PHP JSON zápis dat do ABRA FlexiBee

Navazujeme na článek PHP XML zápis dat do ABRA FlexiBee, který popisoval zápis do adresáře s využitím XML, se strukturovanými daty. V dnešní době se však již XML nahrazuje zápisem JSON. Jak na to ukazuje tento díl návodu.

Připravte si pole s daty adresáře.

$adresar = array(
"winstrom" => array (
"adresar" => array(
"nazev" => "CharlieB vložený jako JSON",
"ulice" => "Lochotínská 18",
"mesto" => "Plzeň",
"psc" => "301 00",
"tel" => "+420 371 124 321",
"email" => "podpora@flexibee.eu"
)
)
);

Data budete posílat na URL:

// URL with xml data $url = "https://demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.json";

Pokud změníte koncovku url z XML na JSON, tak systém ABRA FlexiBee pozná, že mu posílate JSON, a nebude potřebovat další hlavičky.

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($adresar));

Použijte funkci json_encode a jako postfields nastavte pole $adresar.

A to jsou všechny změny, které je potřeba udělat, abyste mohli do ABRA FlexiBee posílat místo XML data ve formátu JSON.

Celý program tedy bude vypadat například takto:

<?php
// URL with json data
$url = "https://demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.json";

// create curl resource
$ch = curl_init();

// return content as a string from curl_exec
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);

// follow redirects (compatibility for changes in FlexiBee)
//curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);

// HTTP authentication
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, TRUE);

// FlexiBee by default uses Self-Signed certificates
//curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);

// for debugging
// curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, TRUE);

// set username and password
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "winstrom:winstrom");

// set URL
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// set HTTP method
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");

// json data array
$adresar = array(
"winstrom" => array (
"adresar" => array(
"nazev" => "CharlieB vložený jako JSON",
"ulice" => "Lochotínská 18",
"mesto" => "Plzeň",
"psc" => "301 00",
"tel" => "+420 371 124 321",
"email" => "podpora@flexibee.eu"
)
)
);

// set data
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($adresar));

// execute
$output = curl_exec($ch);

// FlexiBee return value
header("Content-Type: application/json");
print ($output);

// close curl resource to free up system resources
curl_close($ch);
?>

Ukázka která založí adresář na demo.flexibee.eu
Prověření zda byl záznam opravdu vytvořen