2019.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (17. 5. 2019)

Legislativa:

 • Změna hranice příjmu pro srážkovou daň při nepodepsaném prohlášení k dani podle novely zákona o daních z příjmu ze dne 1.4.2019 s platností u mezd od 1.5.2019.

Nové funkce:

 • Na jednom počítači je možné otevřít více oken klientské aplikace. Pro opakované spuštění je nutné použít volbu Otevřít firmu v novém okně přidanou do nabídky Firma.
 • Zobrazení obrázkových příloh ceníku, které bylo dříve pouze na prodejní kase, je nyní implementováno také v editaci položek dokladů a na okně ceníku. Aktivace zobrazení je podmíněná novou volbou v nastavení firmy Zobrazovat obrázkové přílohy ceníku v editaci položek dokladů a na ceníku.
 • Do tlačítkové lišty na kartě Kusovník v Ceníku byly přidány nové funkce:
  • Kopírovat kusovník – vytvoří novou definici kusovníku jako kopii již existujícího kusovníku vybraného ceníku.
  • Zrušit kusovník – smaže celou definici kusovníku.

Vylepšení:

 • Analýza nákupu / prodeje umožňuje v případě zahrnutí nekatalogových položek do analýzy pro pokladní doklady ovlivnit novou volbou na typu dokladu „Zahrnovat nekatalogové položky do analýzy nákupu / prodeje“, zda se zahrnutí uskutečnit.
  Nové možnosti lze využít například pro vyloučení hotovostních úhrad faktur, kdy do analýzy vstupovala jak faktura tak uhrazující pokladní doklad nebo k vyloučení vkladů a výběrů z pokladny.
 • Byla přidána kontrola hodnoty DPH na přijatých a vydaných fakturách. Pokud při ukládání dokladu uvedená hodnota DPH překročí toleranci 1% bodu k sazbě DPH z uvedeného základu, zobrazí se informační hláška: „Výše DPH … neodpovídá základu. Kontrolu hodnoty DPH lze vypnout pokročilým parametrem.
 • Abecední řazení sloupců v přepracované globální filtraci z verze 2019.1.0 nebylo všeobecně kladně přijato, proto uvádíme sloupce v sekci Viditelné filtry opět dle jejich pořadí v tabulce.
 • Záložka Kontakty na formuláři Adresy firem byla přesunuta na první místo.
 • Na formuláři Vzájemné zápočty je možné provádět výběr záznamů.
 • JSON Autentizace pro přihlašování v REST-API byla rozšířena o možnost odeslání dat ve formátu JSON, které umožňuje přihlášení uživatele typu REST-API. Příklad přihlašovacích dat ve formátu application/json:
  {
   "username": "novak",
   "password": "heslo"
  }

Údržba:

 • Ošetření případu přijetí neznámého chybového kódu z platebního terminálu a přidání nových chybových kódu dle poslední verze specifikace protokolu.
 • Na linuxu byla přidána přímá podpora spouštění aplikace pomocí OpenJDK 8.
 • Doplnění chybějících ikon do seznamů ve volbách Přehledy položek dokladů na pracovních plochách modulů Prodej / Nákup.

Opravy chyb:

 • Oprava výpočtu kurzového rozdílu při párování dobropisu s více úhradami.
 • Oprava kopírování Předpisu zaúčtování z hlavičky na položky příjemky, která byla vygenerovaná z vytvořeného dobropisu faktury.
 • Oprava realizace objednávek z minulých období přes REST-API. Realizace kontroluje současný stav skladu a nezpůsobuje již neoprávněně chybu „Na skladě není dostatek zboží“.
 • Importu dokladu má opraven přenos údajů bankovního spojení (IBAN, konst. symbol, spec. symbol, …) dodavatele / odběratele. Nyní se chová podobně jako přenos údajů v klientské aplikaci při výběru záznamu v poli Účet dodavatele / Účet odběratele:
  • Vždy se přenáší údaje bankovního spojení, na nějž odkazuje pole bankSpojDod.
  • Pokud není odkaz uveden, použije se implicitně primární bankovní spojení dodavatele / odběratele.
  • Pokud je uveden prázdný, zůstanou údaje o bankovním spojení nevyplněné.
 • Import dat z Excelu umožňuje přidání vlastnosti Identifikátor záznamu. Vlastnost lze využít například pro aktualizaci již existujících záznamů nebo pro vytvoření záznamů s uvedením externích identifikátorů.
 • Import Uživatelského dotazu, jehož Vlastnost nebo Parametr nemá unikátní název napříč všemi dotazy, způsoboval chybu aplikace.
 • API služba pro odhlášení uživatele ukončuje platnost autentizačních cookies pouze, pokud dochází k odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele.
 • Kontrola vyplnění kódu přenesení DPH na položkách dokladu zabraňovala nastavení řádku kontrolního hlášení s přenesenou daňovou povinností na hlavičce dokladu. V klientské aplikaci byla kontrola zmírněna na varování, které nebrání uložení dokladu, a navíc vypisuje seznam neúplných položek.
 • Odeslání příkazu k úhradě, službou Odeslat, kontroluje, zda již ve složce pro uložení příkazu neexistuje soubor se stejným jménem a případně upozorňuje na jeho přepsání.
 • Zálohování firmy mohlo selhat při vytváření zálohy po celodenním přihlášení uživatele.
 • Oprava chybného vyhodnocení přiřazených práv u uživatele s odděděnou rolí s rozšířenými právy. Chyba znemožnila přihlášení uživatele do aplikace.
 • Oprava informačního okna o průběhu Automatické tvorby spojení úhrady, které nově zobrazuje rychlost párování.
 • Výchozí limit počtu záznamů pro export do PDF ve webovém rozhraní neodpovídal výchozímu počtu záznamů na jedné stránce seznamu.
 • Ošetření chyby, ke které mohlo dojít při vzdáleném odhlášení uživatelů.