2019.1.0.1

Přehled změn ve FlexiBee (7. 2. 2019)

Opravy chyb:

  • Na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění se vyplňují řádky daňového zvýhodnění č. 23, 24 a 25 (slevy na děti) na základě údajů z Personalistiky.
  • Do analýzy prodeje opět vstupují i doklady bez vyplněného Názvu firmy. Byla odstraněna úprava vydaná ve verzi 2019.1.0.
  • Oprava chyby aplikace, ke které docházelo při uživatelské změně odpisů majetku.
  • Zamezeno duplicitám načítaných plateb při importu bankovních výpisů, ke kterému docházelo v případě, že do jednoho Načtení výpisů vstupovalo více výpisů obsahující stejné platby.