2019.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (25. 3. 2019)

Vylepšení:

 • Několikanásobné zrychlení služby Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá).
  Zrychlené pokročilé párování úhrad
 • Vytváření skladových dokladů typu Příjem výrobku, resp. jakékoliv automatické generování navázaných skladových dokladů, bylo rozšířeno o kontrolu nastavení dokladové řady. Obecná chyba aplikace, ke které docházelo pokud nebyla dokladová řada určena typem pohybu ani skladem, byla nahrazena návodnějsím chybovým hlášením.

Údržba:

 • Doplnění cizojazyčných lokalizací:
  • Přeložení popisků v číselníku Předpisy zaúčtování a několika položek hlavní nabídky.
  • Název v agendě Přehledy lze překládat do cizích jazyků a překládat lze také standardní přehledy.
 • Změna intervalu sledování změn v databázi pro Web Hooks na 5 sekund.

Opravy chyb:

 • Opravy změn globální tabulkové filtrace z verze 2019.2.0.1:
  • Mazání uložených filtrů.
  • Navrácení možnosti filtrovat podle vlastnosti Štítky.
  • Při vytvoření nového filtru nebo aplikaci filtru bez uložených sloupců se použije aktuální nastavení sloupců z tabulky.
  • Uložení filtru dle vlastnosti načítané z jiné tabulky (např. „Obchodní doklad – stav“ v agendě Položky objednávek přijatých) způsobovalo chybu „Nepodporovaný formát uloženého filtru„.
 • Opraven výpočet srážkové daně, kdy z důvodu zaokrouhlovací chyby mohlo dojít k současnému výpočtu daně zálohové.
 • Uložení nové karty zaměstnance s uvedeným bankovním spojením nezpůsobí chybu aplikace.
 • Zabránění nežádoucímu generování odpisů, ke kterému mohlo dojít na majetku s chybným počtem odpisů při přidání nové události.
 • Oprava účtu 336001 pro příspěvkové organizace. Nově založená firma bude mít výchozí analytický účet 336001 napojený na platný syntetický účet 336. U stávajících firem je potřeba opravit odkaz na neplatnou syntetiku ručně v Účetním rozvrhu. Neplatná syntetika zabraňuje zobrazení dat v Účetních výstupech.
 • Oprava zobrazování dialogu filtrace na různých průvodcích jako např. Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny.
 • Přidána kontrola vyplnění přípony souboru elektronického formátu při stahování bankovních výpisů z FIO banky.
 • Maximální délka hodnoty, kterou je možné vložit do pole Typ dat na formuláři Příloha byla zvýšena z 50 na 127.
 • Nastavení pořadí a rozměrů sloupců pro výsledek uživatelského dotazu zůstává pro jednotlivé dotazy zachováno.