2019.3.0

Přehled změn ve FlexiBee (30. 9. 2019)

Legislativa:

 • Změny podle novely zákona o DPH ze dne 1.4.2019 s účinností od 1.10.2019:
  • Na dokladech s kartou Způsob zaokrouhlení přibyla nová volba Metoda zaokrouhlení. Byla přidána také na formuláře příslušných typů dokladů a na Formu úhrady.
  • Volba v nastavení firmy „Zaokrouhlení dokladu nezahrnovat do DPH“ má platnost pouze pro faktury, které mají zvolenou metodu zaokrouhlení „individuálně“.
  • Položky na dokladech s datem zdanitelného plnění (Datum zdaň. pl.) po začátku účinnosti novely nemohou použít Typ cenyvčetně DPH (koeficient)“.
  • Další informace o změnách můžete shlédnout ve videu:
 • Aktualizace XML výstupu Kontrolního hlášení dle nové struktury platné od 1.10.2019.

Nové funkce:

 • Na vystavované doklady na kartu Zaokrouhlení byla přidána volba Korekce DPH, která řídí generování položek dokladu Korekce rekapitulace DPH. Korekce vyrovnává jednotlivě pro každou sazbu rozdíl mezi součtem DPH jednotlivých položek a DPH vypočteném z celkové sumy za všechny položky.
 • Do tlačítkové lišty na kartě Sady a komplety v ceníku byla přidána nová funkce Kopírovat sadu, která umožňuje zkopírovat obsah jiné existující sady.
 • Nové funkce v Tabulkových pohledech:
  • Výběr řádků pomocí zaškrtávacích polí byl rozšířen o možnost vybírat řádky kliknutím kamkoli na řádek a současném podržení tlačítka Ctrl, pro označení jednoho řádku, nebo tlačítka Shift pro označení více řádků najednou.
  • Přidána možnost vložení obsahu vybrané buňky do schránky obvyklou klávesovou zkratkou Ctrl+C. Vybraná buňka je zvýrazněna podbarvením a rámečkem.
 • Vylepšení Párování plateb pomocí API:
  • V jednom párování lze bankou uhrazovat více faktur najednou.
  • Bankou v domácí měně lze uhrazovat i faktury v cizí měně. Banka se při párování automaticky převede do cizí měny v kurzu, který se rovná poměru částky banky v domácí měně ku součtu uhrazovaných částek faktur v cizí měně.
  • Při uvedení nového atributu castka v elementu <uhrazovanaFak> se z faktury uhradí pouze omezená částka.

Vylepšení:

 • Na účetní výstup Podklady DPH byl přidán sloupec Uplatnit. zdaň. pl..
 • Účty s obratem ale nulovými zůstatky se nezobrazovaly v účetních výstupech (Hlavní kniha, Obratová předvaha, Stavy účtů). Dříve byly vykazovány pouze v sestavě Pohyby na účtech.
 • Na formuláři Vazby byla z důvodu zrychlení a ochrany před rekurzí, nastavena maximální hloubka zanoření vazeb dokladů.
 • Služba Odpočet zálohy/ZDD na přidávání položek faktury vydané umožňuje vybrat více záloh nebo ZDD najednou.
 • Služba Vytvořit vydanou zálohu byla přidána do nabídky služeb na formuláři Přijaté objednávky.
 • Odstraněno „mizení“ okna interního prohlížeče. Navíc se pro otevřený interní prohlížeč zobrazuje na hlavním panelu operačního systému vlastní ikona.
 • Ve firemním Nastavení SMTP serveru lze zadat Výchozího odesilatele ve tvaru „Jméno Příjmení <mail@domena.cz>“. Odstraněny potíže s odesíláním mailu ze SMTP Seznam na adresáta Gmail.
 • Zvětšení výchozí velikosti okna Ruční tvorba spojení úhrady a uchování velikosti nastavené uživatelem.
 • Okno Průvodce generováním upomínek umožňuje měnit velikost a tu si po zavření okna zapamatovat.
 • Okno Vazby si uchovává velikost naposledy nastavenou uživatelem.

Opravy chyb:

 • Doklady odeslané mailem pomocí API obsahují všechny tiskové přílohy uvedené v Typu dokladu na kartě Tisk.
 • Mazání záznamů v API pomocí atributu action=”delete” ověřuje právo na mazání.
 • Kontrola zamykaných dokladů při Zamykání období nehlásí stornované doklady jako nezaúčtované.
 • Lze stornovat dobropis navázaný na fakturu, pokud nedošlo k následnému pohybu na skladě.
 • Na fakturu vytvořenou ze zálohy službou Vytvořit fakturu ze zálohy se přenese Jméno, Telefon a Email zodpovědné osoby.
 • Oprava napojení na HW pokladny Elcom:
  • Oprava použití 100% slevy na položce.
  • Při použití nulové jednotkové ceny dojde k zamezení odeslání požadavku na pokladnu a uživatel je upozorněn chybovou hláškou ”Tržbu s nulovou sumou na základě nulového množství nebo nulové jednotkové ceny nelze odeslat.”
  • Skryté opakování požadavku, nastane-li při komunikaci chyba způsobená zaneprázdněním pokladny.
 • Pokud se v API importuje položka dokladu obsahující vlastnost Cena za MJ (cenaMj), tak se implicitně vytváří s typem položky obecná. Dříve zůstávaly pro některé evidence (např. faktury přijaté) tyto položky s typem účetní, pro které se neprovádí výpočet celkové ceny dle množství a ceny za MJ.
 • Oprava chyby aplikace, ke které docházelo při Generování mzdových výstupů u zaměstnance s neukončenou dlouhodobou nepřítomností.
 • Oprava importu Uživatelských filtrů přes API způsobujících chybu „cz.winstrom.vo.w.Filtr.saveColumns, true neexistuje validacni nast.“
 • Při Hotovostní úhradě faktury se na faktuře nastaví Forma úhrady uvedená na Typu dokladu vybraném v Průvodci hotovostní úhrady. Pokud na vybraném typu dokladu není uvedena žádná Forma úhrady, tak se na faktuře nastaví „HOTOVE: Hotově“.
 • Rozšíření číselníku Forma úhrady a zlepšení identifikace „neznámých“ forem úhrady v importech e-faktur ISDOC:
  • Způsob úhrady Direct debit je interpretován jako forma úhrady PREVOD.
  • Pro ostatní neznámé formy úhrady se použije forma úhrady NESPECIFIKOVANO (jiná forma úhrady).
 • Zrušeno automatické vyplňování pole DIČ (Česká republika) a pole IČ DPH (Slovensko).