ABRA FlexiBee API z příkazové řádky

CURL je příkaz, který umožňuje snadno stáhnout data z libovolné adresy. V tomto návodu si ukážeme, jak přečíst některá data z FlexiBee z příkazové řádky.
Můžete tak využít jednoduché skriptování.

Při následujících ukázkách budeme uvádět vždy tyto parametry:

curl -u jmeno:heslo -L -o soubor.pdf
  • -u určuje autorizační údaje do FlexiBee.
  • -f určuje, že pokud na straně serveru nastane chyba, nemá se nic zapisovat do výstupu, ale hned ukončit.
  • -L následuje přesměrování. Pokud v budoucnosti dojde ke změně struktury URL, tento příkaz zajistí, že skript bude stále fungovat.
  • -o zaručí, že vrácená data budou zapsána do souboru.
  • -k pokud používáte vlastní instalaci a automaticky generovaný certifikát, je nutné ignorovat nedůvěryhodnou certifikační autoritu.

Zapsání seznamu neuhrazených faktur do PDF

V případě, že chcete zapsat všechny neuhrazené faktury do PDF, můžeme použít následující příkaz:

curl -u winstrom:winstrom -k -L -f "https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana/(stavUhrK%20!=%20%27stavUhr.uhrazeno%27).pdf" -o neuhrazene-faktury.pdf

Tento příkaz vezme všechny faktury, aplikuje na ně filtr stavUhrK != 'stavUhr.uhrazeno', tj. všechny faktury, které nejsou ve stavu uhrazeno a zapíše je jako PDF do souboru neuhrazene-faktury.pdf (přehled podporovaných formátů).

Filtry musí být v URL správně zakódovány. Při ruční tvorbě filtru jej stačí napsat nezakódovaný v prohlížeči Firefox. Když jej pak zkopírujete do schránky, Firefox je překóduje.

Převod všech firemních kontaktů do e-vizitky vCard

Pokud byste chtěli převést všechny firemní kontakty do e-vizitky vCard, můžete k tomu použít tento příkaz:

curl -u winstrom:winstrom -k -f -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/adresar.vcf -o adresar.vcf

Založení nové faktury

Abychom mohli vytvořit fakturu, budeme nejdříve potřebovat XML soubor s daty. Následující obsah zapíšeme do souboru faktura.xml.

<winstrom version="1.0">
	<faktura-vydana>
		<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
		<firma>code:WINSTROM</firma>
		<popis>Moje faktura z CURL</popis>
		<sumZklZakl>1000.0</sumZklZakl>
		<bezPolozek>true</bezPolozek>
	</faktura-vydana>
</winstrom>

Nyní již můžeme pustit tento příkaz:

curl -u winstrom:winstrom -k -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana.xml -T faktura.xml