2019.3.1

Přehled změn ve FlexiBee (24. 11. 2019)

Nové funkce:

 • Nová volba Ukázat přílohu v kontextovém menu v tabulkových seznamech zobrazí hlavní přílohu příslušného záznamu bez nutnosti otevírání editačního formuláře. Pro rychlé zobrazení přílohy lze také využít klávesovou zkratku F5.

Vylepšení:

 • Vylepšená agenda pro Rezervace:
  • na seznam rezervací bylo přidáno tlačítko Otevřít doklad, které otevře formulář objednávky, pro kterou byla příslušná rezervace vytvořena (pokud se váže na objednávku),
  • hodnota sloupce Obchodní položka rezervace se zobrazuje ve srozumitelném formátu: „Interní číslo objednávkyČíslo položky objednávky“.
 • Služba Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá) byla doplněna o počáteční zpracování dobropisů, které se nejprve pokusí spárovat dobropisy přijaté i vydané s platbami, se kterými se shoduje ve variabilním symbolu a částce.
 • Na formuláři Vazby bylo tlačítko „+“ pro načtení další úrovně vazeb doplněno popisem: „+ Načíst další“. Tlačítko se navíc aktivuje pouze pokud lze očekávat načtení dalších hlubších vazeb.
 • Optimalizace řazení pracovních poměrů v nabídkách polí Pracovní poměr. Neukončené pracovní poměry jsou nabízeny před ukončenými, přičemž jsou ještě řazeny podle typu pracovního poměru.
 • Vylepšení kontroly platnosti licence s podrobnějším popisem stavu licence a odkazem na internetovou stránku Moje licence.

Údržba:

 • Výchozí maximální velikost využívané paměti (Java parametr -Xmx) pro klientskou aplikaci FlexiBee byla zvýšena na 1 GB.

Opravy chyb:

 • Při prodeji přes prodejní kasu se v nabídce Kód z ceníku nabízí pouze ceníkové položky, které mají nastaven příznak Umožnit prodej na kase (karta Správa).
 • Na dokladech s přenesenou daňovou povinností se do generovaných položek zaokrouhlení přenáší Kód přenesení DPH.
 • Export vzájemných zápočtů v REST API obsahuje i jejich položky.
 • Opravena chyba REST API v realizaci objednávky, která mohla za určitých okolností způsobit přiřazení realizovaných položek do nesouvisející faktury.
 • Párování plateb v REST API uhrazující více faktur najednou lze zadat i ve formátu JSON:
"banka": [{
  "id": "ext:PARING:BAN",
  "sparovani": {
    "uhrazovanaFak": [{
      "@content": "ext:PAIRING:FAV",
      "@type": "faktura-vydana",
      "@castka": 550
    },{
      /* další faktury */
    }],
    "zbytek": ...
  }
}]
 • Uživateli s rolí JENCIST jsou v aplikaci skryty položky menu umožňující import dat a položky jejichž vykonání zapisuje do databáze. Roli bylo umožněno otevírání detailu záznamu.
 • Přejmenování volby „Pro všechny skupiny zboží“ na Cenové úrovni (karta Vybrané zboží) na výstižnější: „Všechno zboží“.
 • Oprava mazání uživatelů z databáze v cloudu, kde nebylo spolehlivé odstranění uživatele z centrální databáze při odebrání jeho přístupu k poslední firmě.