2019.2.3

Přehled změn ve FlexiBee (7. 6. 2019)

Upozornění: Díky změnám v databázi může být nasazování nové verze časově velmi náročné! Doporučujeme zvážit použití konfiguračního parametru autoUpgrade a provádění aktualizace ve vhodnou chvíli.

Legislativa:

 • Aktualizace formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.21.

Nové funkce:

 • Do nabídky Nástroje byla přidána položka Nastavení SMTP serveru umožňující pro firmu nastavit vlastní server pro odesílání e-mailů.

Vylepšení:

 • Výkonnostní optimalizace v SQL:
  • Zrychlení vytváření skladových dokladů, ukládání příkazů k úhradě, párování záloh. Projeví se především na větších databázích (~100 tisíce dokladů).
  • Zrychlení načítání externích identifikátorů v exportech API (zejména pro evidence s mnoha záznamy).
  • Další všeobecná zrychlení: načítání dokladových vazeb, práce s transakčními proměnnými (využíváno na mnoha místech aplikace).
 • Optimalizace a vylepšení Changes API:
  • Změny pro Changes API se interně ukládají do tabulky changelog, z které jsme odstranili nadbytečné sloupce tabulka, modul a uzivatel.
  • Naopak jsme přidali časovou značku změny — sloupec datcas — v API vypisovanou jako atribut timestamp:
   <faktura-vydana in-version="1" operation="create" timestamp="2019-01-01 00:00:00.0">
    <id>6</id>
    <id>code:VF1-0003/2017</id>
   </faktura-vydana>
   
  • Do Changes API se nyní zapisují pouze změny, které mají v API odpovídající evidenci. Dříve docházelo například ke zcela zbytečnému zapisování změn v uživatelském nastavení sloupců (databázová tabulka wcolumn).
  • Celkově je nyní Changes API rychlejší a zabírá cca o 25 % méně místa v databázi.
 • Přidána validace hodnot při importu pokročilých parametrů.

Opravy chyb:

 • Opravy a vylepšení stromu ceníku:
  • Oprava případných nekonzistencí v datech definující umístění uzlů (hladina, pořadí, cesta) ve stávajících stromech ceníku, které mohly vzniknou importem nebo úpravou stromu pomocí API (evidence strom).
  • V klientské aplikaci lze uzly stromu přesouvat pomocí drag-and-drop.
  • Vylepšení API pro manipulaci se stromem ceníku:
   • Lze vkládat nebo přesouvat uzly stromu s pořadím, které koliduje s jiným sousedním uzlem. Dojde k automatickému přečíslování pořadí již existujících uzlů a k aktualizaci cest všech podřízených uzlů.
   • Při smazání uzlu stromu ceníku se automaticky vymažou i všichni jeho potomci.
   • Vylepšení práce s více stromy. Aplikace zobrazuje pouze primární strom ceníku. Nejvýše jeden strom může být primární.
   • Zamezení vytvoření případné cyklické závislosti uzlů.
   • Uzly stromu (evidence /strom) se nyní primárně identifikují kódem.
 • Ve výsledku API dotazu, s definovanou vlastní úrovní detailu, mohlo dojít k ignorování některých vlastností pocházejících z relací. Například pro evidenci prodejka nebylo možné načíst vlastnost bspSkl přes relaci typDokl (detail=custom:typDokl(bspSkl)).
 • V přehledu položek v API /properties (např. pro faktura-vydana) byl opraven příznak řaditelnosti (Sortable) u počítaných položek, kterým byla tato schopnost dodatečně přidána.
 • V exportech do formátu XLS jsou u číselných hodnot odděleny i vyšší řády než pouze tisíce.