2019.1.1

Přehled změn ve FlexiBee (25. 2. 2019)

Vylepšení:

 • V REST-API byla v evidenci Události, aktivity rozšířena podpora relací o možnost načítat a vytvářet vazby na evidence Kontakty a Osoby a uživatelé:
  <udalost id="1">
    <osoby removeAll="true">
      <uzivatel>
        <id>code:uziv</id>
      </uzivatel>
    </osoby>
  </udalost>

  K vytvoření vazeb postačuje uvést pro vkládané odkazy pouze identifikátor existujícího záznamu, ostatní vlastnosti se ignorují. K odstranění všech vazeb, vyjma uvedených, lze využít obvyklým způsobem atribut removeAll.

  Pro načtení je vhodné využít vlastní úroveň detailu: /udalost.xml?detail=custom:...,osoby(kod,jmeno,prijmeni).

Opravy chyb:

 • Mzdová kalkulačka 2019 — oprava výpočtu superhrubé mzdy (vstupuje do výpočtu zálohové daně) v případě doplatku zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu, pokud se současně rozděluje mezi firmu a zaměstnance.
  Nastavení doplatku zdravotního pojištění v parametrech mzdy.
 • Ve Výkazu daňové evidence se úhrada faktury se zápornou částkou nevykazovala správně rozdělená na DPH a základ. V případě chybných dat lze výkaz opravit pomocí funkce Přepočet daňové evidence.
 • Opraveno „mizení“ dat z tiskových výstupů ve formátu PDF v modulu Zaměstnanci, ke kterému docházelo při používání osobního certifikátu. Pro následující výstupy se podepisování osobním certifikátem nepoužívá:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • Výpočet průměrného čistého výdělku.