2019.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (1. 7. 2019)

Nové funkce:

 • Nový způsob napojení na HW pokladny Elcom komunikačním protokolem aplikační vrstvy:
  • napojení nevyžaduje instalaci DLL knihoven,
  • není závislé na operačním systému Windows,
  • přináší podporu elektronické evidence tržeb (Slovensko),
  • konfigurace napojení v pos.xml byla zjednodušena:
   • stačí uvést volbu cashRegisterPort a volitelně cashRegisterTest,
   • ostatní volby, zejména cashRegisterType, nesmí být uvedeny.

Údržba:

 • Aktualizace výchozích vlastností licence dle nového ceníku platného od 1.7.2019.

Opravy chyb:

 • Zakázání drag&drop ve stromu ceníku. Funkce způsobovala nahodile vznik nekonzistencí při filtraci ceníku k vybranému uzlu stromu.