2019.3.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (24. 10. 2019)

Legislativa:

 • Z názvu metody zaokrouhlení „do 0 sazby (hotovostní úhrada)“ byla vypuštěna poznámka o hotovostní úhradě.
  • Dle vyjádření Finanční správy ze 14. října se při zaokrouhlení úplaty za zdanitelné plnění na nejbližší celou korunu nerozlišuje hotovostní a bezhotovostní způsob úhrady. Zaokrouhlovací rozdíl v obou případech nevstupuje do základu daně.
  • FlexiBee zůstává i nadále ve výchozím stavu nastaveno dle původního výkladu novely ZDPH 2019, kde bylo ze zdanění vyloučeno výslovně pouze zaokrouhlení při hotovostním způsobu úhrady. Věnujte prosím pozornost nastavení způsobu zaokrouhlení na Typech dokladů a Formách úhrady.

Opravy chyb:

 • Přepracování aktualizace zaokrouhlení dokladu při změně formy úhrady:
  • změna formy úhrady na dokladu již nevyvolá kompletní aktualizaci zaokrouhlení (neproběhne přenos nastavení zaokrouhlení z typu dokladu), což nebylo žádoucí zejména pokud doklad vznikl například realizací objednávky
  • dojde pouze k přenosu nastavení zaokrouhlení na právě zvolené formě úhrady, pokud je zde nějaké uvedeno
  • pokud má vlivem formy úhrady dojít k zaokrouhlení celkové částky a doklad nemá uveden způsob, doplní se implicitně matematicky
  • zpřesnění validací na formuláři Formy úhrady – metoda zaokrouhlení individuálně zde není povolena
 • Oprava tiskového výstupu v personalistice Výpočet průměrného čistého výdělku, kde nebyla zohledněna změna sazeb pojistného od 1. 7. 2019.
 • Na slovenské firmě nefungoval v některých případech účetní výstup Podklady DPH.
 • Oprava vytváření příkazu k úhradě ve formátu MultiCash, který mohl být ojediněle nevalidní díky přítomnosti prázdné řádky v identifikaci příjemce a nebo v popisu položky.
 • V odesílání mailů nebylo možné použít adresy obsahující více než 4písmennnou doménu (například .design).
 • Rozšíření podpory CORS hlaviček na všechny části webového rozhraní.
 • Doplněno nastavení způsobu zaokrouhlení na výchozích typech vydaných faktur ve slovenské firmě.