výpisu ve formátu PayPal neimportovalo Variabilní symbol.
 • U bankovních výpisů vytvořených bez uvedení Čísla výpisu byla zrušena kontrola duplicity na základě čísla výpisu.