2019.3.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (10. 10. 2019)

Vylepšení:

  • Pole Forma úhrady lze měnit i na uhrazeném dokladu, pouze nedochází ke změně nastavení na kartě Způsob zaokrouhlení.
  • Průvodce platby v Prodejní kase podporuje změnu uhrazované částky na základě zvolené formy úhrady.
Záložky jednotlivých forem úhrady zobrazují zadanou částku.

Opravy chyb:

  • Změna formy úhrady na dokladu současně s nastavením řádu zaokrouhlení celkové částky nastavovala implicitně také způsob na „matematicky“. Nyní zůstane způsob zaokrouhlení nezměněn.
  • REST API neumožňovalo aktualizovat doklad vytvořený na verzi 2019.3 (metoda zaokrouhlení jiná než individuální), pokud byl uhrazený (př. odeslaný do EET) a import obsahoval vlastnost pro nastavení zaokrouhlení DPH (způsob nebo řád). Import končil chybou:
    Hodnotu vlastnosti 'zaokrNaDphK' ("Řád zaokr. DPH") není možné změnit z '' na hodnotu 'zaokrNa.zadne'.
  • Na kopii přijaté faktury, kde byla použita služba Korekce cen v tuzemské měně, způsobovalo opakované použití této služby chybu aplikace.
  • Nebylo možné zakládat slovenské firmy.