2019.2.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (5. 3. 2019)

Nové funkce:

 • V REST-API byla zpřístupněna nová evidence /prehled-zamestnancu, která odpovídá formuláři Přehled zaměstnanců v aplikaci (podmíněno licencí s modulem Personalistika a mzdy). Evidenci lze volat s URL parametry mesicOd a mesicDo vymezující měsíce, které má přehled obsahovat. V kombinaci s filtrací lze načíst data za 2. pololetí dotazem:
  /c/firma/prehled-zamestnancu/(rok=2018).xml?mesicOd=6&mesicDo=12

Vylepšení:

 • Rozšíření a vylepšení globální tabulkové filtrace:
  • Ukládání filtrů je rozšířeno o možnost uložení výběru sloupců a řazení.
  • Jako filtry lze ukládat i samotné výběry sloupců a nebo řazení bez definovaných podmínek filtru.
  • Uložení filtrace je nyní možné přímo ze stavové lišty právě aplikovaného filtru.
  • Nastavení filtrace umožňuje definovat podmínky filtru i pro skryté sloupce.
  • Pro větší přehlednost jsou sloupce rozděleny do bloků:
   • Aktivní filtry – sloupce, pro které jsou definované podmínky filtru,
   • Viditelné sloupce – ostatní vybrané sloupce v tabulkovém pohledu,
   • Skryté sloupce – sloupce, které nejsou viditelné v tabulkovém pohledu.
  • Kontextová nabídka pro výběr sloupců (aktivuje se pravým tlačítkem nad záhlavím tabulky) byla rozšířena o volbu Obnovení výchozího nastavení sloupců, která do tabulkového pohledu vrací původní výběr a řazení sloupců, jaké bylo při prvním spuštění aplikace.
 • Přihlašování do webového rozhraní z mobilních zařízení probíhá přihlašovacím HTML formulářem. Původně používaná HTTP Autentizace zabraňovala odhlášení přihlášeného uživatele.

Opravy chyb:

 • Faktura v CZK, zcela uhrazená úhradou v cizí měně se vzniklým kurzovým rozdílem, se již nezobrazuje jako částečně uhrazená ve výkazech Výpočet stav úhrad k datu a Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti s nedoplatkem rovnajícímu se vzniklému kurzovému rozdílu.
 • Opravy zohledňující nastavení Typ uživatele: Pouze pro čtení v evidenci Osoby a uživatelé:
  • Volba se nyní zohledňuje i pro licence v režimu Současně pracujících uživatelů, kde bude takovému uživateli v dané firmě umožněno pouze číst data.
  • Uživatel typu Pouze pro čtení nyní nemůže provádět dokladové akce Storno a Odeslat doklad do EET, vytvářet nebo mazat Uživatelské vazby ani provádět změny v Inventurách a generovat z ní skladové doklady.
 • Automatické založení zakázky při vytvoření objednávky v REST-API nepropisovalo zákazku na položky, třeba že měly nastaven příznak kopírování zakázky z hlavičky dokladu.