Počáteční stav banky a pokladny

V předchozích částech seriálu jsme si ukázali, jak v ABRA FlexiBee založit předchozí účetní období a z Excelu naimportovat ceník a stavy skladů. Dalším krokem je zadání počátečních stavů bankovních účtů a pokladen, na které se zaměříme v aktuálním článku.

Počáteční stavy pokladen

Jak funguje bankovní a pokladní kniha jsme vám detailně představili v samostatném článku, na nějž při zadávání počátečních stavů v bance a pokladně navážeme. Doporučujeme tedy doklady nastavující počáteční stav zadávat přímo do evidence Pokladna nebo Banka s datem spadajícím do předcházejícího účetního období.

Přepněte se tedy do předcházejícího účetního období (v našich příkladech období 2017) a otevřete evidenci Pokladna. Stiskem tlačítka Nový začnete zadávat doklady. Pro každou pokladnu zadejte samostatný doklad. Ze seznamu vyberte potřebný Typ dokladu (STANDARD nebo samostatný typ dokladu pro počáteční stavy) a Pokladnu. Na záložce Účtování jako Účet pokladny zvolte správný analytický účet z účtového rozvrhu (211xxx). Jako Protiúčet u dokladů nastavte účet 395 (analytický účet 395xxx). V tabulce s částkami zadejte stav pokladny do pole s 0% sazbou.

Zadání počátku pokladny

Zadání počátku pokladny

Pokud máte pokladen více, stiskněte tlačítko Uložit a nový a zadejte stav pro další pokladny.

Takto zadané doklady splňují vše, co je potřeba pro správnou funkčnost Pokladní knihy. Pro každou pokladnu je zadán samostatný doklad. Každá pokladna má svůj účet a doklad pro počátek této pokladny je zaúčtován také na tento účet. Doklady jsou zadány do předchozího účetního období.

Počáteční stavy bankovních účtů

Bankovním účtům nastavíte počáteční stav stejně jako u pokladen, jen doklady nezadáváte do evidence Pokladna, ale do evidence Banka.

Opět klikněte na tlačítko Nový a v editačním okně vyberte ze seznamu Typ dokladu a Bankovní účet. Na záložce Účtování vyplňte jako Účet banky analytický účet přiřazený bankovnímu účtu (221xxx). Jako Protiúčet opět zvolte účet 395 (analytický účet 395xxx). Stav zadejte opět do tabulky s částkami, do pole s 0% sazbou.

Zadání počátku bankovního účtu

Zadání počátku bankovního účtu

Pro každý bankovní účet zadejte opět samostatný doklad.

Pro případnou kontrolu v budoucnu doporučujeme do Příloh u těchto dokladů nahrát PDF verzi bankovního výpisu, ze kterého je vidět, podle čeho byly zůstatky nastaveny.

Nastavení počáteční zarážky pro Fio online účty

Pokud chcete používat online načítání výpisů z FIO banky, je nutné nastavit počáteční zarážku. Možností je nastavit tuto zarážku přímo „tokenu“ pomocí aplikace Fio banky (nastavíme na 1.1. 2018).

Druhou možností je k nastavení použít API Fio Banky. Zarážka se nastavuje přístupem na adresu:

https://www.fio.cz/ib_api/rest/set-last-date/{token}/{rrrr-mm-dd}/

V této adrese je „token“, jemuž chcete zarážku nastavit a „rrrr-mm-dd“ je datum, na které chceme zarážku nastavit ve formátu rrrr-mm-dd. Pokud chcete tokenu 123456789 nastavit zarážku na 1. 1. 2018 použijeme adresu:

https://www.fio.cz/ib_api/rest/set-last-date/123456789/2018-01-01/

Kontrola zadání počátečních stavů

Účetní výstup Stavy účtů

Nejjednodušší kontrola správného zadání počátečních stavů se provádí pomocí účetního výstupu Stavy účtů. Tento výstup se nachází v menu ÚčetnictvíÚčetní výstupyStavy účtů. V průvodci vyberte předcházející účetní období, do něhož jste doklady zadávali (2017) a stiskněte tlačítko Dokončit.

Zobrazí se tabulka, v níž naleznete účty 211xxx a 221xxx. Ve sloupci Stav 12 (který doporučujeme přeřadit na začátek seznamu) by měly být správné (požadované) hodnoty.

Kontrola ve stavech účtů

Kontrola ve stavech účtů

Bankovní a pokladní kniha

Dalším výstupem, který bychom měli zkontrolovat, je Bankovní respektive Pokladní kniha. Vytisknněte si je pro každý bankovní účet a pokladnu k datu počátku nového účetního období (v našem případě 1. 1. 2018). Jako počáteční zůstatek v knize by opět měl být požadovaný stav bankovního účtu nebo pokladny. Pokud i zde všechno souhlasí, máte hotovo.

Základní přehled

Pokud jste postupovali podle návodu v tomto i minulém článku, měli byste mít v Základním přehledu (PřehledyZákladní přehled) naplněny pole Banka, Pokladna a Stav zásob.

Ukázka základního přehledu

Ukázka základního přehledu

Potřebujete poradit s přechodem na účetnictví ABRA FlexiBee?
Napište nám svůj dotaz, přidejte kontakt a my se vám ozveme.